David Marek (Deloitte): Toto je jeden z důvodů, proč česká ekonomika zaostává za globálními lídry

Česká ekonomika se na první pohled blíží špičce – požadované výnosy dluhopisů zčervenaly, což svědčí o stabilitě hospodářství, a zároveň HDP roste nebývalým tempem. Optimismus ale opadne, jakmile se na české hospodářství podíváme jinou optikou. Česku například chybí vize, která by určila hospodářské cíle a cestu, jak jich dosáhnout, říká hlavní ekonom Deloitte David Marek. Na jednu kvalitní strategii se přitom podle něj práší někde v archivech.

Data naděje: Znamená přebytek na běžném účtu, že se blížíme ke "špičce peletonu"?

Oživení v zahraničním obchodu je pro českou ekonomiku životní nutností. Ta je malá a velice otevřená, a tudíž je konkurenční schopnost alfou a omegou vývoje celého našeho hospodářství. Aktuálně ho ovlivňují dlouhodobé trendy. Mezi ty patří to, že se Česká republika nejprve vymanila z deficitu zahraničního obchodu a dostala se do přebytku, aby následně, po několika letech, dosáhla přebytku i na běžném účtu. Tím se přibližujeme ekonomikám podobným té české.

To, že české hospodářství dosahuje stále vyšších přebytků zahraničního obchodu, je z dlouhodobého pohledu dáno tím, že se v 90. letech a v průběhu minulé dekády výrazně investovalo do obnovy strojního vybavení, změnily se postupy řízení firem a tak dále. To vše vedlo k tomu, že se česká ekonomika modernizovala a podobně jako ty v sousedství dosahovala stále lepších výsledků v oblasti exportu. To nakonec vedlo k tomu, že jsme začali dosahovat zmíněných přebytků.

Vedle dlouhodobých trendů českou ekonomiku ovlivňuje i řada krátkodobých faktorů, například devalvace koruny. Když centrální banka před dvěma lety představila kurzový závazek, tehdejší kritici trochu podcenili to, že jsou pro nás jako malou a otevřenou ekonomiku cenové faktory, tedy tři základní veličiny – produktivita práce, cena práce a kurz koruny –, zásadní. V tomto případě přitom hrály roli všechny tři faktory, a to ve prospěch zvýšení konkurenceschopnosti.

Přidaná hodnota: Jsme centrem kreativity, nebo jen spolehlivou fabrikou západu?

To, že roste přidaná hodnota zahraničního obchodu, lze odvodit z toho, že roste přidaná hodnota v průmyslu jako takovém. Více než polovina průmyslové produkce je přitom určena na export. Z toho vyplývá, že nějakým způsobem roste nejen kvantita, ale i kvalita toho, co vyvážíme. To ale není dostatečně ambiciózní. Mohli bychom být daleko ambicióznější, snažit se, aby v naší exportní produkci byly více zohledněny faktory výzkumu a vývoje.

Česká republika přitom do této oblasti dlouhodobě málo investuje. Podíl výdajů na výzkum a vývoj se pohybuje mezi jedním a dvěma procenty HDP, aktuálně v posledním roce to bylo snad 1,9 %, ale to jen díky urychlenému dočerpávání zdrojů z evropských fondů. Přitom součástí programu Evropa 2020 je zvýšení podílu výdajů na výzkum a vývoj na 3 % HDP. Země, které jsou dlouhodobě úspěšné (Skandinávie, Jižní Korea, USA, Německo) dosahují ještě vyšších výdajů na výzkum a vývoj. V tomto směru Českou onou často skloňovanou montovnou zůstává.

Repatriace jako klatba i naděje: Jak přesvědčit zahraniční firmy, aby tu (více) utrácely?

To, zda tu budou firmy nechávat více peněz, závisí na tom, jak atraktivní investiční prostředí bude Česká republika nabízet. Atraktivitu z jejich pohledu definuje řada faktorů – od toho, jak kvalitní máme pracovní sílu (což úzce souvisí s kvalitou českého školství), přes kvalitu české infrastruktury a to, jak drahá či levná je tu práce, až po úroveň zdanění. Jde o soubor záležitostí, které by měly být z povahy věci předmětem vládní strategie.

Jeden z nejkvalitnějších materiálů, který na toto téma vznikl, a to pod vedením profesora Mejstříka, bohužel skončil kdesi v archivech a nikdo se mu nevěnuje. Přitom by z něj bylo možné dlouhodobě těžit. Je škoda, že se tomu nyní takto široce a koncepčně nikdo nevěnuje.

Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Inovace
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
VE STŘEDU OD 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (se Stanislavem Viktorinem)
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat