Výběr ETF: Nepodceňujte likviditu
|

Výběr ETF: Nepodceňujte likviditu

Při výběru burzovně obchodovaných fondů nestačí sledovat jen jejich konstrukci, možná rizika či dosavadní výkonnost. Mezi neméně důležitá kritéria patří také likvidita fondu a jeho odchylka od sledovaného indexu. Co si představit pod likviditou? Jak poznáte, že vybraný fond investuje do hůře obchodovatelných titulů?

Investování ETF Likvidita
Investování - ilustrační foto

Společnosti vytvářející burzovně obchodované fondy rády poukazují na výhody těchto produktů. Jednou z často zmiňovaných předností je vysoká likvidita. Tu obecně chápeme jako rychlost, s jakou můžete cenné papíry směnit bez velkých ztrát za hotovost.

Dvojí pojetí likvidity

V případě burzovně obchodovaných fondů je důležitá nejen likvidita samotného ETF, ale i likvidita cenných papírů v jeho portfoliu. Likviditu burzovně obchodovaných fondů na sekundárním trhu (zde se obchodují cenné papíry, které jsou již v oběhu - pozn. red.) zajišťují takzvaní tvůrci trhu (market makers). Ti musejí na základě smlouvy s burzou a emitentem ETF po celou dobu obchodování vytvářet cenové nabídky pro nákup a prodej.

V případě, že jste se rozhodli fond prodat, tvůrce trhu jej za vypsanou cenu odkoupí. Fond také můžete za stanovenou cenu v průběhu obchodních hodin kdykoli nakoupit. Market makeři tímto zajišťují stálou obchodovatelnost burzovně obchodovaného fondu. Na internetových stránkách burz najdete u každého fondu dvě ceny – nákupní a prodejní. Rozdíl mezi těmito hodnotami připadá tvůrci trhu. Rozpětí mezi cenami je označováno jako spread.

Likviditu na burzách zajišťují tvůrci trhu. Důležitá je však i likvidita titulů obsažených v samotném fondu. Pokud jsou cenné papíry v portfoliu fondu hůře obchodovatelné, klesá likvidita samotného ETF.

Pokračování článku najdete na serveru ETFs.cz

Při výběru fondu je potřeba zvážit všechna rizika
Každá investice přináší jistá rizika. Již při výběru burzovně obchodovaného fondu zvažte, jak velký pokles hodnoty investice unesete. V horizontu několika týdnů se může hodnota akciového ETF propadnout i o desítky procent. S investicemi do burzovně obchodovaných fondů však souvisejí i další rizika.