4 globální síly, které převáží nad všemi trendy

Ještě nedávno tvořily naprostou většinu světové ekonomiky Evropa a Spojené státy. Posledních několik let ale přineslo změny, které obrátily zažité pořádky vzhůru nohama. V následujících letech a desetiletích by hospodářský vývoj měly ovlivňovat zejména čtyři trendy. Jejich celkový efekt je ale nejistý, protože jednotlivé síly jdou mnohdy ostře proti sobě.

1. Expanze ekonomik malých a středně velkých měst

Globální ekonomika, to již dávno nejsou jen plně rozvinuté trhy, kterým kdesi v pozadí dělají křoví emerging a frontier markets. Stále větší vliv na světové hospodářství mají právě rozvíjející se a okrajové trhy, kterým investoři ještě donedávna nevěnovali tolik pozornosti. V současnosti patří mezi nejprogresivnější trhy Čína a Indie. Dynamika růstu emerging markets je fascinující, byť slýcháme, že už ani Čína není tím, čím bývala dříve. Co by ale za 7% růst HDP daly Spojené státy nebo jádro Evropy.

Ještě v roce 2000 mělo 95 % firem z žebříčku Fortune Global 500 sídlo v některé z vyspělých ekonomik. V roce 2025, kdy se podle předpokladů Čína stane největší světovou ekonomikou, by již měla mít sídlo v dnešních vyspělých ekonomikách jen asi polovina firem s ročními tržbami nad miliardu dolarů.

Podstatné navíc je, že tahounem ekonomiky v následujících letech nebudou jen světové metropole. Podle odhadů bude mezi lety 2010 a 2025 generovat zhruba polovinu růstu světové ekonomiky asi 440 měst v dnešních rozvojových zemích, z nichž 95 % spadá do kategorie malých až středně velkých sídel. Bombaj, Dubaj nebo Peking znají všichni, co ale třeba města jako Sin-ču na Tchaj-wanu nebo třeba Tchien-ťin v Číně? Že jste o nich nikdy neslyšeli? HDP čínského města Tchien-ťin byl podle odhadů v roce 2010 asi 130 miliard dolarů, tedy plus mínus stejný jako HDP švédského Stockholmu. V roce 2025 by ale jeho HDP měl dosahovat již 625 miliard dolarů, což je ekvivalent celého Švédska.

2. Technologická, datová a internetová revoluce

Stejně jako se svět posunul od primitivních tiskařských strojů přes sofistikované tiskárny až k internetovým médiím, se nyní posouvá od relativně jednoduchých elektronických zařízení k absolutní digitalizaci. Je fascinující, s jakou razancí a dramatičností technologická revoluce probíhá. Od vynalezení telefonu uplynulo zhruba 50 let, než se dostal do poloviny amerických domácností, a od vynalezení rádia uběhlo 38 let, než si získalo 50 milionů posluchačů. Facebook používalo pouhý rok po jeho vzniku šest milionů lidí, načež se toto číslo během následujících pěti let zvýšilo na stonásobek. V roce 2009, dva roky po příchodu telefonu iPhone na trh, pro iOS existovalo asi 150 tisíc aplikací, o pět let později jich bylo již 1,2 milionu.

Rychlost technologických inovací je ale jen jedním rozměrem technologické revoluce. Skutečnou představu o dopadech rozvoje technologií získáme až tehdy, když si ho dáme do spojitosti s datovou revolucí, díky které se ke spotřebitelům i podnikatelům dostává obrovské množství dat a informací využitelných k další akceleraci tempa vývoje ve všech oblastech lidské činnosti.

Technologie přispívající ke stírání hranic a snadná dostupnost informací jsou příslibem budoucí ekonomické prosperity nejen rozvinutých, ale i rozvíjejících se a okrajových trhů. Byť se na první pohled může zdát, že telefon s internetovým připojením je to poslední, co mohou nejchudší oblasti afrického kontinentu potřebovat, je to právě naopak. Neomezený přístup k informacím je základním předpokladem osvěty a kvalitního vzdělání.

3. Stárnutí a úbytek světové populace

Světová populace stárne. To je nezvratný fakt, který přidělává vrásky na čele nejen demografům, ale stále častěji i ekonomům. Světová fertilita prudce klesá a podle odhadů brzy nepříznivý vývoj v rozvinutém světě přestanou vyrovnávat i Čína a hlavně Indie, jež patří z hlediska demografie mezi země s lepšími vyhlídkami. Před třemi dekádami se problém stárnutí a úbytku populace týkal jen minima světových regionů, dnes tento těžko řešitelný problém trápí většinu planety. Například v Thajsku se míra fertility snížila od 70. let minulého století z 5 na 1,4.

Za hraniční hodnotu potřebnou k zachování populace se považuje 2,1 potomka na jednu ženu, dnes ale této míry fertility dosahuje jen asi 40 % světové populace. Podle odhadů Evropské komise se do roku 2060 německá populace sníží zhruba o pětinu a počet práceschopných mužů a žen v největší evropské ekonomice klesne od roku 2010 do roku 2060 z 54 milionů na asi 36 milionů. Méně práceschopných lidí a celkově vyšší podíl starších mužů a žen v práci přitom povede k poklesu produktivity práce, a tedy ke zpomalování ekonomického růstu.

4. Zrychlování globalizace

Stírání komunikačních překážek, relativizace pojmu vzdálenost či odstraňování obchodních bariér jsou jednoznačně tendence, které podporují jedněmi nenáviděnou a jinými milovanou globalizaci. Vývoj, jakým prochází obchod, ale dává slovu globalizace v mnoha ohledech úplně nový rozměr.

Hlavní finanční trasy již dávnou nevedou pouze mezi Spojenými státy a Evropou. Mezinárodní obchod připomíná složitý spletenec, v němž se mohou problémy jednoho regionu přelévat do okolí během hodin, nanejvýš dní. Přesvědčit jsme se o tom mohli například v roce 2008 v souvislosti s americkou hypoteční krizí.

Objem obchodu mezi Čínou a Afrikou se od roku 2000 do roku 2012 zvýšil z 9 na 211 miliard dolarů. Celosvětový objem peněžních toků pak od roku 1980 do roku 2007 vzrostl na 25násobek. Podobně se zvyšuje i počet lidí překračujících opakovaně hranice svých domovských států. Tyto trendy sice negativně poznamenala světová finanční krize vyvolaná pádem americké investiční banky Lehman Brothers v září 2008, návrat na předkrizové úrovně by ale podle odhadů neměl trvat dlouho.

Zdroj:
McKinsey Global Institute
Emerging markets
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
Globalizace
Přestat sledovat
Mezinárodní obchod
Přestat sledovat
Internet
Přestat sledovat
Frontier markets
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Demografie
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat