Komerční bance loni stoupl srovnatelný čistý zisk o 15,2 % na 14 miliard korun, představenstvo navrhuje dividendu 47 korun na akcii

Komerční banka vykázala za rok 2017 čistý zisk 14 miliard korun. Oproti roku 2016 jí tak zisk bez započtení jednorázových příjmů za prodej podílů ve společnostech VISA Europe a Cataps v roce 2016 a bez vlivu přecenění a prodeje budov centrály v roce 2017 vyskočil o 15,2 %. Výsledek podpořilo snížení opravných položek.

Provozní výnosy loni Komerční bance klesly oproti roku 2016 o 2,2 % na 31,06 miliardy Kč. Toto srovnání je však výrazně ovlivněno příjmem za podíl ve společnosti VISA Europe z roku 2016. Bez tohoto jednorázového příjmu by výnosy vzrostly meziročně o 0,9 %, a to díky vyšším výnosům z finančních operací. Čisté úrokové výnosy a čisté poplatky a provize bance poklesly.

Čisté úrokové výnosy loni klesly o 1,2 % na 20,81 miliardy Kč. Průměrné výnosy z reinvestování vkladů byly nižší než v roce 2016, tržní úrokové sazby se ale začaly zvedat, což se projevilo pozitivně ve druhém pololetí. Čistá úroková marže, počítaná jako poměr čistých úrokových výnosů k úročeným aktivům vykázaným v rozvaze, se v roce 2017 snížila na 2,3 % z 2,5 % v roce 2016.

Čisté výnosy z poplatků a provizí se loni snížily o 3,3 % na 6,47 miliardy Kč. Příjmy z transakčních poplatků se snížily poté, co Komerční banka na konci třetího čtvrtletí 2016 prodala svůj většinový podíl ve zpracovateli karetních transakcí pro obchodníky Cataps. Čisté výnosy z provizí klesly, protože společnost ESSOX zvedla objem vyplacených provizí.

Čistý zisk z finančních operací bez zahrnutí příjmu z roku 2016 za podíl ve VISA Europe vzrostl o 24,3 % na 3,58 miliardy Kč. Neočištěný výsledek byl meziročně horší o 6,8 %. Výsledek vylepšila mimořádně vysoká poptávka klientů po zajištění měnových rizik před a krátce poté, co ČNB 6. dubna ukončila svůj kurzový závazek. Poptávka po měnovém zajištění viditelně klesla v létě, protože řada klientů měla své expozice zajištěné předem, ale vyšší volatilita tržních sazeb přinesla jisté oživení v posledních měsících roku. Poplatky a provize z cizoměnových transakcí byly stabilní, rostoucí objem transakcí byl kompenzován nižší průměrnou cenou za tyto transakce.

Provozní náklady banky očištěné o jednorázové položky se zvýšily o 1,2 % na 14,19 miliardy Kč. Výsledek se zahrnutím příjmu z prodeje a přecenění části portfolia budov centrály v prvním čtvrtletí byl meziročně horší o 4,6 % a činil 13,38 miliardy Kč. Z toho personální náklady vzrostly o 4,1 % na 7,32 miliardy Kč, k čemuž přispěly zvýšení průměrných mezd a růst počtu zaměstnanců o 0,4 % na 8 492. Všeobecné administrativní náklady (bez příspěvků do regulatorních fondů) se zvýšily o 0,8 % na 4,41 miliardy Kč. Náklady na příspěvky do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize) dosáhly 862 milionů Kč, meziročně o 2 % méně.

Komerční banka - hospodářské výsledky za rok 2017

Výše nákladů na rizika byla ovlivněna příznivými makroekonomickými podmínkami v ČR, úspěšnými výsledky vymáhání v samotné bance i v jejích dceřiných společnostech a nízkým objemem nových úvěrů v selhání. Výsledkem je čisté rozpuštění opravných položek, které dosáhlo 392 milionů Kč, ve srovnání s jejich čistou tvorbou ve výši 182 miliardy Kč v roce 2016. To v relativním vyjádření představuje -6 bazických bodů v poměru k průměrnému objemu úvěrového portfolia roku 2017.

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci prosince 2017 dosahoval 79,1 miliardy Kč, což je meziroční nárůst o 10,4 %. Kapitálová přiměřenost činila 18,6 %. Jádrový Tier 1 kapitál činil 76,5 miliardy Kč (+6,8 % meziročně). Ukazatel Tier 1 dosáhl 18 %, nově přidaný Tier 2 kapitál dosáhl 2,6 miliardy Kč neboli 0,6 % rizikově vážených aktiv skupiny. Celkové kapitálové požadavky k 1. lednu činily v poměru ke konsolidovanému objemu rizikově vážených aktiv 15,5 %.

Komerční banka - vybrané ukazatele (k 31. 12. 2017)

Růst úvěrového portfolia i vkladů klientů

Celkový hrubý objem úvěrů loni vzrostl oproti roku 2016 o 2 % na 607,4 miliardy Kč. V rámci úvěrování občanů celkový objem úvěrů na bydlení stoupl o 6,5 %, z toho objem hypoték občanům narostl o 5,3 % na 218,9 miliardy Kč a Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 12,4 % na 43,6 miliardy Kč. Objem spotřebitelských úvěrů se zvýšil o 6,5 % na 37,5 miliardy Kč.

Celkový objem úvěrů poskytnutých podnikům klesl meziročně o 2,3 % na 304,6 miliardy Kč. Tento výsledek byl ovlivněn posilováním české koruny, větším objemem vydávání dluhopisů společnostmi, přetrvávajícími vlivy měnových intervencí a intenzivní konkurencí na trhu, kde je přebytek likvidity. Úvěry malým podnikům vzrostly o 5,3 % na 34,1 miliardy Kč.

Komerční banka - vývoj úvěrového portfolia

Celkový objem vkladů ve skupině Komerční banky se zvýšil meziročně o 9 % na 762 miliard Kč. Vklady občanů v Komerční bance se zvýšily meziročně o 9,3 % na 251,5 miliardy Kč, depozita v Modré pyramidě naopak klesla o 2,2 % na 62,7 miliardy Kč, což bylo způsobeno splatností starých smluv. Prodej nových smluv však výrazně narostl. Vklady korporátních a podnikatelských klientů vzrostly o 9,6 % na 432,3 miliardy Kč. Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 8,8 % na 53,3 miliardy Kč. Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně stouply o 1,7 % na 47,8 miliardy Kč. Objem prostředků klientů skupiny v podílových fondech se zvýšil o 12,5 % na 62,9 miliardy Kč.

Komerční banka - vývoj vkladů klientů

Banka navrhuje dividendu 47 Kč na akcii

Představenstvo navrhuje za loňský rok výplatu dividendy 47 Kč na akcii. Celkem Komerční banka, bude-li návrh schválen, vyplatí ve formě dividend 8,932 miliardy Kč. Výplatní poměr tak dosáhne 60 % konsolidovaného čistého zisku. Hrubý dividendový výnos je 5,2 %.

Komerční banka - výše dividendy za jednotlivé roky

"Výsledek na úrovni celkových výnosů a provozních nákladů je v souladu s našimi cíli. Náklady rizika jsou dokonce lepší, než jsme plánovali, jejich současná úroveň ale není udržitelná. V oblasti úvěrování je uspokojivý výsledek v retailovém bankovnictví. Financování korporací bylo ovlivněno narušením některých cen na mezibankovním trhu v souvislosti s měnovými intervencemi, což firmy na českém trhu vedlo k upřednostnění financování v eurech namísto v korunách," poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.

Solidní čtvrté čtvrtletí

Za samotné čtvrté čtvrtletí Komerční banka vykázala celkové provozní výnosy 7,93 miliardy Kč (4Q2016: 7,77 miliardy Kč), provozní náklady 3,53 miliardy Kč (4Q2016: 3,51 miliardy Kč) a čistý zisk 3,79 miliardy Kč (4Q2016: 3,14 miliardy Kč). Čistý úrokový příjem stoupl z 5,3 na 5,32 miliardy Kč, příjem z poplatků a provizí se zvýšil z 1,6 na 1,68 miliardy Kč a zisk z finančních operací stoupl z 826 na 862 milionů Kč.

Komerční banka - hospodářské výsledky za 4Q2017

"Čísla za čtvrté čtvrtletí výrazně překonala očekávání. Úrokové výnosy se po několika letech opět vrátily k růstu v meziročním srovnání (+1 % na 5,323 miliardy Kč) a čistá úroková marže mezikvartálně mírně vzrostla (z 2,2 % na 2,3 %), k čemuž přispělo zvyšování úrokových sazeb ČNB. Objem úvěrů očištěný o repo operace vzrostl meziročně jen o 2 % na 606 miliard Kč. Růst výnosů z poplatků byl tažen především poplatky z finančních transakcí a cross-sellingu. Provozní náklady zůstávají pod kontrolou, provozní zisk tak vzrostl za rok o 3 % na 4,564 miliardy Kč a výrazně překonal očekávání trhu (4,083 miliardy Kč)," shrnul analytik Milan Lávička z J&T Banky. "Podíl nesplácených úvěrů pokračuje v poklesu (1,9 % oproti 2,5 % ve 4Q2016) a rozpouštění opravných položek bylo stejně jako v předchozích kvartálech loňského roku vyšší než jejich tvorba. Lepší provozní úroveň a kladné opravné položky vedly k růstu čistého zisku o 22 % na 3,705 miliardy Kč (odhad trhu: 3,128 miliardy Kč). Navrhovaná dividenda je o 4 Kč vyšší, než se čekalo. Rozdíl vychází z vyššího zisku a také z toho, že výplatní poměr je 60 % čistého zisku, přičemž původně management naznačoval, že vyplatí 60 % očištěného zisku o mimořádný výnos z prodeje budov. V příštím roce společnost plánuje vyplatit 65 % čistého zisku. Celkově považujeme oznámené výsledky za velice silné a očekáváme pozitivní reakci trhu. Jediným negativem je pomalejší růst úvěrů oproti trhu, na druhou stranu se ve výsledcích pozitivně projevuje zvyšování úrokových sazeb a příznivá ekonomická situace v ČR."

"Výsledky Komerční banky vyznívají příznivě. Nejenže rizikové náklady byly opět pozitivním překvapením, i příjmy předčily očekávání. Provozní náklady byly naopak mírně vyšší, než se čekalo. Pozitivním překvapením je i navrhovaná dividenda. Kapitálová pozice banky je silná, zůstává jí dostatečný polštář nad požadovanou regulatorní úrovní. Negativem je slabý růst úvěrů v celém loňském roce. Hlavní měrou se pod to podepsal slabší vývoj v korporátním segmentu, který vyrovnává solidní čísla z retailové části byznysu a u menších podniků," doplnil analytik Thomas Unger z Erste Group Bank.

"V roce 2018 se zaměříme na další zlepšení adaptability Komerční banky na rychlé změny, kterými bankovní trh prochází. Vlivem technologického vývoje, regulace i nabídky konkurence se rychle mění preference klientů," dodal Jan Juchelka.

Hlavním majitelem Komerční banky je francouzská Société Générale s podílem 60,4 %. Na konci prosince 2017 Komerční banka a její dceřiné společnosti obsluhovaly 2,4 miliony klientů. Samotná Komerční banka měla 1,664 milionu klientů, meziročně o 0,6 % více.

Zdroj:
Komerční banka
Komerční banka
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
18. 1. 2021 9:28
Globalizace vs. regionalizace: Světové trendy probíhají zároveň a působí proti sobě, svět potřebuje…
Asijská ekonomika
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
18. 1. 2021 6:15
Expertní tržní výhled: Vyšší výnosy dluhopisů jako riziko pro akcie a čekání na (ne)klidnou Bidenovu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Býčí trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Medvědí trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
15. 1. 2021 12:22
Dolar by měl letos napravovat ztráty v páru s eurem, zajímavý může být také ruský rubl. Měna není…
Americký dolar
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Forex (FX)
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Miroslav Plojhar
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Ruský rubl
Přestat sledovat