ČEZ loni po očištění vydělal 18,9 miliardy Kč a letos čeká další růst. Solidní byla i čísla ze závěru roku

Provozní zisk ČEZ před odpisy (EBITDA) dosáhl v roce 2019 celých 60,2 miliardy Kč, meziročně o 21 % více. Čistý zisk vzrostl o 38 % na 14,5 miliardy Kč. Za růstem stály zejména vyšší realizační ceny vyrobené elektřiny v Česku díky víceletému předprodeji na velkoobchodních trzích v Německu a také vyšší zisk z obchodování s komoditami, který v závěru roku přispěl k významnému překonání celkového očekávaného zisku skupiny. Čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy dosáhl 18,9 miliardy Kč (meziročně +44 %), firma ve svém výhledu čekala 17-18 miliard.

ČEZ společně s oznámenými výsledky uvedl, že již předprodal 86 % elektřiny na rok 2020 při průměrné ceně 43,6 EUR/MWh (na konci září byl stav 43,2 EUR/MWh) a 57 % produkce na rok 2021 při ceně 45,7 EUR/MWh (v září 45,4 EUR/MWh). To je důležité, protože cena elektřiny začala koncem loňského roku (zejména v důsledku poklesu cen komodit) klesat a spadla ze zhruba 50 na aktuálních 40 EUR/MWh. na rok 2022 má firma zatím prodáno asi 26 % výroby za 47,7 EUR/MWh.

Pro rok 2020 firma očekává očištěný čistý zisk 21-23 miliard Kč a EBITDA 63-65 miliard Kč. "Výhled je v souladu s konsenzem na trhu na úrovni zisku EBITDA a asi 4 % pod odhady, pokud jde o čistý zisk. Zdá se být opatrný v segmentu tradiční výroby elektřiny, lepší výsledky firma očekává v prodeji koncovým zákazníkům a distribuci," napsal Petr Bártek, analytik z České spořitelny, k výsledkové zprávě ČEZ.

Provozní výnosy dosáhly 206,2 miliardy Kč (meziročně +21,7 miliardy Kč). Výroba elektřiny dosáhla 64,6 TWh, meziročně o 2 % více. V bezemisních jaderných zdrojích se v roce 2019 podařilo vyrobit 30,2 TWh, meziročně o 0,3 TWh více. V paroplynové elektrárně Počerady vzrostla díky vysoce příznivým tržním podmínkám výroba více než dvojnásobně a dosáhla rekordních 3,7 TWh.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) dosáhl 60,2 miliardy Kč a meziročně vzrostl o 21 %. "Zejména díky dalšímu rekordu zisku z tradingu se nám podařilo více než vykompenzovat překvapivé rozhodnutí odvolacího soudu ve sporu se Správou železnic z roku 2010, na jehož základě byla společnost ČEZ Prodej v roce 2019 nucena uhradit částku 1,3 miliardy Kč,“ uvedl člen představenstva a finanční ředitel ČEZ Martin Novák.

Spotřeba elektřiny na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce meziročně klesla o 0,3 %, po klimatickém a kalendářním očištění ale vzrostla o 0,1 %. Na poklesu se podepsal abnormálně teplý konec roku 2019.

Zvýšily se investice do dlouhodobého majetku (+3,4 miliardy Kč) na celkem 29,8 miliardy. Největší částka (10,9 miliardy Kč) byla investována do distribuční sítě v ČR, kterou ČEZ intenzivně připravuje pro potřeby moderní energetiky. Meziročně vzrostly nejvíce investice do tradičních výrobních zdrojů.

"ČEZ překonal i tržní i naše předpoklady i v samotném čtvrtém kvartálu 2019. Zisk EBITDA meziročně vzrostl o 43 % na 15,5 miliardy Kč, když se nad očekávání dobře vyvíjel příspěvek segmentu tradiční energetiky, kde vyšší prodejní ceny silové elektřiny a obchodování s komoditami dohromady přispěly 3,5 miliardy Kč (náš odhad: 2,5 miliardy Kč). Naše odhady překonal o půl miliardy také domácí segment prodeje a velice slušně se vyvíjely také ESCO aktivity v Německu či Polsku. Dobrá provozní úroveň hospodaření se pak propsala i do očištěného čistého zisku, který za 4Q2019 dosáhl 4,1 miliardy Kč (náš odhad: 3,1 miliardy Kč)," napsal analytik Jan Raška z Fio banky.

"Produkce elektřiny ve čtvrtém kvartálu na úrovni 18,1 TWh zůstala mírně za naším očekáváním. Produkce z jaderných zdrojů vzrostla o 6 % na 8,7 TWh, v souladu s odhady. Naopak produkce z uhlí byla o 5 % nižší 6,9 TWh. Vyšší produkce z plynu kompenzovala velkou část nižší produkce z uhlí," upozornil Petr Bártek z České spořitelny.

"EBIT za 4Q2019 dosáhl 4,33 miliardy Kč (+43 %, nicméně 28 % pod našimi odhady). Společnost zaúčtovala oprávky v Česku, Polsku a Rumunsku v celkové hodnotě 3,6 miliardy Kč. Minimální odpis v Rumunsku (na úrovni 0,3 miliardy Kč) indikuje možnou prodejní cenu tamních aktiv blízko námi očekávaných 29 miliard Kč," pročetl detailnější čísla Bártek. "Upravený zisk byl 4,2 miliardy Kč, což bylo přibližně o 24 % výše, než předpokládal trh, ale v souladu s našimi odhady. Reportovaný čistý zisk byl 0,93 miliardy Kč, meziročně o 31 % méně kvůli odpisům aktiv a ztrátě 0,8 miliardy Kč na finančních derivátech."

"Výsledky za 4Q2019 byly celkově podpořeny tradingem s komoditami a expanzí ESCO služeb, zatímco celková produkce byla oproti očekávání lehce nižší kvůli pokračujícímu slabšímu výkonu uhelných zdrojů. To bylo z velké části kompenzováno zemním plynem. Segment distribuce byl nad našimi očekáváními a výrazněji nad očekáváním samotné firmy," dodal Bártek.

Návrh dividendy za rok 2019 ČEZ společně s výsledky hospodaření nepředstavil. Analytici čekají lehce přes 30 Kč na akcii. "Návrh dividendy bude zveřejněn až po schválení představenstvem, pravděpodobně v rámci výsledkové zprávy za první čtvrtletí 12. května. Současná dividendová politika je vyplácet 80-100 % upraveného čistého zisku, což by na základě naší projekce představovalo 28,1-35,1 Kč na akcii," napsal Milan Lávička, analytik z J&T Banky.

"Vysoký očištěný zisk za rok 2019 podporuje naše očekávání dividendy alespoň 30 Kč na akcii. Výhled firmy pro rok 2020 je v souladu s našimi očekáváními na úrovni EBITDA a slabší u čistého zisku, nicméně vidíme prostor pro překonání výhledu, jelikož ČEZ je opatrný ve výhledu pro segment tradiční výroby, ačkoli má již zajištěné meziročně vyšší ceny elektřiny a předpokládá stabilní produkci," komentoval možnou dividendu a výhled Bártek.

Stratég Filip Kejla z WOOD & Company v pondělí pro Investiční web hovořil i o tom, že by stát jako majoritní vlastník mohl mít v době, kdy se kvůli pandemii koronaviru hovoří o nutnosti výrazných fiskálních opatření na podporu ekonomiky, mohl mít zájem i na vyplacení dividendy mimořádné.

Expertní tržní výhled: Strach dominuje, kromě koronaviru teď investory v podstatě nic nezajímá
Ohlédnutí za extrémně rozkolísaným týdnem, technický začátek medvědího trendu a jak na něj (ne)reagovat v rámci investiční strategie, možný příchod recese v důsledku pandemie COVID-19, podpora ekonomiky ze strany centrálních bank a české akcie po hlubokých propadech. Tato a další témata nabídl expertní výhled s investičním stratégem Filipem Kejlou z WOOD & Company.

"Hospodářské výsledky za rok 2019 naplnily naše očekávání obratu a výrazně meziročně vzrostly. Dařilo se nám zejména v oblasti obchodování s komoditami. Obchodní výsledek tradingu v roce 2019 dosáhl téměř 5 miliard Kč. Pokračovali jsme ale také v opatřeních v oblasti vnitřní efektivity. Zrušili jsme téměř 350 pracovních míst na centrále a v podpůrných procesech a zefektivnili tyto činnosti s celkovou trvalou roční úsporou přes 600 milionů korun," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. "Navzdory výraznému poklesu velkoobchodních cen na burzách v posledním čtvrtletí předpokládáme v roce 2020 další růst zisku. Těžíme ze strategie předprodejů elektřiny na 3 roky dopředu a daří se nám vnitřními opatřeními tlumit vliv inflace na stálé náklady."

"Výsledky za rok 2019 byly na úrovni EBITDA nad našimi odhady i nad výhledem managementu. Tržby meziročně vzrostly o 22 %, především zásluhou vyšší realizované ceny elektřiny. Růst tržeb se promítl i do růstu EBITDA. Rozdíl oproti naší projekci byl především ve vyšším zisku z tradingu. Čistý zisk dosáhl jen 14,5 miliardy Kč, nicméně po očištění o jednorázové odpisy goodwillu a dalších aktiv byl s 18,9 miliardy Kč nad naší projekcí i nad výhledem managementu. Výhledy firmy na letošní rok (EBITDA, očištěný zisk) začínají na úrovni, kterou jsme očekávali," shrnul Milan Lávička. "Zveřejněné informace jsou pozitivní, čísla jsou nad výhledem managementu, výhled pro letošní rok nezklamal a cena předprodané elektřiny nadále indikuje solidní růst hospodaření v dalších letech. ČEZ zároveň považujeme za relativně defenzivní titul, což může být při současných výprodejích po odeznění prvotní paniky výhoda."

V prosinci Evropská komise vytyčila takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu, která zásadně ovlivní energetiku, zejména zvýšením cíle pro dekarbonizaci ze 40 % na 50-55 % do roku 2030. V souladu s trendy evropské energetiky již v červnu aktualizoval ČEZ strategii a koncepci podnikatelské činnosti. Geograficky míří rozvojová strategie primárně na český trh, v zahraničí je zaměřena především na rozvoj segmentu moderních energetických služeb. Již v roce 2019 získal ČEZ nové ESCO společnosti, jejichž roční zisk EBITDA přesahuje 0,6 miliardy Kč. Pro rok 2020 ČEZ vyhlíží růst tržeb z ESCO z necelých 22 na bezmála 26 miliard Kč.

V oblasti tradiční výroby byly podniknuty přípravné kroky pro odstavení vybraných uhelných zdrojů a pro naplnění nových ekologických limitů po roce 2020. I v reakci na zásadní odklon Evropské unie od uhlí nevyužil ČEZ opci na odstoupení od prodeje hnědouhelné elektrárny Počerady. Budoucí směřování ČEZ ilustruje fakt, že průměrné měrné emise CO2 z vyrobené elektřiny ve zdrojích ČEZ klesly za poslední tři roky o 20 %. Hodnota 361 g CO2/kWh v roce 2019 je téměř na úrovni nových paroplynových zdrojů.

V souvislosti s aktuální pandemií koronaviru společnost ČEZ začala s přijímáním ochranných opatření s výrazným předstihem. Již koncem února aktivovalo vedení společnosti speciální tým, který průběžně přijímá opatření, aby zachoval funkčnost firmy a minimalizoval dopady.

ČEZ je největší tuzemskou energetickou firmou. Majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 % akcií. Předloni společnosti klesl očištěný čistý zisk o 45 % na 10,5 miliardy Kč a tržby se jí snížily o 10 % na 184,5 miliardy Kč.

Zdroj:
ČEZ, ČTK
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
10. 4. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled (s Jaroslavem Brychtou, XTB)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
7. 4. 2021 13:01
Petr Beneš (WOOD & Company): Z komodit bych si nyní vsadil na stříbro, zlato pak sám nakupuji jako…
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ropa Brent
Přestat sledovat
Ropa WTI
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat