Jsou internetové stránky vaší firmy připravené na rok 2014?

Firemní web má téměř každá společnost. Do obsahu zatím zákonodárci příliš nemluví, ale i to se od 1. ledna 2014 změní s příchodem zákona o obchodních korporacích. Co zákon pro internetové stránky vaší společnosti znamená?

Základní pravidlo je jednoduché – akciová společnost internetové stránky mít musí a musí na nich zveřejňovat vybrané údaje. Společnost s ručením omezeným internetové stránky mít nemusí, ale pokud je má, musí na nich zveřejňovat prakticky tytéž údaje jako akciová společnost. Týká se to všech společností, tedy i těch již existujících.

Co na webu zveřejnit?

Povinné je zveřejnit jméno společnosti, sídlo, IČO a zápis v obchodním rejstříku (včetně oddílu a vložky). Dále pak musí na webu viset řada dokumentů, mezi nimi například pozvánka na valnou hromadu, kterou je na stránkách nutné uveřejnit alespoň 30 dní před jejím konáním. Uveřejněním pozvánky se pozvánka považuje za doručenou akcionářům vlastnícím akcie na majitele. Pozvánka musí na internetových stránkách zůstat k dispozici až do okamžiku konání valné hromady.

S valnou hromadou souvisí i uveřejňování dalších informací, jako jsou návrhy společníků na usnesení valné hromady nebo protinávrhy k pořadu valné hromady. V případě finanční asistence se na webu uveřejňuje zpráva statutárního orgánu o této asistenci.

Pokud chcete využívat výhody plynoucí z existence koncernu, musíte na webu uveřejnit informace o existenci koncernu a všech jeho členech. Jinak se vaše skupina nepovažuje za koncern, ale pouze za takzvané ovlivnění, což je pro členy skupiny a její orgány nevýhodné.

Výhody prezentace na internetu

Na jednu stranu se může zdát, že zákon ukládá spoustu zbytečných povinností, internetové stránky ale mohou v řadě případů fungování společnosti zjednodušit. Například lze na internetových stránkách uveřejnit zápis z valné hromady, a pokud společník požádá o vydání kopie zápisu, stačí jej odkázat na stránky. Podobně můžete využít internetové stránky k uveřejnění účetní závěrky.

Jako další výhodu lze uvést, že informace zveřejněná na internetových stránkách alespoň den před konáním valné hromady může nahradit vysvětlení společníku v záležitostech týkajících se probíhající valné hromady, pokud se požadované vysvětlení vztahuje k uveřejněné informaci.

Jako u většiny změn, které s sebou rok 2014 v podnikání přinese, lze říci, že změny představují bič na ty, kdo s novými možnostmi pracovat nechtějí, ale mohou výrazně zjednodušit fungování těm, kdo se na novinky připraví a budou je umět naplno využít.


Tento článek jsme vám nabídli ve spolupráci s advokátní společností Dvořák Hager & Partners

Česká republika
Přestat sledovat
Internet
Přestat sledovat
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat