KONTEXT: Co nás (ne)příjemně překvapí aneb 5 systémových rizik na obzoru

Na globální frontě vládne relativní klid, probíhající tektonické pohyby ale hrozí dalším zemětřesením. Opakovaně to připomínají místní záchvěvy, mezi něž patří i politický pat v Británii. Přední domácí experti se nejen proto v rámci projektu Alter Eko zamýšleli nad tím, která potenciální epicentra zítřejší krize sledovat. KONTEXT nabízí výběr pěti nejvýznamnějších, jen zdánlivě nesouvisejících.

Michal Parízek (Univerzita Karlova): Globální řád se rozpadá, bez pravidel by bylo hůře

I když je situace (a výhled) globálních hospodářských institucí problematická, je nám lépe s nimi než bez nich. Mementem v tomto smyslu jsou historické okamžiky, kdy si někteří hráči začali vynucovat věci silou, jako když si Mexiko nebo Egypt v 19. století nemohly dovolit splácet závazky a přišla vojenská intervence.

Obecněji je potřeba se v tomto kontextu zamyslet nad tím, jak posuzovat fungování mezinárodních organizací. Mnozí se totiž mylně domnívají, že když není svět úplně v pořádku, selhávají. Tak to není, ony jsou schopny dělat jen tolik, kolik jim dovolí nejmocnější členské státy.

Přitom představa, že v současném světě může jedna mocnost přijít a dominovat, je mylná. Máme tu tři mocenská centra – USA, Čínu a v neposlední řadě EU. V případě unie se v našem veřejném prostoru neustále mluví o tom, jak upadá, jak je v krizi, ale ona stále je jedním z nejvýznamnějších aktérů. A pokud se tyto tři mocnosti nedokáží dohodnout, globální ekonomické instituce nemohou dělat vůbec nic.

Michal Mejstřík (Mezinárodní obchodní komora): Bude z EU skanzen? Rozhodne Němec

Většina českého exportu míří na evropský trh, budoucnost EU je tedy pro nás klíčová. Riziko přitom tkví v tom, že by Evropa mohla skončit jako "sociální skanzen". Přehnaný důraz na sociální aspekty totiž může zastavit rozvoj.

Řada evropských zemí se nicméně poučila z historie, respektive s tímto vědomím pracuje, jak potvrzují mimo jiné německé Hartzovy reformy. Stejně tak se například i nový francouzský prezident Macron snaží najít řešení některých problémů. A bude to mít těžké, protože narazí na 35hodinový pracovní týden a nejrůznější sociální úlevy, které se v zemi zavedly v posledních letech.

Pozitivním příkladem a ukázkou evropské konkurenceschopnosti je v tomto smyslu Německo, a i proto bude důležitý výsledek podzimních celoněmeckých voleb. Pokud by Evropa skutečně začala ztrácet a bylo by potřeba se orientovat na neevropské trhy, je potřeba připomenout, že mnozí čeští exportéři nezkoumají cílové teritorium, nepoužívají dostupné nástroje a nezvládají elementární obchodní techniky.

Ivan Pilip (ekonom): Eurozóna se stává (zdravým) jádrem. Buďme "in", ne na periferii!

Nejen v důsledku krize se objevil plán na prohloubení a dokončení eurozóny do roku 2025, který počítá s finanční unií. Jeho součástí jsou i takové věci jako autonomní rozpočet pro členské země a "ministr financí" eurozóny.

To by pro Česko, třetí nejvyspělejší zemi mezi nečleny eurozóny, znamenalo konec nebo výrazné omezení koheze, zjednodušeně části peněz z unie. Přitom se po skončení stávajícího období v roce 2020 dá předpokládat výrazné snižování podílu dotací pro Česko a další země v regionu, což je dáno celkovým objemem peněz, počtem zemí, výší příjmů a tak dále.

Pokud se tedy nic nezmění, pokud nepřijmeme euro, budeme ekonomicky ztrácet. K tomu je potřeba přičíst i premisu, že by Česko mělo být u diskuzí o budoucí podobě eurozóny prostě proto, že jsou některé varianty pro nás lepší a jiné horší. Rozhodně to není tak, že bychom jako členové eurozóny neměli možnost ovlivnit, který scénář v té které věci bude vybrán. No a je nabíledni, že eurozóna bude jádrem EU, takže pokud v ní nebudeme, dostaneme se na periferii.

Michal Skořepa (Česká spořitelna): Stinné stránky spojené Evropy aneb Síla zvítězí

V rámci Evropy se klade důraz na to, aby si členské státy řešily problémy samy. Jen v případě, že to nezvládnou, by měly jít za evropskými institucemi. Podobně jako v Řecku ale nakonec může převládnout vyšší zájem. V Řecku měly německé a francouzské banky expozici a o své zájmy nechtěly přijít, jejich domácí vlády je chtěly uchránit také. Proto se významná část původně soukromých dluhů přesunula na úroveň eurozóny.

Něco podobného můžeme zažít znovu, což vychází z logiky politické ekonomie – ti silnější nakonec vždy tahají za delší konec provazu. Na jednu stranu tedy teoreticky existují pojistky, které by umožnily ekonomicky a politicky malým státům bránit se vlivu a moci velkých států a bank. Pokud má například skupina potíže, ale určitá část je v pořádku (například česká dcera zahraniční mateřské banky), měla by pomoc od dcery k matce putovat jen v případě, že to dceru nepoškodí a že s tím souhlasí. Je ale otázka, jak to bude vypadat v praxi.

Petr Dvořák (VŠE): Nůžky mezi prací a kapitálem se rozevírají, hrozí opakování krize

V důsledku měnové politiky se rozevřely nůžky mezi těmi, kteří jsou odkázáni na příjem, a vlastníky kapitálu. To je klíčový problém. Schopnost se s ním vyrovnat bude nesmírně důležitý nejen pro vývoj ekonomiky, ale i pro politickou stabilitu. Standardní recepty ale ne(za)fungují. Platí to, zjednodušeně řečeno, jak o pravicovém náhledu opírajícím se o nižší daně, snahu nedělat populistická opatření a tak dále, tak o klasických levicových doporučeních.

Ve výsledku pak stále více peněz plyne na stranu kapitálu. Dobře je to patrné na trhu s bydlením, kde máme na jedné straně rostoucí ceny nemovitostí, ale na straně druhé (neodpovídající) úroveň mezd. Pokračující rozevírání nůžek mezi cenami bydlení a mzdami by přitom bylo potenciálně velkou hrozbou, schopnost splácet hypoteční úvěry by totiž byla do budoucna omezená, a mohla by se tak projevit podobně jako v nedávné minulosti.

Světová ekonomika
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Přestat sledovat
6. 3. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled (s Jaroslavem Brychtou)
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
4. 3. 2021 17:01
Roman Koděra: Velké technologie neřekly kvůli vyšším výnosům poslední slovo, pro Apple je velkou…
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat