Ve čtvrtek se investoři dočkají výsledků hospodaření Pegasu Nonwovens. Co čekat?
|

Ve čtvrtek se investoři dočkají výsledků hospodaření Pegasu Nonwovens. Co čekat?

Do hospodářských výsledků Pegasu tradičně citelně promluví realizované ceny polymerů. V prvním kvartálu 2012 došlo k výraznějším nárůstům cen této komodity oproti 4Q2011, což v systému, ve kterém se projeví vyšší ceny polymerů takřka okamžitě v provozních nákladech a až s delším časovým zpožděním ve výnosech, bude mít negativní vliv na výrobní marži. Ta se dle našeho odhadu sníží mezikvartálně o 4,8 procentního bodu.

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens) Pražská burza Akcie ČR Výsledková sezóna
Pegas Nonwovens

Meziročně dojde k nárůstu produkce díky spuštění nové výrobní linky v Příměticích ve 3Q2011. Vyšší produkce se však neprojeví v plné výši do výnosů. Ty dle nás dosáhnou 42 milionů eur a jen velmi mírně překročí loňské úrovně.

Stále totiž pokračuje trend utlumené poptávky po produkci společnosti, který začal již 4Q2011. Jak již společnost oznámila ve svých předběžných finančních výsledcích za rok 2011, bude právě kvůli slabší poptávce pokračovat navyšování skladových zásob hotových výrobků.

Po změně odpisové politiky k 1. lednu 2011 je letos již položka odpisy meziročně porovnatelná. Očekáváme její nárůst oproti stavu k 3Q2011 kvůli zařazení nové výrobní linky do užívání. Výši odpisů odhadujeme na 2,95 milionu eur, EBIT tedy 5,7 milionu eur (7% meziroční pokles).

Zisk před zdaněním bude výrazně ovlivněn vývojem měnového páru EURCZK. V prvním čtvrtletí 2012 došlo k rychlé apreciaci české koruny vůči euru, přecenění rozvahových položek tak bude mít silně pozitivní vliv. Předpokládáme, že společnost vykáže nerealizovaný kurzový výnos kolem 3,9 milionu eur. Čisté úrokové náklady ovšem celkový finanční výnos sníží o 1 milion.

Aktuální cenu akcií Pegasu Nonwovens sledujte zde

Celkově předpokládáme navýšení čistého zisku hlavně kvůli pozitivnímu dopadu měnového pohybu. Provozní úroveň výsledků bude však negativně ovlivněna zvýšením cen polymerů v uplynulém kvartálu a pokračující slabší poptávkou.

Předpokládáme, že společnost ve výhledech potvrdí svůj záměr dosažení meziročního růstu EBITDA o 5 až 15 % a vyjádří se k průběhu stavby egyptského provozu. Zajímá nás i komentář společnosti k navýšení skladových zásob a zda bude trvat na svém výhledu zlepšení situace v druhé polovině roku 2012.

Pegas Nonwovens - odhad výsledků za 1Q2012
Zdroj: CYRRUS