Měsíční zpráva o elektřině: Pokračující pokles cen, situace v Německu a pohled pod pokličku čínského zpomalení

V průběhu srpna došlo po sérii výprodejů k dalšímu propadu cen elektřiny, když cena na německém trhu dosáhla 12letého minima. Cena české elektřiny dosáhla dna 24. srpna, když se Cal16 baseload future obchodoval za 29,65 EUR/MWh. Koncem měsíce došlo k mírné korekci vzhůru, v současnosti cena Cal16 kontraktu pohybuje kolem 30,00 EUR/MWh.

Korunové ceny elektřiny věrně kopírovaly svůj eurový ekvivalent díky stabilnímu kurzu EUR/CZK, který zůstal přikován těsně nad hranicí 27,00.

Tvar swapové křivky se v průběhu srpna výrazně nezměnil, křivka cen ročních kontraktů dosahuje minima v roce 2017, který se obchoduje asi 0,80 EUR/MWh pod Cal16. Cena Cal18 se pohybuje 0,30 EUR/MWh nad cenou Cal17 kontraktu.

V průběhu srpna jsme zaznamenali zvýšený zájem korporátních spotřebitelů, které pokračující propad cen motivoval k zajištění cenového rizika v nadcházejících letech. Při zachování současného tvaru křivky očekáváme i v budoucnu přetrvávající nákupní zájem především na Cal17 elektřině.

Krátkodobý vs. dlouhodobý výhled

Ceny elektřiny v srpnu reagovaly na obavy o čínskou, respektive asijskou ekonomiku a na výprodeje na akciových trzích a klesly na dvanáctileté minimum okolo 30 EUR/MWh. Prvotním impulzem k poklesu byla mírná, asi 3% devalvace čínské měny. Ta poslala dolů prakticky všechny průmyslové i energetické komodity včetně uhlí a zemního plynu.

Následné obavy o pozdější zvyšování sazeb v USA a zavírání carry trades z EUR do CNY vedly k oslabení dolaru, tedy i k nižší ceně uhlí v eurech. Konec srpna přinesl na akciových i komoditních menší uklidnění.

V kontrastu k poklesu cen uhlí a ostatních komodit pokračovaly povolenky CO₂ v pozvolném růstu. Povolenky postupně započítávají dlouhodobé pozitivní dopady nedávno schválených úprav (backloadingu 900 milionů povolenek v letech 2014-2016, schválení tržní stabilizační rezervy od roku 2019 a schválení emisních cílů pro EU pro roky 2020-2030).

Povolenkám trochu pomáhá i postupné oživování spotřeby elektřiny v Evropě. To je ale zatím hlavně v Německu pomalé a struktura produkce (menší podíl černouhelných elektráren, větší podíl obnovitelných zdrojů) pro povolenky příliš pozitivní není.

Z dlouhodobého hlediska je důležitý tlak EU (tradičně s výjimkou Polska) na stanovení globálně závazných cílů snižování emisí na nadcházejícím světovém klimatickém kongresu v Paříži (v prosinci 2015). Dosažení závazné globální dohody by mohlo časem například otevřít cestu k mezinárodnímu trhu s povolenkami, což by byla další dobrá zpráva.

Ani nedávný nárůst cen povolenek (okolo 8 EUR) stále nikoho nenutí přecházet na čistější zdroje, v dlouhodobém horizontu (po roce 2018) by ale mohly opět začít plnit svoji úlohu. Cenu povolenky nutnou pro přechod z hnědého uhlí na černé uhlí odhadujeme na 20-25 EUR, cenu pro přechod z černého uhlí na zemní plyn pak na 35-40 EUR. Přebytek povolenek by po roce 2020 měl klesnout až k nule.

Marže (clean-dark spready) na roky 2016/17 v srpnu mírně rostly. Hlavním důvodem byla aktualizace seznamu konvenčních elektráren, které provozovatelé v Německu navrhují zavřít (což musí nejprve schválit BNetz). Provozovatelé plánují celkově uzavřít 9,2 GW kapacity, což je o 1,4 GW (1,3 % celkové německé konvenční kapacity) více, než uváděly materiály BNetz ze začátku června.

Aktuální úroveň spreadů okolo 5-6 EUR/MWh (naše kalkulace) zdaleka není dostatečná pro pokrytí fixních nákladů uhelných elektráren, zvláště když zohledníme jejich neustále klesající využití. Odhadujeme, že úroveň spreadů pro plné pokrytí nákladů u uhelné elektrárny běžící na 50 % výkonu by musela být okolo 11 EUR/MWh, tedy 5-6 EUR/MWh nad aktuálními úrovněmi.

V krátkodobém výhledu několika měsíců předpokládáme mírné oživení cen elektřiny díky sezónnímu oživení na trhu komodit a předpokládanému obnovování zásob uhlí v Číně. Ceny v eurech by mělo podporovat také fundamentální posilování amerického dolaru. U povolenek není na obzoru žádné významné datum, takže by měly pokračovat v dlouhodobém mírně rostoucím trendu. Spready budou v nejbližší době reagovat hlavně na makrodata z EU. Střednědobě budou zdražující povolenky (asi 25 % ceny elektřiny) a očekávané postupné zlepšování spreadů (15 % ceny) stále svádět boj se slabými, i když už výrazně stlačenými cenami uhlí (60 % ceny). V dlouhodobém výhledu (po roce 2018) by z našeho pohledu měly být normalizované ceny elektřiny (při stabilních cenách uhlí) alespoň 15 EUR/MWh nad aktuálními cenami, aby bylo možné udržet v chodu černouhelné elektrárny jako marginální zdroj (při předpokládaném postupném zavírání hnědouhelných provozů). Ceny černého uhlí jsou ale ve strukturálním poklesu, a mohou tak z tohoto potenciálu část ubrat.

Detailnější pohled na dění v Německu a v Číně najdete na další straně.

Spotřeba elektřiny v EU oživuje, problémem je stále Německo

Spotřeba elektřiny v EU podle dat ENTSO-E v prvních pěti měsících letošního roku vzrostla přibližně o 1,6 %, a částečně tak vymazala loňské poklesy (-1,8 % za celý rok 2014). Důvodem byla normalizace počasí a částečně pomohlo také ekonomické oživení.

Zatímco spotřeba roste ve většině Evropy (u nás například o 2,5 %), Německo pokračuje v dlouhodobém poklesu (do května -1,7 %) způsobeném strukturálními změnami. Spotřeba v propojené oblasti střední Evropy kolem Německa (s konvergovanými cenami elektřiny) proto i přes růst v menších zemích do května klesla o 1,2 %. Oborová organizace BDEW sice v Německu předběžně odhaduje za celé pololetí včetně června překvapivě 0,7% růst (díky počasí), to ale obrázek Německa jako dlouhodobé brzdy spotřeby příliš nemění.

V kontrastu s klesající spotřebou se produkce elektřiny v Německu za prvních pět měsíců zvedla o 0,7 %, takže exporty pokračovaly v růstu. Částečně je oživení produkce dáno lepší hydrologickou situací, většina jde ale na vrub dokončování mořských větrných parků. Začala sice klesat produkce z černouhelných elektráren (-9 %), ne ale zatím dostatečně rychle na srovnání vývoje spotřeby a výroby. Tento stav bude vzhledem k rychlejšímu než původně očekávanému dokončování mořských větrných parků letos a příští rok trvat.

Tlak na uzavírání uhelných elektráren při současné úrovni clean-dark spreadů ale roste a roky 2017 a 2018 nemusejí vypadat tak nepříznivě, jak ukazují forwardové křivky elektřiny. Ty započítávají stále mírně klesající clean-dark spready, tedy rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů, než jaký bude úbytek u konvenčních elektráren. My předpokládáme, že by se od roku 2016 mělo pro vyvážení růstu u obnovitelných zdrojů ročně zavírat asi 1,8 GW konvenčních kapacit. Zatím plánovaný čistý úbytek konvenčních kapacit mezi roky 2016 a 2018 je nejnověji zhruba 1,6 GW. Po roce 2018 pak v Německu nastoupí vyřazení 2,7 GW hnědouhelných elektráren do studené rezervy a mezi roky 2019 a 2022 uzavření 9,5 GW jaderných elektráren.

Zpomalení v Číně v datech a jeho dopady na trh s uhlím

Čína je největším světovým spotřebitelem a dovozcem většiny energetických komodit včetně uhlí. Její ekonomické zpomalení má proto na trh s uhlím a s elektřinou větší dopad než zlepšující se ekonomický vývoj v EU.

Devalvace (i když jen mírná) čínské měny byla budíčkem pro trhy, když potvrdila to, co již beztak všichni věděli. Čínská ekonomika v podstatě od chvíle, kdy ji vláda přestala masírovat investičními balíčky, tápe a její průmyslový sektor se potápí do recese. Důvodem jsou jednak dřívější neefektivní investice (ty nyní začínají zatěžovat bankovní systém), a jednak rychlý růst platů spojený s (donedávna) neustálým posilováním měny, který výrazně snížil konkurenceschopnost Číny v méně náročných odvětvích. To vedlo ke zpomalování a v poslední době rovnou k poklesu čínského vývozu.

Data o průmyslové produkci a sentimentu nákupních manažerů v průmyslu (PMI) jsou v poslední době alarmující. Průmyslová produkce v červenci dosáhla růstu o 6, (po 6,8 % v červnu), což bylo i pod nejpesimističtějšími očekáváními trhu. Průmyslová produkce kontinuálně zpomaluje od konce roku 2013, kdy se růst ještě pohyboval okolo 10 %.

Index nákupních manažerů potvrzuje výhled dalšího zpomalování, když za srpen skončil na 49,7 bodu. To je pod 50bodovou hranicí mezi expanzí a kontrakcí. Okolo 50 bodů se index pohybuje již od konce loňského roku.

Jak takové zpomalení v průmyslu dopadá na trh s uhlím? Čínské dovozy uhlí již na konci roku 2013 začaly klesat a jejich propad (částečně kvůli protekcionistickým zásahům vlády) výrazně akceleroval v první polovině roku 2015. Od začátku roku do července se importy meziročně smrskly o 34 % (49 milionů tun; pro představu, jde asi o šestinásobek roční produkce NWR). I kdyby po zbytek roku Čína dovoz energetického uhlí nesnížila, rovná se tento propad téměř 5 % celosvětového obchodu.

Dobré zprávy v poslední době nechodí ani z Indie, kterou hráči na uhelném trhu vidí jako možného zachránce. Indické importy za pololetí sice vzrostly o 23 milionů tun, v červenci ale meziročně klesly o 11 %. Indická vláda oficiálně očekává za celý rok pokles dovozů o 3 % (6 milionů tun). Světýlkem na konci tunelu je snad alespoň letní zlepšení čínských dovozů do blízkosti meziroční nuly z důvodu poklesu produkce z domácích dolů a díky příznivějšímu počasí.

Šance na stabilizaci cen uhlí je hlavně na straně omezování produkce. Z pohledu nákladové křivky v posledních letech nepříznivě působila zpětná smyčka, kdy klesající ceny komodit vedly ke zhruba odpovídajícímu poklesu hodnoty měn "komoditních" zemí a s tím k nižším nákladům. Za poslední rok ale ceny uhlí klesly asi o 10 procentních bodů více než komoditní měny. To otevírá určitou šanci na stabilizaci dolarových cen.

Největší šanci na snížení produkce vidíme v samotné Číně. Až donedávna posilující CNY vůči USD (nedávná 3% devalvace je jen velmi mírná) způsobil, že by tamní producenti měli bez zásahů vlády v naprosté většině negativní cash flow. I tak již nyní asi tři čtvrtiny čínských dolů fungují se ztrátou. Dochází tedy ke klasickému přizpůsobení se v rámci komoditního cyklu a po více než pětiletém poklesu cen již vidíme na trhu pomalou normalizaci, kdy produkce uhlí všude (s výjimkou Ruska a Austrálie) klesá. Ani tak ale nabídka "nedožene" klesající poptávku dříve než v roce 2016.

Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Uhlí a koks
Přestat sledovat
Emisní povolenky
Přestat sledovat
Analytici ČS
Přestat sledovat
Petr Bártek
Přestat sledovat
14. 5. 2021 10:01
Michal Šnobr: Vyloučení Rosatomu z přípravy na dukovanský tendr může být příležitostí pro ČEZ i…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
12. 5. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Peníze ztrácejí na hodnotě a vklady v bankách dávno nejsou řešení.…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
11. 5. 2021 17:11
Best & Novotný: Co (ne)nového v kauze Vrbětice aneb Nejen výbuch v Česku hýbe světovou geopolitikou
Česká republika
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
10. 5. 2021 12:01
Investorský magazín: Family office od A do Z
Bohatství
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat