Hůře již bylo, životní úroveň českých domácností se blíží té před pandemií

Zatímco z epidemického hlediska koronavirová krize nejsilněji udeřila v letošním prvním čtvrtletí, hodnocení životní úrovně domácností se od loňska znatelně zlepšilo. Index finanční situace domácností, který dlouhodobě mapuje STEM ve spolupráci s KPMG, je nyní srovnatelný s hodnotami z roku 2019. Oproti tomu vnímání hospodářské situace Česka se vzhledem k loňskému roku zhoršilo.

Po propadu během roku 2020, který zapříčinila jednak ztráta příjmů u části pracujících, jednak nejisté výhledy do budoucna, jsou domácnosti přesvědčeny, že "hůře již bylo". Situace z let 2009–2013 se podle jejich mínění nebude opakovat.

Z aktuálního vývoje je zřejmé, že největším otřesem byly první uzávěry ekonomiky na jaře 2020. Loňský pokles byl nejzřetelnější mezi lidmi ve starším produktivním věku (45–60 let). Naopak nynější pozitivní výhledy táhne zejména mladší věková skupina. V dlouhodobém časovém srovnání jsou ale očekávání domácností srovnatelná s úrovní z let 2016–2018, čili spíše pozitivní. Krizi tak Češi považují v podstatě za ukončenou.

Index finanční situace domácností

"Systematická podpora zaměstnanosti v době lockdownů účinně zabránila ztrátě práce a příjmů na straně domácností. Potvrzuje to bezprecedentní nárůst hrubých úspor domácností, které jsou nyní nejvyšší od vzniku České republiky. I přes pokračující pokles ekonomiky v 1. čtvrtletí letošního roku tak nálada zůstává optimistická. Náklady lockdownů byly totiž přesunuty na veřejné rozpočty, které se dostaly – méně kvůli pandemii, více kvůli řízení autopilotem i ve špatných časech – na neudržitelnou dráhu," říká Mojmír Hampl, ředitel služeb pro finanční sektor KPMG Česká republika.

Stále je ovšem patrné, že v některých – zejména nízkopříjmových – skupinách ekonomické obtíže přetrvávají. 15 % ekonomicky aktivních zaznamenalo výrazné snížení příjmů, zároveň ale u přibližně stejné části (13 %) se příjem zvýšil. Zvýšení příjmů je naopak typické pro vysokopříjmové domácnosti (nad 40 000 Kč za měsíc).

Krize zastihla společnost na vrcholu ekonomické konjunktury, dopady na domácnosti napříč Evropou podržely různé programy na podporu zaměstnanosti. Je daleko k černým scénářům s nezaměstnaností okolo 10 % a prudkým nárůstem zadluženosti. Významné poklesy příjmů se ale týkají milionu lidí. Jde zejména o pracující v soukromém sektoru a častěji v méně kvalifikovaných profesích a nejvíce zasažených odvětvích, jako jsou služby nebo pohostinství. To nelze ignorovat, problémy jsou rozprostřeny výrazně nerovnoměrně.

Změny v příjmech během pandemie

Pozitivně vnímaná situace domácností je v ostrém kontrastu s hodnocením ekonomické situace v Česku. Zatímco v období před vypuknutím pandemie ji jako dobrou hodnotilo 70 % obyvatel, nyní je to pouze 31 %. Negativní pohled na současný vývoj na úrovni celé republiky převažuje i v pohledu na to, jakým směrem se ubírá vývoj v Česku. Jako nesprávný jej hodnotí 43 % veřejnosti (v lednu 2020 pouze 24 %). V dlouhodobém pohledu jde o unikátní situaci, protože dosud byla hlediska osobní finanční situace a hodnocení na úrovni celé společnosti poměrně silně propojena.


Kontinuální výzkum Trendy provádí analytická organizace STEM od počátku 90. let metodou osobních rozhovorů (face-to-face) na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti jsou vybíráni kvótním výběrem, vždy je dotázáno alespoň 1 000 respondentů. Poslední výzkum se uskutečnil v květnu 2021.

Index finanční situace domácností

  • Index reflektuje subjektivní výpovědi o stavu domácností ve třech perspektivách (vývoj finanční situace domácnosti za poslední rok, výhledy do příštího roku, obtíže, s jakými v současné době domácnosti s penězi vychází).
  • Proměnné byly zvolené na základě analýzy z více možností tak, aby reflektovaly pokud možno faktickou finanční situaci, nikoli další dimenze, jako jsou politická situace, mediální diskurz, vliv emotivních událostí. Zůstáváme tedy v relevantním časovém horizontu.
  • Každá proměnná vstupující do indexu je pro každý rok přepočtena tak, aby nabývala teoretického rozsahu -100 až 100. Hypotetická hodnota 100 by byla pro proměnnou v případě, že by se všem velmi zlepšovala finanční situace, respektive by snadno vycházeli s příjmem. Při -100 jde o situaci opačnou. 0 je pak pomyslný rovnovážný bod, kdy v ideálně typické situaci je poměr domácností rovnoměrně rozložený nebo reportují všechny domácnosti stejný stav nebo je polovina v každém z extrémů.
  • V tomto koncepčním přístupu vycházejícím z teoretických předpokladů má každá proměnná v indexu stejnou váhu.
  • Index je následně aritmeticky upraven tak, aby 0 byl výchozí stav za celou populaci při vzniku republiky (1993), ale zůstalo zachováno teoretické maximum na hladině 100. Rovnovážný bod má hodnotu 16, minimum je -68.
Hodnoty proměnných
Váhy hodnot proměnných, zdroj: STEM, KPMG
Zdroj:
STEM, KPMG
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Spotřebitelé
Přestat sledovat
Spotřebitelská důvěra
Přestat sledovat
24. 1. 2022 16:30
Investorský magazín: Vodíkový výhled na rok 2022
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
24. 1. 2022 9:30
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Aktuálně má smysl pozapomenutá defenziva, s nákupy růstových akcií…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
22. 1. 2022 14:11
Kvapil (NN IP): Toto jsou tři vedlejší dopady monetárního a fiskálního dopingu na ekonomiku
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Evropská ekonomika
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Podpora ekonomiky
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Úspory
Přestat sledovat
21. 1. 2022 12:20
První obětí války je pravda. Situace v Kazachstánu toho může být (dalším) příkladem
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Kazachstán
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat