COVID-19 a bankovnictví: (Nejen) české finanční domy na cestě k větší konkurenceschopnosti a digitální transformaci

Světová pandemie nemoci COVID-19 zatřásla finančními trhy a ovlivnila téměř celý svět. Tato globální krize je srovnatelná snad jen se světovou finanční krizí z let 2008-2009. Její dopady přitom mohou mít dalekosáhlejší důsledky, a to především na digitalizaci práce, změny způsobu fungování byznysu a řízení rizik. Co může koronavirová krize znamenat pro banky?

Bankovní sektor je oproti rokům 2008 a 2009 v relativně dobré výchozí pozici, aby mohl případné déletrvající oslabení ustát. Banky jsou dobře kapitalizovány a mají určitý prostor pro vstřebání ztrát, navíc jsou mnohem více digitalizované, a mají tedy schopnost poskytovat většinu svých služeb i prostřednictvím digitálních kanálů. Centrální banky také pomáhají svojí včasnou proaktivní podporou úvěrových trhů tak, aby zabránily opakování dominového efektu v důsledku nedostatečné likvidity jako v roce 2008. Platební systémy jsou pak mnohem lépe schopné reagovat na změny.

I když mnohé banky pokračují ve svém fungování v nezměněné podobě, musejí počítat s dopady nemoci COVID-19 na celý sektor a na své zákazníky. Mezi hlavní potenciálně zasažené oblasti se řadí správa úvěrů, snížení výnosů, služby zákazníkům a poradenství, nastavení provozních modelů a kontrola nákladů.

1. Správa úvěrů

Propad poptávky po výrobcích a službách, který povede ke snížení výnosů a k propouštění zaměstnanců, bude mít za následek zhoršení cash flow mnoha spotřebitelů i podniků. To může způsobit nárůst podílu a objemu nesplácených úvěrů. Banky však mohou právě v tuto chvíli pomoci svým klientům, a posílit tak s nimi vztah, odkladem splátek, efektivní interpretací vládních opatření, personalizovanou nabídkou vhodných produktů či posilováním finančního vzdělávání.

2. Snížení výnosů

V prvních několika týdnech pandemie klesla tržní hodnota bankovního sektoru (měřená hodnotou cenných papírů) na nižší úroveň než během krize v letech 2008-2009. Důvodem je krátkodobé snížení výnosů způsobené nižšími úrokovými maržemi, poklesem příjmů z plateb, propadem financování obchodu i přeshraničních plateb a poklesem objemu služeb a poradenství pro zákazníky.

Statistika nuda je, ale ne letos. Jak koronavirus (zatím) zamával s českou ekonomikou?
Více než šestiletý růst české ekonomiky se v 1. čtvrtletí 2020 zastavil. Hrubý domácí produkt meziročně reálně klesl o 2,2 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím se propadl o 3,6 %. K propadu došlo v průmyslu i ve službách. Průmyslová produkce směřovala k cyklickému útlumu již loni a v lednu a únoru se dynamika příliš neměnila. Během března však v reakci na opatření proti šíření koronaviru omezila řada podniků výrobu a někdy ji prakticky zastavila. Produkce v automobilovém průmyslu proto klesla o více než čtvrtinu a nejbližší subdodavatelská odvětví se propadla o desetinu.

3. Služby a poradenství

Kvůli celoplošnému omezení pohybu osob se v krátkodobém horizontu projevily změny v preferencích obsluhy zákazníků. I když mnoho bank zachovalo své základní služby a nechalo pobočky otevřené, zákazníci stále více upřednostňují správu svého finančního života prostřednictvím aplikací a on-line bankovnictví. Banky proto musejí udělat maximum pro poskytování kvalitních a personalizovaných služeb i v on-line prostředí.

4. Nastavení provozních modelů a kontrola nákladů

Souhrnný dopad tří prvních bodů povede v bankovním sektoru k nerovnováze krátkodobých příjmů a výdajů. Podle studie Accenture lze vysoce pravděpodobně očekávat pokles bankovních příjmů oproti roku 2019, a to až o 50 % a při zvýšených nákladech na riziko a nižších výnosech z aktiv porovnatelných z hodnotami z let 2008-2009. Banky tak musejí efektivně přistoupit ke snižování nákladů, správě aktiv a k proaktivní péči o zaměstnance.

Jak se lze ze současné pandemie poučit?

Ačkoli se banky potýkají s mnoha výzvami, které přináší krize spojená s pandemií nemoci COVID-19, je jasné, že bez ohledu na konečný výsledek jim tato situace přinese mnoho cenných ponaučení. Jako ty hlavní by si měly banky odnést nevyhnutelnou potřebu plné digitalizace, nový přístup zaměstnanců k práci z domova, úkol motivovat klienty k zajištění finanční rezervy a dostatečné likvidity a potřebu proaktivní komunikace aktuálních regulatorních nařízení s dopadem na klienty.

Koronavirus, ekonomika a akcie: 3 potenciální problémy pro příští měsíce a roky
Minimálně v Evropě se podařilo koronavirus dostat pod kontrolu. Svět ale ještě rozhodně nemá vyhráno. Zde jsou tři velká rizika, kterým teď v souvislosti s koronavirem ekonomika a akcie čelí.
Zdroj:
Accenture
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
23. 2. 2021 17:01
Kateřina Zychová (Verdi Capital): Hotovost držíme na minimu. Smysl dávají akcie, zvažujeme větší…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
22. 2. 2021 17:06
Šnobr: Případná akvizice Vodafonu ze strany ČEZ by nemusela mít dopad na dividendu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Fúze a akvizice
Přestat sledovat
Telekomunikace
Přestat sledovat
22. 2. 2021 12:01
Investorský magazín: Ropná rally jako důsledek spekulací, nebo proces opřený o fundamenty?
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ropa Brent
Přestat sledovat
Ropa WTI
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 2. 2021 20:31
Filip Kejla (WOOD & Company): Sledujte výnosy dluhopisů a volatilitu, hlubší korekci ale v záplavě…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat