Jak se bude vyrábět energie?
|

Jak se bude vyrábět energie?

Spotřeba energie (poptávka po ní) ve světě poroste i v dalších desetiletích. Motorem růstu bodu především rozvíjející se ekonomiky v čele s Čínou, poptávka ale poroste i ve Spojených státech. Zajímavé je, že zatímco celosvětově poroste poptávka po energii prakticky ze všech zdrojů, ve Spojených státech má podle EIA stagnovat podíl výroby z ropy a plynu. Vzhledem k růstovým očekáváním spojeným s americkým těžebním sektorem lze z grafů vyvozovat, že se ze Spojených států stane významný exportér energie.

Zemní plyn Americká ekonomika Ropa Elektřina Energetika
Popotávka po energiích

Americký ropný průmysl: Z toho vám spadne čelist
V posledních měsících Spojené státy přesvědčují svět, že nebude trvat dlouho a nebudou potřebovat cizí ropu. Je ohromující, jakým tempem roste těžba a přeprava ropných produktů.