Komerční banka loni vydělala 14,9 miliardy Kč, představenstvo navrhuje vyplatit dividendu 58 Kč na akcii

Komerční bance v loňském roce stoupl čistý zisk o 0,4 % na 14,9 miliardy Kč. Celkové výnosy jí vzrostly o 1,1 % na 32,6 miliardy Kč. Představenstvo banky navrhuje z loňského zisku vyplatit dividendu v souhrnné výši 11 miliard Kč, tedy 58 Kč na akcii.

Růst výnosů byl dán hlavně nárůstem čistých úrokových výnosů, jež se zvýšily o 3,9 % na 23,6 miliardy Kč díky nárůstu objemu úvěrů a vkladů. Čisté poplatky a provize se naopak snížily o 0,7 % na šest miliard korun, a to především v důsledku poklesu čistých transakčních poplatků. Zisk z finančních operací se bance snížil o 12,7 % na 2,8 miliardy Kč, když základna pro meziroční srovnání z roku 2018 byla navýšena několika mimořádnými zajišťovacími obchody s klienty.

"Rok 2019 byl přelomový v organizaci a kultuře celé skupiny. Přestože tyto změny vyžadovaly značné úsilí a pozornost managementu i všech zaměstnanců, dokázali jsme zvýšit výnosy a zároveň posílit vztahy s klienty. V roce 2020 nám agilní pracovní metody a vylepšené distribuční platformy pomohou dále posílit postavení Komerční banky na trhu, a to i v kontextu poněkud méně příznivého ekonomického prostředí," uvedl ve výsledkové zprávě předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Zaměstnanců ubývá, osobní náklady rostou

Po vyloučení vlivu několika jednorázových položek v letech 2019 a 2018 provozní náklady stouply o 2,7 % na 14,9 miliardy Kč. Celkové upravené osobní náklady vzrostly o 2,3 % na 7,8 miliardy Kč, ačkoli průměrný počet zaměstnanců klesl o 2,9 % na 8 167.

Úvěry klientům Komerční banky vykazovaly obecně nízkou míru selhání a banka pohledávky v selhání úspěšně vymáhala, což umožnilo přistoupit k čistému rozpouštění opravných položek na kreditní riziko v objemu 0,6 miliardy Kč. Nicméně trend tvorby opravných položek se v podnikovém segmentu začal ve druhé polovině roku normalizovat. Čistý zisk bez jednorázových položek dosáhl 14,85 miliardy Kč, a byl tedy podobný výsledku za rok 2018.

Pozitivní vývoj u všech typů úvěrů

Úvěry klientům se zvýšily o 3,1 % na 654,0 miliardy Kč. Z toho úvěry na bydlení (poskytované společnostmi Komerční banka a Modrá pyramida) se zvýšily o 4 % a spotřebitelské úvěry (poskytované Komerční bankou a společností ESSOX) vzrostly o 1,3 %. Objem úvěrů podnikům a jiným subjektům byl loni větší o 2,4 %.

Vklady klientů stouply meziročně o 2,6 % na 816,3 miliardy Kč. Objem aktiv klientů skupiny Komerční banka v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění narostl o 9,7 % na 183,8 miliardy Kč.

Kapitálová přiměřenost banky dosahovala na konci roku silných 19,7 %, přičemž podíl jádrového Tier 1 kapitálu na rizikově vážených aktivech byl 19,1 %.

Dividenda za rok 2019: 58 Kč na akcii

S ohledem na hospodářské výsledky, silnou kapitálovou pozici banky na horní hranici cílového rozpětí a výhled růstu rizikově vážených aktiv a kapitálových požadavků se představenstvo KB rozhodlo dozorčí radě navrhnout výplatu dividendy 11 miliard Kč, tedy 58 Kč na akcii. Výplatní poměr činí 74 % z čistého zisku. Ve vztahu k ceně akcií banky na konci loňského roku dosahuje dividendový výnos 7,0 %. Rozhodnutí o dividendě bude předmětem hlasování valné hromady.

Ve 4. čtvrtletí KB vydělala 3,84 miliardy Kč

Za samotné čtvrté čtvrtletí Komerční banka vykázala výnosy 8,14 miliardy Kč (meziročně -4 %) a čistý zisk 3,84 miliardy Kč (meziročně -1,2 %). Čistý úrokový výnos bance klesl o 1,8 %, výnosy z poplatků a provizí se snížily o 2,3 % a čistý zisk z finančních operací byl meziročně nižší o 20,6 %.

Výhled: Další růst úvěrového portfolia s rizikem zpomalení ekonomické expanze

Ve výhledu pro rok 2020 Komerční banka uvedla, že očekává tempo růstu úvěrového portfolia ve středních jednociferných procentech. Ve srovnání s rokem 2019 si Komerční banka klade za cíl vyšší tempo růstu zejména u nezajištěných spotřebitelských úvěrů. Úvěry na bydlení by měly podle KB růst podobným tempem jako trh. Celkové čisté provozní výnosy skupiny v roce 2020 by se měly ve srovnání s rokem 2019 mírně zvýšit. Růst by měl být tažen zejména čistým úrokovým výnosem, který by měl být podpořen rostoucími objemy půjček a vkladů, zatímco čistá úroková marže by měla být negativně ovlivněna pokračujícím konkurenčním tlakem na úrokové rozpětí a postupně rostoucími náklady na vklady.

Management očekává, že Komerční banka vytvoří v roce 2020 dostatečný zisk k pokrytí kapitálových potřeb, vyplývajících z rostoucího objemu aktiv, a k výplatě dividend představujících 65 % čistého zisku.

Mezi klíčová rizika řadí Komerční banka scénář, kdy evropská a v jejím rámci i česká ekonomika zpomalí více, než se očekává, včetně dramatičtějšího poklesu prodeje automobilů v Evropě.

Analytici: Výsledky z konce roku jsou slabé, pozitivní je navržená dividenda

"Zisk za čtvrté čtvrtletí byl pod odhady trhu. Jako mírně negativní vnímáme zpomalení růstu čistých úrokových výnosů, naopak pozitivně hodnotíme fakt, že se bance daří držet náklady na uzdě," uvedl analytik ze společnosti CYRRUS Tomáš Pfeiler.

"Celkově jsou z našeho pohledu čísla výrazným zklamáním, a to zejména kvůli nečekanému propadu provozních výnosů. Podle dosavadního vývoje se i výhled managementu pro růst výnosů v letošním roce jeví jako velice ambiciózní. Naopak pozitivní je vysoká dividenda a silná kapitálová pozice banky. Je tak těžké odhadnout, který faktor z pohledu investorů v krátkodobém horizontu převáží a kam se vydají akcie banky," doplnil analytik Milan Lávička z J&T Banky.

"Výsledky za čtvrté čtvrtletí vnímáme negativně. V podstatě na všech úrovních zaostaly za našimi i konsenzuálními tržními odhady. Všechny výnosové kategorie banky zaznamenaly ve čtvrtém čtvrtletí meziroční zhoršení. Komerční banka tak nedostála svému výhledu na zvrácení trendu klesajících výnosů z poplatků. Jediným pozitivním překvapením výsledkového reportu je pro nás zvýšený výplatní poměr pro dividendu," dodal analytik Michal Křikava z Fio banky.

"Výsledky za čtvrtý kvartál zaostaly za odhady na více úrovních, a tak čistý zisk klesl pod prognózy. Pozitivním překvapením byla dividenda. Zatímco v roce 2019 byla ziskovost banky silná s ROE na dvouciferných hodnotách a velmi silnou kapitalizací, pro rok 2020 počítáme se slabšími čísly," potvrdil analytik Thomas Unger z Erste.

Hlavním majitelem Komerční banky je francouzská Société Générale s podílem 60,4 %. Komerční banka a její dceřiné společnosti obsluhovaly na konci loňského roku 2,37 milionu klientů, samotná Komerční banka měla 1,66 milionu klientů.

Zdroj:
Komerční banka, ČTK
Komerční banka
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
25. 2. 2021 12:31
Dominik Stroukal: Kdo chce těžit z výhod bitcoinu, nesmí se bát propadů o desítky procent
Bitcoin
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Volatilita
Přestat sledovat