Akcie, mladé trhy, světová ekonomika a dluhopisy: Výhled na rok 2014 v podání expertů z ING IM

Vývoj cen akcií bude ovlivněn lepšími podmínkami pro růst zisků. Rozvíjející se trhy potřebují k dosažení potenciálu strukturální reformy a odlišný růstový model.

ING Investment Management odhaduje růst HDP USA nad potenciálem díky uvolněnější fiskální politice, ozdravování soukromého sektoru a měnové podpoře. Zároveň očekává, že se "Abenomice" podaří oživit Japonsko, ačkoli se nedomnívá, že by k odblokování firemních úspor bylo potřeba nějakých dalších opatření, a zdůrazňuje, že růst spotřebních daní bude nadále rizikem pro další růst.

Evropa by měla ekonomicky růst zhruba na úrovni svého potenciálu, který již bude daleko méně zatížen fiskálními a úvěrovými brzdami než během recese v letech 2011 a 2012. Nerovnováhy budou přesto bránit růstu domácí poptávky nad úrovní potenciálu. Rizika poklesu jsou přítomna i na rozvíjejících se trzích, a to v důsledku prudkého nárůstu zadlužení v uplynulých letech, přičemž tyto země naléhavě potřebují strukturální reformy.

"Dochází k postupnému zlepšování podmínek potřebných pro trvale udržitelnou konjunkturu a k celkovému poklesu nerovnováh. Proces oddlužování v USA výrazně pokročil s tím, že u domácností se poměr dluhů k příjmům vrátil na úroveň roku 2003, zatímco čisté jmění se nadále soustavně vylepšuje a kapitálová přiměřenost amerických bank je nejvyšší za uplynulá dvě desetiletí. Výsledky oddlužování Evropy jsou smíšené. Významného pokroku Evropa dosáhla u konkurenceschopnosti svých periferních států, Francie a Itálie však v tomto ohledu zaostávají. Navíc nerovnováhy na rozvíjejících se trzích naléhavě vyžadují strukturální reformy a jiný růstový model," uvedl Valentijn van Nieuwenhuijzen, ředitel pro strategii ING IM.

"Celkově stále očekáváme globální oživení, neboť politická opatření snížila řadu rizik. Dynamická (rizikovější) aktiva mají dobrou podporu pro další růst, ale s větším rozptylem (vyšší volatilitou). Proto upřednostňujeme v rámci aktiv akcie a mezi regiony Evropu, zatímco u státních dluhopisů a regionu rozvíjejících se trhů zůstáváme opatrní," doplnil.

Pevně úročená aktiva (fixed income)

ING IM upozorňuje, že výnosy dluhopisů jsou stále poblíž minima, zatímco rozpětí (spready) mezi výnosy jednotlivých druhů dluhopisů (například korporátních vs. státních) jsou na historickém průměru, přičemž výnosy státních dluhopisů vykazují rostoucí trend. Navíc ve vztahu k makroekonomickým a mikroekonomickým trendům zůstávají tato rozpětí atraktivní.

Makroekonomické prostředí zůstává z globálního pohledu příznivé s tím, že v poslední době došlo k určitému efektu dohánění (catch-up effect) v Evropě a Číně. Zároveň rozhodnutí Fedu z druhého pololetí letošního roku, že prozatím nebude ukončovat politiku kvantitativního uvolňování, podporuje růstové tendence a celkový proces ekonomického oživení.

Z výše uvedených důvodů ING IM v rámci pevně úročených aktiv (fixed income) a spreadových produktů udržuje sklon k růstu, s podprůměrným zastoupením státních obligací a nadprůměrným zastoupením spreadových produktů. V této oblasti společnost preferuje zejména dluhopisy s vysokým výnosem a státní dluhopisy periferních zemí eurozóny.

Akcie

Růst akcií má být v roce 2014 tažen lepšími podmínkami pro růst zisků firem, přičemž ING IM předpokládá, že hlavními tahouny budou Evropa, Japonsko a cyklické akcie. "Očekáváme mírný růst výnosů s určitým rozšířením marží díky nízkým vstupním nákladům, zejména v oblasti pracovní síly. Úroky a odpisy zůstávají na nízké úrovni. Dalším motorem růstu zisku na akcii budou odkupy akcií," řekl Patrick Moonen, stratég pro oblast akciových trhů ING IM.

"Za uplynulý rok celosvětový růst kapitálových nákladů spíše klesal v důsledku liknavého hospodářského růstu, kvůli nejistotě vedoucí k hromadění hotovosti a přísným úvěrovým podmínkám. Nyní se však podmínky pro investování zlepšují. Je zde zřejmý potenciál k růstu, většímu využívání kapacit a v důsledku toho i vyšší ziskovosti," uvedl dále.

Evropa bude těžit z hospodářského obratu a výrazného nárůstu zisků, přičemž největšího nárůstu by měly dosáhnout periferní státy. To vše, společně s historicky nižšími cenami evropských akcií v porovnání s USA, vysokými rizikovými prémiemi a klesajícími systémovými riziky, znamená pro evropské investice v nadcházejícím období vynikající poměr rizika a návratnosti.

Pokud jde o Japonsko, ING IM očekává krátkodobou fázi konsolidace, kdy japonská centrální banka vyčkává, zatímco hlavním motorem současného ekonomického vývoje zůstává japonský jen. Dlouhodobější vyhlídky jsou však příznivé, podepřené silnými makroekonomickými daty, vysokým růstem zisků a uvolněnou měnovou politikou, která by podle všeho měla nadále vydržet.

Z hlediska celkové alokace aktiv se ING IM nadále zaměřuje na cyklická odvětví, a to s ohledem na zlepšení na trhu s bydlením i pracovním trhu a na předpokládaný nárůst výdajů firem. Zastoupení stabilních růstových odvětví zůstává podprůměrné, podle ING IM jsou tato odvětví stále příliš populární a předražená.

Rozvíjející se trhy

Nízké rizikové prémie na rozvíjejících se trzích, nízké reálné úrokové sazby a vysoké reálné efektivní měnové kurzy znamenají, že riziko poklesu všech aktiv na rozvíjejících se trzích zůstane vysoké. Bez smysluplných strukturálních reforem má růst na mladých trzích jen omezený prostor k oživení s tím, že Čína představuje dlouhodobější riziko. "Je zde neustálý tlak na růst rozvíjejících se trhů, a to navzdory rostoucí poptávce z trhů vyspělých. Navíc rozdíl v růstu mezi těmito dvěma skupinami trhů se zmenšil na nejnižší úroveň od roku 2001," upozornil Maarten-Jan Bakkum, stratég pro oblast rozvíjejících se trhů ING IM.

"Při pohledu do budoucna existují dvě hlavní vnější rizika, konkrétně zpomalení hospodářského růstu v Číně s očekáváním 5 % růstu do roku 2016 a normalizace americké měnové politiky, která povede ke snížení toku kapitálu na rozvíjející se trhy. Zároveň jsme určili čtyři vnitřní problémy tohoto regionu, konkrétně rostoucí nerovnováhy, horší konkurenceschopnost, zhoršující se prostředí pro investice a nedostatek strukturálních změn," doplnil.

Z těchto důvodů ING IM mezi rozvíjejícími se ekonomikami preferuje Jižní Koreu, Tchaj-wan a Mexiko, neboť se domnívá, že jde o trhy s omezenou makroekonomickou nerovnováhou a nenarušenou konkurenceschopností, které mohou těžit z oživení poptávky na vyspělých trzích. Zároveň ING IM nadále drží nadprůměrné pozice v Řecku, neboť tento trh stále těží z dramatických makroekonomických změn, které proběhly v uplynulých letech, a z aktuálního oživení růstu v eurozóně.

Stratégové z ING IM naopak snižují pozice v Indonésii, Jihoafrické republice a Brazílii, neboť všechny tři země trpí vysokou makroekonomickou nerovnováhou, nedostatkem smysluplných reforem a velkým objemem místních aktiv v rukou zahraničních vlastníků. Podprůměrné pozice drží i u Thajska a Malajsie, neboť v jejich případě existuje vyšší politické riziko a silný příliv kapitálu zde vedl k výraznému nárůstu úvěrů.

Zdroj:
NN Investment Partners (dříve ING Investment Management)
Emerging markets
Přestat sledovat
Státní dluhopisy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Výhled na rok 2014
Přestat sledovat
6. 3. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled (s Jaroslavem Brychtou)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
4. 3. 2021 17:01
Roman Koděra: Velké technologie neřekly kvůli vyšším výnosům poslední slovo, pro Apple je velkou…
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat