Kateřina Zychová

Zakladatelka a výkonná ředitelka Verdi Capital. Předtím pracovala v několika investičních domech na Wall Street a v City, včetně JPMorgan, Credit Suisse a Goldman Sachs. V průběhu finanční kariéry se zaměřovala na transakce na kapitálových trzích pro korporátní klientelu a vládní organizace rozvíjejících se ekonomik. Také se specializovala na strukturované a akviziční financování pro fondy soukromého kapitálu. Je členkou organizace 100 Women in Hedge Funds a také dozorčí rady charitativní organizace Dejme dětem šanci. Získala MBA z RIT v USA a titul bakalář ekonomie na Slezské univerzitě v Opavě.