Měsíční zpráva o elektřině: Povolenky by měly postupně mírně zdražovat, na trhu s uhlím se hledá nová rovnováha
|

Měsíční zpráva o elektřině: Povolenky by měly postupně mírně zdražovat, na trhu s uhlím se hledá nová rovnováha

Po dubnovém zamrznutí cen elektřiny v úzkém rozpětí 31,50-31,80 EUR/MWh došlo zkraje května ke skokovému poklesu ceny českého Cal16 kontraktu k hodnotě 31,30 EUR/MWh. V průběhu měsíce byla prolomena i tato hranice a cenový propad se zastavil až na 30,85 EUR/MWh. Na konci května vzrostla cena zpět nad 31 EUR/MWh.

Elektřina Energetika Emisní povolenky Analytici ČS Petr Bártek

Cenový vývoj tak částečně kopíroval trh s ropou a jejími deriváty, kde po počátečním oslabení následoval nárůst cen na konci měsíce. Výrazný impulz do korunových cen elektřiny nevnesl ani kurz koruny, který zůstal celý měsíc uzavřený v rozmezí 27,30-27,50 EUR/CZK, a tak se korunová cena Cal16 kontraktu pohybovala v pásmu 840-870 CZK/MWh. Ke změně nedošlo ani ve vývoji DE/CZ spreadu, který osciloval okolo 0,50 EUR/MWh.

Na začátku května došlo k výraznému zploštění forwardové křivky. Ceny Cal17 a Cal18 kontraktů, které se tradičně držely výrazně pod cenou Cal16, srovnaly krok a květen zakončily všechny tři kontrakty na podobné cenové úrovni. V průběhu měsíce byly zaznamenány zvýšené spotřebitelské nákupy na Cal16 dodávce v období, kdy se cena pohybovala pod 31 EUR/MWh.

Ceny elektřiny

Krátkodobý výhled: Uhlí má k oživení daleko

Ceny elektřiny, emisních povolenek a uhlí

V květnu ceny elektřiny u bližších kontraktů lehce poklesly, když mírně oslabily jak povolenky, tak uhlí, plyn i spready. Výrazně níže byly kvůli sezónním vlivům měsíční kontrakty, naopak dlouhé kontrakty na roky 2016-2017 pokračovaly v postupném zlepšování.

Ceny CDS a zemního plynu Spotřeba elektřiny

Trh s uhlím je nadále pod tlakem klesající poptávky z Číny, která i přes mírné oživení v průmyslu trpí vysokými zásobami. Částečnou podporu naopak poskytlo snížení produkce v Kolumbii (omezení noční dopravy) a v JAR (nedostatek elektřiny).

Ceny ropy a plynu většinu května klesaly, když pokračoval příliv negativních zpráv o rekordní produkci Saúdské Arábie a Iráku. Také íránští představitelé jsou optimističtí a očekávají v případě zrušení sankcí návrat na dřívější úrovně těžby během tří měsíců. Začátkem června ceny ropy lehce oživily poté, co v USA došlo po dlouhé době k poklesu zásob. Následně se ale trh vrátil k poklesu.

Trh s emisními povolenkami řeší finální schválení MSR, během května tak na něm docházelo k lehkému vybírání zisků. Z pohledu kapacit a spreadů se zatím neprojevilo zavírání jaderné elektrárny Grafenrheinfeld, když na trh působily hlavně údaje o vysoké produkci z obnovitelných zdrojů. Během loňska Německo přistavělo dalších 6,8 GW této kapacity, což bylo nad plánem, a to z důvodu změn ve státní podpoře. Provozovatelé tak urychlili dostavbu na konci roku, začátek letošního roku už byl naopak pomalejší. Data z počátku června zatím neukazují na zrychlení v zavírání starých kapacit.

Vysoké světové zásoby uhlí a oslabující "komoditní" měny pravděpodobně nedovolí v nejbližší době znatelný růst cen podkladových komodit. Čeká se sezónní oživení v Číně, otázkou je ale jeho síla. Pomoci by částečně mohl americký dolar (čekáme jeho posílení) a povolenky v návaznosti na finální schválení MSR. Celkově ale pro červen u cen elektřiny vidíme spíše riziko směrem dolů, hlavně v případě eskalace rusko-ukrajinské krize či neúspěchu v jednáních mezi Řeckem a jeho věřiteli.

Vývoj kapacit v Německu bez překvapení

Německá Bundesnetzagentur na začátku června zveřejnila aktualizovaný seznam instalovaných kapacit a nahlášených přírůstků či úbytků na roky 2015-2018. Čísla na první pohled nevypadají povzbudivě, když se celkový plánovaný úbytek konvenčních kapacit mezi roky 2014 a 2018 zmenšil z 5,2 GW reportovaných v říjnu 2014 na současné 3 GW. Došlo ale jen k přesunu části kapacit do rezervních nebo "dočasně odstavených" o rok dříve (v roce 2014 místo v roce 2015). Tyto kapacity Bnetz oficiálně nebere jako úbytek, na trhu ale chybějí.

Očekávaný vývoj konvenčních kapacit Očekávaný vývoj obnovitelných kapacit

Celkové plánované snížení tak zůstalo na zhruba 5,2 GW (2014-2018). To je i tak zklamání, protože jsme očekávali, že odstavování kapacit bude nabírat na rychlosti. Na druhou stranu došlo k rychlejšímu odstavení některých černouhelných kapacit (v roce 2014 místo v roce 2015), takže si stále myslíme, že rozhodnutí o dalších kapacitách je jen otázkou času. Ve hře je také uhlíková daň u uhelných zdrojů.

Obnovitelné kapacity v loňském roce rostly o něco rychleji (+6,8 GW), než jsme původně odhadovali (+6,2 GW). Strukturálně rostly rychleji kapacity pobřežních větrných parků a biomasa, zatímco rozvoj mořských větrníků je pomalejší. Pozitivní je, že za prvních pět měsíců letošního roku přibylo "jen" 1,5 GW, když výrazně zpomalila výstavba solárních zdrojů.

Aktuální vývoj kapacit neukazuje do roku 2018 na žádné výrazné zlepšení na trhu. Z tohoto pohledu trh oceňuje delší kontrakty správně. Ze strategického pohledu ale již trh neoddiskutovatelně je za vrcholem konvenčních kapacit a současné nízké úrovně clean-dark/spark spreadů tlačí na urychlené zavírání kapacit.

Povolenky: MSR od roku 2019 prakticky jistá

Výbor Evropského parlamentu pro životní prostředí dle očekávání schválil kompromisní návrh na zavedení takzvané tržní stabilizační rezervy (MSR) trhu s emisními povolenkami na oxid uhličitý od roku 2019. Finální schválení od plenárního zasedání Evropského parlamentu by mělo přijít během druhého červnového týdne a bude následováno schválením Radou Evropské unie ještě v červenci. Čeká se, že tyto dva kroky budou pouze formalitou.

Zavedení MSR až od roku 2019 bude znamenat přebytek na trhu povolenek v letech 2017 a 2018 (tedy po skončení současného backloadingu a před začátkem MSR). Na druhou stranu ale trh dostal signál, že se přebytek povolenek bude dlouhodobě snižovat. V nejbližším roce proto očekáváme pomalý růst ceny povolenek k úrovni 9-10 EUR/t (aktuálně něco přes 7 EUR), následně do roku 2018 obchodování v cenovém koridoru 8-12 EUR/t.

Dalším bodem na programu dlouhodobého procesu resuscitace trhu ETS je nastavení pravidel pro dosažení cíle snížení emisí do roku 2030 v EU minimálně o 40 %. Evropská komise plánuje zveřejnit návrh pravidel v polovině července, možná to ale nechá až na konec srpna. Celkový strop objemu vydávaných emisí se nyní snižuje o 1,74 % ročně a od roku 2021 by se měl snižovat o 2,2 %.

Schvalování přesných pravidel může podle některých politiků z Evropského parlamentu zabrat až dva roky. Největší boj se samozřejmě strhne o zdarma přidělované povolenky. Tyto politické tanečky by nicméně neměly ovlivňovat celkový vývoj nabídky a pravděpodobně ani poptávky. Od roku 2019 do roku 2025 očekáváme díky implementaci MSR a rychlejšímu poklesu stropu nabídky (od roku 2020) snížení přebytku povolenek z aktuálních asi 2,2 miliardy kusů na 600 milionů kusů. To by mělo stačit na to, aby ceny povolenek na konci tohoto období narostly na úrovně podporující přechod z uhlí na čistší paliva (při současných cenách uhlí a plynu asi na 40 EUR za povolenku).

Hledání nové rovnováhy na trhu s uhlím pokračuje

Divoké zprávy z poslední doby potvrzují, jak turbulentním obdobím trh s uhlím prochází. Na straně poptávky působí zpomalení čínské ekonomiky umocněné jejím nečekaně rychlým strukturálním posunem směrem k vodě a obnovitelným zdrojům. Čína v dubnu pokračovala v rychlém omezování importu, který meziročně klesl o 26 % (v 1Q2015 se dovoz propadl o 42 %). Na začátku května pak zveřejnila akční plán "čisté uhlí" na roky 2015-2020. Zvyšovat se bude efektivita spotřeby uhlí prostřednictvím retrofitů elektráren, budováním nových skladových terminálů a optimalizací logistiky. Čína v podstatě do roku 2020 zakáže v některých městech spalování uhlí za účelem výroby tepla. Tento plán navazuje na jiný akční plán z března, jehož cílem je snížení spotřeby uhlí o 80 milionů tun (2 %) do roku 2017 a o 160 milionů tun (4 %) do roku 2020.

Na straně nabídky dochází ke zpožděnému, ale viditelnému omezování produkce jak v exportních zemích, tak hlavně v samotné Číně.

  • Produkce uhlí v Číně v prvních čtyřech měsících roku meziročně klesla o 6,1 % (asi 75 milionů tun).
  • Kolumbie snížila odhad letošní produkce z 98 na 87 milionů tun z důvodu omezení noční dopravy uhlí po železnici.
  • Společnost Glencore snižuje svoji produkci uhlí o plánovaných 15 % a mohla by tento cíl v případě slabého trhu navýšit.
  • Americká Murray Energy kvůli nízkým cenám uhlí propustí 1 800 ze 7 500 zaměstnanců. Roční produkce Murray je asi 65 milionů tun.
  • Krátkodobě je trh podporován klesajícím exportem z JAR. Výrobce elektřiny ESCOM čelí problémům ve výrobě i finančním problémům, což zpětně omezuje důlní produkci a aktivitu v přístavech. Cena jihoafrického uhlí tak poprvé po mnoha letech vyskočila nad úrovně v Evropě i v Austrálii.

Postupně se naopak rodí možný budoucí tahoun uhelného trhu v podobě Indie. Ta má přesně opačné problémy než zbytek světa a produkce Coal India má před sebou velkou výzvu zdvojnásobení produkce do roku 2020. Nedávno zveřejněný strategický dokument na téma toho, jak tohoto cíle dosáhnout, nebyl úplně přesvědčivý. I když loni produkce Coal India rostla o solidních 6,9 %, výhledově bude potřeba růst dvojnásobný. Celkově je nyní obtížné odhadovat, kdy se faktory řídící trh s uhlím (pokles v Číně, růst v Indii, omezování produkce) dostanou do rovnováhy. Vzhledem ke stále se nezlepšujícím zprávám z Číny nečekáme, že by se trh dostal do rovnováhy během nejbližšího roku.

Německo dále diskutuje zavírání hnědouhelných elektráren

V Německu se dále diskutuje zavedení uhlíkové daně na staré uhelné elektrárny. Ministr hospodářství v upraveném návrhu snížil plánovanou redukci objemu emisí oxidu uhličitého u uhelných elektráren z 22 milionů tun na 16 milionů tun a navázal výši daně na ceny elektřiny. Ponechal si zároveň zadní vrátka, která v případě potřeby (když Německo nebude dosahovat celkových cílů v oblasti emisí) pravidla dodatečně zpřísní.

Zároveň se svými návrhy přišli odboráři z uhelného průmyslu. Ti navrhují postupné zavírání hnědouhelných elektráren s tím, že by tyto nejdříve na čtyři roky přešly do takzvané kapacitní rezervy. V návrhu je také šrotovné pro domácnosti na výměnu výtopen za ekologičtější. Třetí návrh pak počítá s navýšením produkce z kogeneračních elektráren.

Tyto nové návrhy poněkud zchladily optimismus trhu vyvolaný původním návrhem (méně uhelných kapacit = vyšší ceny). Především navázání uhlíkové daně na ceny elektřiny by pravděpodobně znamenalo pokračující provoz většiny starých hnědouhelných elektráren, jen s nižší marží (hnědé uhlí je i při současných cenách elektřiny solidně ziskové). Uzavření například 1 GW kapacity těchto elektráren místo původně odhadovaných více než 3 GW by celkový obrázek v současnosti přezásobeného trhu příliš nezměnilo. Stejně tak by trhu nepomohlo zavádění kapacitních rezerv v zájmu umělého udržování zaměstnanosti.

Futures křivky Kalendář a slovníček pojmů
The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu
The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu
včera v 21:48

The Economist: Ruská ekonomika je izolovaná od globálního kolapsu

Vladimir Putin se nepochybně cítí samolibě. Ruská ekonomika by měla být v krizi, ale není. COVID-19 nyní vyvolává...
Rusko Ekonomické a politické hrozby Koronavirus
Rosněfť končí své aktivity ve Venezuele, čeká konec amerických sankcí
včera v 19:51

Rosněfť končí své aktivity ve Venezuele, čeká konec amerických sankcí

Státem kontrolovaná ruská ropná společnost Rosněfť oznámila ukončení svého podnikání ve Venezuele. Svá aktiva v této...
Venezuela Rusko Ropa
Schillerová: Stát bude hradit skutečnou škodu, ušlý zisk nikoli
včera v 17:23

Schillerová: Stát bude hradit skutečnou škodu, ušlý zisk nikoli

Stát bude hradit skutečnou škodu, která lidem vznikne kvůli opatřením proti koronavirové epidemii. Ministryně financí...
Česká republika Česká ekonomika Podpora ekonomiky
Japonský premiér slíbil zmírnit dopady pandemie na ekonomiku
včera v 17:06

Japonský premiér slíbil zmírnit dopady pandemie na ekonomiku

Japonský premiér Šinzó Abe slíbil bezprecedentní balíček kroků, které mají zmírnit dopady pandemie koronaviru na...
Japonsko Asijská ekonomika Koronavirus
Společnost OneWeb požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli
včera v 15:21

Společnost OneWeb požádala o bankrotovou ochranu před věřiteli

Společnost OneWeb, která plánovala vytvořit celosvětovou satelitní internetovou síť, požádala ve Spojených státech o...
Internet Bankrot Spojené státy americké (USA)
Italský premiér vyzval EU ke společným dluhopisům, Evropská komise to…
včera v 14:39

Italský premiér vyzval EU ke společným dluhopisům, Evropská komise to odmítá

Italský premiér Giuseppe Conte vyzval Evropskou unii, aby začala vydávat "evropské dluhopisy pro oživení ekonomiky",...
Evropská unie Ekonomické a politické hrozby Koronavirus
Von der Leyenová se kvůli koronaviru obává o soudržnost EU
Von der Leyenová se kvůli koronaviru obává o soudržnost EU
včera v 12:08

Von der Leyenová se kvůli koronaviru obává o soudržnost EU

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se kvůli krizi způsobené koronavirem obává o soudružnost Evropské...
Evropská unie Ekonomické a politické hrozby Koronavirus
Podle České spořitelny český HDP letos spadne o 4,2-9,9 %,…
Podle České spořitelny český HDP letos spadne o 4,2-9,9 %,…
včera v 11:25

Podle České spořitelny český HDP letos spadne o 4,2-9,9 %, Raiffeisenbank varuje před ještě hlubším poklesem

V případě, že omezení ekonomiky kvůli opatřením proti šíření koronaviru budou trvat většinu druhého čtvrtletí, česká...
Česká republika Česká ekonomika Koronavirus
Trump slíbil, že USA vyrobí 100 tisíc plicních ventilátorů
včera v 11:22

Trump slíbil, že USA vyrobí 100 tisíc plicních ventilátorů

Americký prezident Donald Trump v noci na sobotu prohlásil, že Spojené státy vyrobí za 100 dní 100 tisíc plicních...
Spojené státy americké (USA) Koronavirus Zdravotnictví a zdravotní péče
Český rozhlas: Vnitro popírá existenci analýzy, o níž mluvila…
včera v 11:07

Český rozhlas: Vnitro popírá existenci analýzy, o níž mluvila Schillerová v souvislosti se změnou právního základu nouzových opatření

Ministerstvo vnitra popírá, že zpracovalo analýzu změny právního základu nouzových opatření, která vyhlásila vláda...
Česká republika Česká ekonomika Byznys a podnikání
Airbnb šetří, pozastavuje marketingové aktivity
včera v 10:02

Airbnb šetří, pozastavuje marketingové aktivity

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, pozastavila veškeré své marketingové aktivity...
Sdílená ekonomika Koronavirus
Agentura Fitch kvůli koronaviru snížila úvěrový rating Británie
Agentura Fitch kvůli koronaviru snížila úvěrový rating Británie
včera v 08:33

Agentura Fitch kvůli koronaviru snížila úvěrový rating Británie

Mezinárodní ratingová agentura Fitch Ratings zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Británie o jeden stupeň na...
Spojené království Koronavirus Rating
Trump kritizuje General Motors kvůli plicním ventilátorům
27. 3. 2020 21:42

Trump kritizuje General Motors kvůli plicním ventilátorům

Spojené státy nakoupily velké množství plicních ventilátorů, které jsou klíčové při záchraně pacientů s koronavirem....
Spojené státy americké (USA) Donald Trump Zdravotnictví a zdravotní péče
Americké akcie v pátek oslabily, za celý týden však hlavní indexy…
Americké akcie v pátek oslabily, za celý týden však hlavní indexy…
27. 3. 2020 21:30

Americké akcie v pátek oslabily, za celý týden však hlavní indexy výrazně vzrostly

Americké akcie v pátek po předchozím vysokém třídenním růstu oslabily. Znovu se objevily obavy o další osud americké...
Americké akcie Shrnutí obchodování v USA
Firmy čelí tlaku, aby kvůli koronaviru nevyplácely dividendy
27. 3. 2020 20:56

Firmy čelí tlaku, aby kvůli koronaviru nevyplácely dividendy

Firmy prakticky na celém světě čelí tlaku, aby kvůli koronaviru preventivně nevyplácely dividendy. Ve Francii o to...
Dividendy Zpětné odkupy akcií Světové akcie
Goldman Sachs: Ekonomika Latinské Ameriky letos klesne nejvíce za 75…
27. 3. 2020 20:47

Goldman Sachs: Ekonomika Latinské Ameriky letos klesne nejvíce za 75 let

Ekonomika Latinské Ameriky letos kvůli koronavirové pandemii sklouzne do nejhlubší recese od druhé světové války....
Latinská Amerika Hospodářský růst HDP
Sněmovna reprezentantů USA schválila balík stimulačních opatření za 2…
Sněmovna reprezentantů USA schválila balík stimulačních opatření za 2…
27. 3. 2020 18:43

Sněmovna reprezentantů USA schválila balík stimulačních opatření za 2,2 bilionu dolarů, dokument následně podepsal Trump

(AKTUALIZOVÁNO) Americká Sněmovna reprezentantů v pátek schválila návrh zákona na podporu ekonomiky zasažené pandemií...
Spojené státy americké (USA) Americká ekonomika Podpora ekonomiky
MMF: Globální ekonomika letos kvůli pandemii koronaviru klesne
MMF: Globální ekonomika letos kvůli pandemii koronaviru klesne
27. 3. 2020 18:18

MMF: Globální ekonomika letos kvůli pandemii koronaviru klesne

Globální ekonomika v letošním roce kvůli globální pandemii nemoci COVID-19 klesne a mimořádně vysoký počet zemí bude...
Mezinárodní měnový fond Hospodářský růst Světová ekonomika
Evropské akciové indexy v pátek klesly i o více než 5 %, v týdenním…
Evropské akciové indexy v pátek klesly i o více než 5 %, v týdenním…
27. 3. 2020 18:00

Evropské akciové indexy v pátek klesly i o více než 5 %, v týdenním horizontu ale skončily v plusu

Obchodování na západoevropských burzách začalo v pátek v červených číslech. Přetlak byl před víkendem na straně...
Evropské akcie Shrnutí obchodování v Evropě
Prometeia: Italský HDP klesne o 6,5 procenta, zadlužení vzroste
Prometeia: Italský HDP klesne o 6,5 procenta, zadlužení vzroste
27. 3. 2020 17:38

Prometeia: Italský HDP klesne o 6,5 procenta, zadlužení vzroste

Hrubý domácí produkt (HDP) Itálie v letošním roce kvůli negativním dopadům koronaviru klesne o 6,5 %. Zadlužení země...
Itálie HDP Koronavirus