Čistý zisk Komerční banky za první tři čtvrtletí roku stoupl o 5,5 % na 11,23 miliardy korun

Komerční banka vykázala za první tři čtvrtletí letošního roku čistý zisk 11,23 miliardy korun. Meziročně tak vydělala o 5,5 % více. Čistý zisk banky očištěný o jednorázové položky vyplývající z příjmu z prodeje podílů ve VISA Europe a ve společnosti Cataps v roce 2016 a z přecenění a prodeje budov centrály v tomto roce se zvýšil o 13,1 % na 10,33 miliardy korun.

Celkové provozní výnosy Komerční banky za prvních devět měsíců roku klesly o 3,6 % na 23,13 miliardy Kč. Toto srovnání je ale taktéž výrazně ovlivněno loňským příjmem z prodeje podílu ve společnosti VISA Europe. Bez tohoto jednorázového vlivu by výnosy vzrostly meziročně o 0,5 %. K růstu očištěných výnosů přispěl čistý zisk z finančních operací, zatímco čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize klesly.

Čisté úrokové výnosy Komerční bance klesly v prvních devíti měsících roku o 1,8 % na 15,49 miliardy Kč. Tržní úrokové sazby se postupně zvyšovaly, což se však ještě neprojevilo v cenách úvěrů. Na trhu byl přebytek likvidity, což vedlo k dalšímu vyostření konkurence v úvěrování. Úvěrové marže proto klesly. Růst objemu úvěrů zpomalil a pozitivní vliv růstu úrokových měr na výnosy z reinvestic vkladů byl stále relativně malý. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, se v devíti měsících roku 2017 snížila meziročně na 2,2 % z 2,5 %.

Komerční banka - hospodářské výsledky za 9M2017, zdroj: KB

Objem hrubých úvěrů Komerční bance vzrostl o 2 % na 605,1 miliardy Kč. Z toho úvěry občanům na bydlení stouply o 7,9 % a spotřebitelské úvěry vzrostly o 6,4 %. Klientské vklady vzrostly o 9,7 % na 777,5 miliardy Kč. Objem aktiv klientů skupiny v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění vzrostl o 8,3 % na 160,9 miliardy Kč.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se v prvních třech čtvrtletích roku snížily o 5,9 % na 4,78 miliardy Kč. Pokles zapříčinil výpadek části transakčních poplatků poté, co Komerční banka na konci třetího čtvrtletí 2016 prodala svůj většinový podíl ve zpracovateli karetních transakcí pro obchodníky, společnosti Cataps. Poplatky z depozitních produktů se snížily, neboť banka vyplatila více odměn v rámci věrnostního programu, a dále se snížil počet starých spořicích účtů u Modré pyramidy. Poplatky za hypotéky klesly a úvěrové poplatky v dceřiné společnosti ESSOX byly nižší kvůli novému zákonu o spotřebitelském úvěru a akvizici firmy PSA Finance.

Čistý zisk z finančních operací bez zahrnutí příspěvku z prodeje podílu ve VISA Europe vzrostl Komerční bance o 32,2 %. Neočištěný výsledek klesl o 9,9 % na 2,71 miliardy Kč. Letošní výsledek vylepšila poptávka klientů po zajištění měnových rizik před tím a krátce poté, co ČNB ukončila 6. dubna svůj kurzový závazek. Poptávka po měnovém zajištění viditelně oslabila v létě, protože řada klientů měla své expozice zajištěné dlouho dopředu. Letní prázdninová sezona také ovlivnila poptávku po zajištění úrokových rizik, ale zvýšení volatility tržních sazeb přineslo jisté oživení v září.

Kapitálová přiměřenost Komerční banky dosahovala ke konci září 16,8 %, regulatorní kapitál obsahoval k 30. září pouze nástroje nejkvalitnější třídy jádrového Tier 1 kapitálu. Proti druhému čtvrtletí se přiměřenost Tier 1 zvýšila o 30 bazických bodů. Požadavek regulátora je 15,4 %.

Komerční banka - vybrané ukazatele (k 30. 9. 2017), zdroj: KB

"Výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku byly ovlivněny neobvyklou situací na českém bankovním trhu, kde přetrvávají důsledky měnových intervencí. Rozvahy českých bank narostly a české podniky se stále více financují v eurech, zatímco českou měnu nechávají uloženu v bankách. Roste tak konkurence o umístění nadměrné likvidity v českých korunách," poznamenal ve výsledkové zprávě Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Provozní náklady banky očištěné o jednorázové položky se v prvních třech čtvrtletích letošního roku zvýšily o 1,4 % na 10,66 miliardy Kč. Z toho personální náklady vzrostly o 5,3 % na 5,52 miliardy Kč. Průměrný počet zaměstnanců banky zůstal meziročně beze změny, činil 8 469. Všeobecné administrativní náklady (bez příspěvků do regulatorních fondů) se zvýšily o 2,3 % na 3,13 miliardy Kč. Skupina více vynaložila na správu a údržbu svých nemovitostí a oproti minulým letům uspíšila některé marketingové aktivity. Náklady na se naopak snížily v souvislosti s loňským prodejem služeb zpracování plateb kartami u obchodníků (Cataps).

Náklady na příspěvky do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize) dosáhly 858 milionů Kč, meziročně o 2,2 % méně. Kategorie "Odpisy, znehodnocení a prodej majetku" se snížila o 13,9 % na 1,15 miliardy Kč, a to především díky dokončení odpisu části programového vybavení, které jen částečně kompenzovalo zavádění nového softwaru, a také díky prodeji některých budov držených v portfoliu aktiv k prodeji. V prvním čtvrtletí banka zaúčtovala čistý pozitivní dopad z prodeje a z přecenění budov centrály, počet budov centrály se snížil ze čtyř na tři. Příspěvek z této transakce do kategorie "Odpisy, znehodnocení a prodej majetku“ činil 817 milionů Kč. Vykázané provozní náklady včetně této jednorázové položky klesly o 6,4 % na 9,84 miliardy Kč.

Výše nákladů na rizika byla ovlivněna příznivými makroekonomickými podmínkami, úspěšným vymáháním v samotné Komerční bance i v jejích dceřiných firmách a nízkým objemem nových úvěrů v selhání. Výsledkem je čisté rozpuštění opravných položek, které dosáhlo výše 228 milionů Kč ve srovnání s jejich čistou tvorbou ve výši 1,23 miliardy Kč o rok dříve. To v relativním vyjádření představuje -5 bazických bodů v poměru k průměrnému objemu úvěrového portfolia.

V třetím čtvrtletí stoupl očištěný čistý zisk o 9,6 %

V samotném třetím čtvrtletí Komerční bance čistý zisk klesl o 10,6 % na 3,53 miliardy Kč. Čistý úrokový příjem se snížil o 2,8 % na 5,17 miliardy Kč a příjem z poplatků a provizí klesl o sedm procent na 1,56 miliardy Kč, zatímco zisk z finančních operací stoupl o 10,7 % na 722 milionů Kč. Zisk očištěný o jednorázové položky se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 9,6 % na 3,526 miliardy Kč.

Čistá úroková marže spadla na 2,2 % z 2,5 % v druhém čtvrtletí kvůli silné konkurenci a omezeným možnostem reinvestování klientských vkladů.

Komerční banka - hospodářské výsledky za 3Q2017, zdroj: KB

"Čísla za třetí čtvrtletí vnímáme mírně pozitivně. Očištěný čistý zisk příjemně překvapil, podpořen byl dalším rozpouštěním vytvořených rezerv. Příznivě se projevily i nižší než projektované provozní náklady. Negativem je slabší výsledek na úrovni tržeb, kde pokračoval sestupný trend čistého úrokového příjmu. V blízké době by nicméně dle našeho názoru mělo dojít ke stabilizaci. Nahrává tomu pokračující růst úvěrů a zvýšení sazeb ČNB. Slabší příjmy z obchodních operací než v předchozích kvartálech představují logické vyústění, když vypadl příjem z vyšší aktivity v segmentu zajišťovacích operací (před očekávaným koncem intervencí ČNB)," napsal analytik Petr Bártek z České spořitelny.

"Jak již management dříve avizoval, dochází k výraznému zpomalování růstu úvěrového portfolia. Celkový objem úvěrů vzrostl meziročně o 5 % (+8 % v 2Q), po očištění o volatilní repo operace pak byl růst pouze 2%. Objem korporátních úvěrů dokonce poklesl, a to přibližně o 3 %. Podíl nesplácených úvěrů klesl na 2 % z 2,6 % v druhém čtvrtletí. Pozitivně vnímáme silnou kapitalizaci banky a vyšší očištěný čistý zisk, který by bance měl umožnit vyplatit solidní dividendu, naopak zklamáním pro nás byla slabší výkonnost na provozní úrovni," doplnil analytik Milan Lávička z J&T Banky.

Hlavním majitelem Komerční banky je francouzská Société Générale s podílem 60,4 %. Té klesl v třetím čtvrtletí čistý zisk o 15 % na 932 milionů eur. Banka ve výsledkové zprávě uvedla, že kvůli sporům s úřady v USA zvýšila objem rezerv na spory o 300 milionů eur. Čisté příjmy z bankovních operací klesly o 0,9 % na 5,96 miliardy eur.

Zdroj:
Komerční banka, ČTK
Komerční banka
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
4. 3. 2021 17:01
Roman Koděra: Velké technologie neřekly kvůli vyšším výnosům poslední slovo, pro Apple je velkou…
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat