10 trendů, které budou hýbat světem v roce 2015: Příjmová nerovnost

Světové ekonomické fórum dalo dohromady 10 nejzávažnějších témat, která budou hýbat světem v roce 2015. Každý všední den vám na Investičním webu přiblížíme jedno z nich. Prvním tématem je příjmová nerovnost. Právě ta je největším nebezpečím pro současný svět, což jí v přehledu Světového ekonomického fóra zajistilo první pozici.

Nerovnost je jedna z největších výzev současnosti. Především příjmová nerovnost je nejviditelnějším aspektem mnohem komplexnějšího problému. Je to problém nerovnosti příležitostí, která plyne z nerovnosti pohlaví, rasy, zdravotního stavu i věku. V loňském výhledu se tento problém umístil na druhém místě, pro příští rok už je první.

Jde o problém celého světa. V rozvinutých i rozvojových zemích kontroluje chudší polovina populace méně než 10 % bohatství dané společnosti. Naopak nejbohatší lidé mají stále více.

Přestože se světový ekonomický růst zvedá, problémy jako chudoba, ničení životního prostředí, nezaměstnanost, politická nestabilita, násilí a konflikty přetrvávají. Všechny tyto problémy jsou úzce spojeny s nerovností.

Nebezpečí plynoucí z opomíjení těchto problémů jsou zřejmá. Lidé, především mladí, se cítí frustrovaní a mají sklony ke konfliktnímu jednání. To omezuje udržitelnost ekonomického růstu, oslabuje sociální systém, stabilitu a bezpečnost. Podkopává to demokracii a naděje na dlouhodobý rozvoj a mír.

Podle průzkumů si 90 % obyvatel subsaharské Afriky myslí, že rozdíly mezi bohatými a chudými jsou velký problém. Ve Spojených státech je to 80 % lidí. Politici si to začínají uvědomovat. V zemích jako Rwanda, Brazílie nebo Mexiko zavedli opatření, díky kterým se zdroje rozdělují spravedlivěji a mění se postavení okrajových skupin.

Jenže aby se něco takového dělo v širším měřítku, jsou potřeba silnější instituce, dostatek zdrojů, zodpovědnější vedení a schopnější politici.

Aby mohly bojovat s nerovností, musejí země zavést agendu, která bude problém řešit komplexně v jeho sociální a ekonomické rovině i v rovině kvality života, a to včetně přístupu ke vzdělání, zdravotní péči a zdrojům. Středem těchto snah musí být rovný přístup právě ke zdrojům a službám. Je potřeba sebrat kvalitnější data, aby investice mohly téci tam, kde jsou skutečně potřeba.

Nesmí přitom být podceňována role podnikatelů. Podle průzkumů sice lidé věří, že za nerovnost je odpovědná vláda, ale ta sama tento problém nevyřeší. Vypořádání se s nerovností přitom není jen zodpovědnost a nutnost, ale i příležitost. Je to dobré pro byznys, protože to přetváří demografický obraz společnosti (spotřebitelů), rozšiřuje to trh a možnosti zisku.

Je čas jednat. Než bude pozdě.

Zdroj:
World Economic Forum
Bohatství
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Výhled na rok 2015
Přestat sledovat
6. 3. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled (s Jaroslavem Brychtou)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
4. 3. 2021 17:01
Roman Koděra: Velké technologie neřekly kvůli vyšším výnosům poslední slovo, pro Apple je velkou…
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat