Petr Břicháč

ředitel oddělení Securities Trading LBBW Bank