Jak na investice podle společnosti Charles Schwab: V roce 2019 dávejte pozor na rozdíly

Globální růst pravděpodobně zpomalí, protože ekonomika je na vrcholu cyklu. Světové akcie budou vykazovat zvýšenou volatilitu a mohou se dostat do medvědího trendu. Řešením je rebalancování ve prospěch akcií mimo USA, do hodnotových akcií a velkých společností a soustředění se na aktiva s dlouhodobým investičním horizontem. Zhruba tak vidí rok 2019 analytici z Charles Schwab.

Analytici z Charles Schwab pod vedením Jeffreyho Kleintopa nemluví ani tak o hrozbě recese, jako spíše o tom, že by se investoři měli mít na pozoru před faktory, které mohou recesi nahrávat, jako jsou zhoršující se finanční podmínky v kombinaci s plnou nezaměstnaností a rostoucími cenami. "Přes všechny obavy z obchodní války, brexitu a další byly největší propady na akciových trzích způsobeny zejména obavami z inflace a růstu úrokových sazeb," míní analytici, ale zároveň připouštějí, že tyto faktory kromě rizik přinášejí i příležitosti vyplývající ze změny dlouhodobých trendů ve výkonnosti jednotlivých aktiv. Ze všeho nejvíce by si tedy investoři měli všímat tří rozdílů, které mohou znamenat jak riziko, tak příležitost.

Nezaměstnanost a inflace

Rozdíl mezi mírou nezaměstnanosti a mírou inflace může být jedním z indikátorů ukazujících na růst rizika recese a dalšího pádu na akciových trzích. Po recesi, na začátku konjunktury, je počet nezaměstnaných velký a ceny jsou nízké, takže rozdíl mezi těmito mírami je velký. Když tento rozdíl klesá k nule (nízká nezaměstnanost a vysoké ceny), ukazuje to na přehřátí ekonomiky a vrchol cyklu. K recesi tak dochází většinou asi rok poté, co rozdíl mezi mírami zmizí.

V USA tento rozdíl klesl k nule před posledními třemi recesemi a na konci roku 2018 se nacházel na hodnotě 1,2.

V Británii se tento rozdíl také přiblížil při posledních recesích k nule a na konci roku 2018 byl na hodnotě 1,7.

V Japonsku před posledními recesemi tento ukazatel neklesl vždy až k nule, koncem loňského roku však byl již pod 1.

Také v Německu, největší evropské ekonomice, došlo před poslední krizí k poklesu indikátoru k nule. Na konci minulého roku se nacházel pod 2 (inflaci představuje PPI namísto CPI, protože Německo je ekonomika s největším obchodním přebytkem a většinu HDP tvoří export).

Austrálie technicky nebyla v recesi od roku 1991, ale v letech 2000 a 2009 zaznamenala vždy jeden kvartál s propadem o polovinu procenta a v té době se indikátor pohyboval okolo nuly. Na konci roku byl sice nad 3, ale v minulosti nebyly rychlé propady k nule ničím výjimečným.

Výnosy 3letých a 10letých vládních dluhopisů

Inverzní výnosová křivka je vždy důvodem ke spekulacím o blížící se recesi v USA a propadu na akciových trzích. Mnohem méně se mluví o jejím vlivu na akciové trhy mimo USA. Graf níže ukazuje několik případů, kdy tříleté dluhopisy vynášely více než desetileté a kdy zároveň na světových trzích dosahovaly akcie maximálních hodnot, přičemž ve všech případech pak do jednoho roku následovala recese ve světě.

Výnosové křivky v jednotlivých zemích jsou sice v předpovídání recese v daných zemích lepší, ale křivka amerických dluhopisů je lepší při určování situace na světových trzích. Je to díky tomu, že USA jsou největší světovou ekonomikou a trh s americkými vládními dluhopisy je zároveň největším a nejlikvidnějším trhem, jenž nejlépe reflektuje změny ve světové ekonomice a je méně ovlivňován domácími vlivy. Přestože není jistota, že v budoucnu bude americká výnosová křivka stále fungovat jako indikátor vrcholu na světových akciových trzích, v posledních 50 letech fungovala poměrně dobře.

Geografie, investiční styl a kapitalizace

V minulosti docházelo v pozdních fázích cyklu ke změně dlouhodobých trendů na akciových trzích. Analytici z Charles Schwab upozorňují na důležitost rebalancování portfolia s důrazem na dlouhodobé cíle investorů. Jde zejména o výkonnost amerických akcií v porovnání se světovými trhy, rozdíly ve výkonnosti hodnotových a růstových akcií a také velkých a malých společností.

Z grafu níže je patrná nadvýkonnost amerických akcií oproti ostatním vyspělým trhům. Vrchol cyklu, rozdíly v ocenění a rozdíly mezi těmito trhy mohou vést v nejbližší době k obratu trendu. K němu došlo v roce 1971, dva roky před recesí v roce 1973, pak v roce 1989 před recesí v letech 1990-1991 a pak také v roce 2009.

Podobně cyklický trend je patrný v rozdílech výkonnosti hodnotových a růstových akcií. K obratu trendu došlo v roce 2000 před recesí z roku 2001 a pak také v roce 2007.

K podobným změnám trendů dochází také u malých a velkých společností. Malé společnosti ve světě od konce poslední krize překonávají velké firmy, přičemž tento trend by mohl vzhledem k ocenění a zhoršujícím se finančním podmínkám pokračovat.

Podle analytiků z Charles Schwab by nemuselo být rebalancování portfolia podle velikosti, stylu i geografické příslušnosti špatným nápadem, protože konec cyklu většinou přináší extrémy.

Co se bude dít?

Většina investorů očekává recesi v podobné formě, jakou měla ta v letech 2008 a 2009, ale to je mylný předpoklad. Před deseti lety šlo spíše o systémové selhání, které vyústilo v recesi. Nyní podle analytiků z Charles Schwab takový problém nehrozí. Za posledních 50 let se v pěti případech ze šesti recesí a medvědích trendů opakovalo několik událostí:

  • Akcie dosáhly vrcholu asi šest měsíců před začátkem recese.
  • Svého dna dosáhly akcie asi rok poté, co recese začala.
  • Celosvětová recese trvala méně než rok.
  • V průběhu medvědího trendu klesly ceny akcií v průměru o něco málo přes 20 % (i když se to značně liší).
  • Akcie dosáhly dna přibližně ve stejnou dobu, kdy recese končila (ovšem recese jsou ohlašovány s velkým zpožděním).
  • Po dosažení dna akciím trvalo v průměru asi 3,5 roku, než dosáhly svého předešlého maxima.

Ztráty jsou v průběhu medvědích trendů poměrně rychlé a výrazné, opětovný nárůst trvá déle. V každém případě je nutné připomenout, že v dlouhodobém horizontu tyto propady a medvědí trendy vypadají celkem zanedbatelně.

"Nastavení správných očekávání je důležité proto, aby nedocházelo k překvapením, která by mohla investory přimět k upuštění od dlouhodobých plánů. Investoři by mohli zvážit podvážení nejvolatilnějších tříd aktiv, jako jsou akcie na rozvíjejících se trzích. Ti s investičním horizontem přes 3,5 roku a diverzifikovaným portfoliem by se měli držet svých plánů a připomínat si, že růsty a pády jsou součástí dlouhodobého investování," uzavírají analytici z Charles Schwab.

Zdroj:
Charles Schwab
Světové akcie
Přestat sledovat
Státní dluhopisy
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Nezaměstnanost
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Medvědí trh
Přestat sledovat
Výhled na rok 2019
Přestat sledovat
14. 5. 2021 10:01
Michal Šnobr: Vyloučení Rosatomu z přípravy na dukovanský tendr může být příležitostí pro ČEZ i…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
12. 5. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Peníze ztrácejí na hodnotě a vklady v bankách dávno nejsou řešení.…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
11. 5. 2021 17:11
Best & Novotný: Co (ne)nového v kauze Vrbětice aneb Nejen výbuch v Česku hýbe světovou geopolitikou
Česká republika
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
10. 5. 2021 12:01
Investorský magazín: Family office od A do Z
Bohatství
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat