European Green Deal: Zelená dohoda pro Evropu v kostce

Evropská komise nedávno představila Zelenou dohodu pro Evropu, která zahrnuje dlouhý seznam konkrétních plánů s cílem dosáhnout v Evropské unii do roku 2050 klimatické neutrality. Sama komise chce jít příkladem a dosáhnout klimatické neutrality o dvacet let dříve. Jaké jsou hlavní body dohody?

1. "Klimaticky neutrální" Evropa

Jedná se o všeobjímající cíl dohody. EU bude chtít dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050, a to skrze "klimatický zákon", který představí v březnu 2020. Plán zahrnuje větší ambici snižovat emise skleníkových plynů do roku 2030, z původních 40 % má být nyní 50–55 %.

2. Cirkulární ekonomika

Nový akční plán cirkulární ekonomiky bude na stole v březnu 2020, a to jako součást širší průmyslové strategie EU. Má zahrnovat předpisy pro udržitelný výrobní proces, aby se nemuselo využívat tolik materiálu a výrobky bylo možné recyklovat nebo opětovně využívat.

3. Renovace budov

Má se jednat o jeden z vlajkových programů dohody. Klíčovým záměrem je zdvojnásobit nebo ztrojnásobit podíl budov, které se zrenovují.

4. Nulové znečištění

Ať se jedná o ovzduší, půdu nebo vodu, cílem je zajistit, aby bylo životní prostředí do roku 2050 bez jakéhokoli znečištění. Jednu z nových iniciativ představuje chemická strategie pro dosažení "netoxického životního prostředí".

5. Ekosystém a biodiverzita

V březnu 2020 spatří světlo světa i nová strategie v otázce biodiverzity, a to v rámci příprav na stejně tématicky laděný summit OSN v říjnu v Číně. Nová opatření se zaměří na zastavení úbytku biodiverzity, týkat se budou například boje se znečišťováním půdy a vody nebo vysazování stromů. Budoucí pravidla mají také podporovat ten typ zemědělství, jehož podmínkou není kácení lesů.

6. Strategie "z farmy rovnou na stůl"

Cílem strategie, kterou komise představí na jaře 2020, je dosáhnout "zelenějšího a zdravějšího zemědělství". Plán zahrnuje významné snížení využívání pesticidů, hnojiv a antibiotik. Členské státy dostaly za úkol do příštího roku vytvořit národní akční plány v rámci Společné zemědělské politiky, které následně projdou kontrolou souladu s cíli dohody.

7. Doprava

Jen rok po nových emisních standardech pro auta se komise opět zaměřuje na automobilový průmysl. Cílem je dosáhnout do roku 2021 vypouštění 95 g CO2 na kilometr u nových aut, novinkou je pak snaha dostat toto číslo na nulu někdy ve čtvrté dekádě 21. století. Elektromobilita bude nadále podporována, do roku 2025 by měl přibýt další milion veřejných nabíjecích stanic.

8. Peníze

Aby se "na nic nezapomnělo", komise navrhuje zřízení takzvaného mechanismu spravedlivého přechodu (just transition mechanism) pro regiony závislé na fosilních palivech. Ambicí je mobilizovat 100 miliard eur a přesně je nasměrovat do nejzranitelnějších regionů a sektorů.

9. Výzkum, vývoj, inovace

Více než třetina rozpočtu unijního programu Horizont Evropa ve výši 100 miliard eur, který se mezi lety 2021 a 2027
zaměří na výzkum a inovace, bude směřovat do klimaticky přívětivých technologií.

10. Vnější vztahy

Unijní diplomatické snahy se budou soustředit na podporu Zelené dohody pro Evropu. Jedním z opatření, která patrně vzbudí pozornost a kontroverze, je návrh zavedení přeshraniční uhlíkové daně. Pokud se zbytek světa nepřidá k ambiciózním cílům EU, mělo by se jednat o nástroj k tomu, aby nedošlo k poškození unijního průmyslu levnější konkurencí ze třetích zemí.

Zdroj:
Česká spořitelna
Evropská unie
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
8. 12. 2022 9:08
Petr Žabža (Air Bank): Dlouhodobě jednoznačně preferuji akcie, technologické tituly budou opět…
Americké akcie
Přestat sledovat
Diverzifikace investic
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
7. 12. 2022 6:06
Best & Novotný: Co, jak a kdy může přispět ke konci války na Ukrajině v roce 2023?
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
6. 12. 2022 17:06
Michálek (STARTer IP): Do roku 2023 půjdu s investičním portfoliem založeným na ETF. Jsou pro to…
Akciový trh
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
6. 12. 2022 6:43
Igor Pauer: V současném cyklu odhaduji pokles ceny bitcoinu na 8-12 tisíc USD. Kde a jak s ním…
Bitcoin
Přestat sledovat
Ethereum
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat