O co jde v iniciativě Průmysl 4.0?

Česká vláda loni schválila iniciativu Průmysl 4.0. Podle Ministerstva průmyslu a obchodu jde o návod, jak zorganizovat a uskutečnit změny, které přináší takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce. "Česká republika i přesto, že patří mezi nejindustriálnější země Evropy, není na příchod těchto změn dostatečně připravena," stojí v iniciativě.

Iniciativa vytvořená Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci ostatními rezorty a firmami vychází z předpokladu, že předchozí průmyslové revoluce výrazně přispěly k posílení a rozvoji národních ekonomik tam, kde je byla společnost schopna využít, a dlouhodobě zvýšily životní úroveň obyvatel.

"Podobně i 4. průmyslová revoluce může mít tam, kde bude celá společnost připravena, pozitivní dopady na produktivitu, distribuci příjmů, kvalitu života člověka a společnosti i životního prostředí. Tyto dopady budou zasahovat v podstatě všechna odvětví, druhy činností a aspekty života celé společnosti," stojí v iniciativě Průmysl 4.0, podle které průmysl a celá ekonomika již nyní procházejí zásadními změnami způsobenými zaváděním informačních technologií, kyberneticko-fyzických systémů a systémů umělé inteligence do výroby, služeb a všech odvětví hospodářství.

Nárůst produktivity

Pokud Česká republika nepodchytí přicházející změny, podle iniciativy jí hrozí ztráta konkurenceschopnosti s velkými dopady nejen na zaměstnanost a produktivitu, ale na celý rozvoj společnosti.

Přitom upozorňuje i na rizika. "Průmysl 4.0 umožní zvýšit produktivitu práce, přičemž ale může dojít k významným posunům na trhu práce, zejména pak k ohrožení méně kvalifikovaných profesí. Zároveň však přinese i nová pracovní místa, která ale budou spojena s vyššími nároky na kvalifikaci pracovní síly, zejména z oblasti digitálních a inženýrských dovedností, nebo budou záviset na včasné a kvalitní rekvalifikaci," píše se v iniciativě.

Z pohledu firem lze v důsledku prosazování myšlenek Průmyslu 4.0 očekávat nárůst produktivity a výrobní efektivity, ale též snížení energetické a surovinové náročnosti výroby, jakož i zcela nové možnosti optimalizace logistických tras, technologická řešení pro decentralizované systémy výroby a distribuci energie nebo inteligentní městskou infrastrukturu.

Zdroje jsou

Iniciativa dále nabízí informace o dotačních programech pro podniky, které se rozhodnou pro modernizaci výroby prostřednictvím digitalizace, robotizace a automatizace.

"Klíčovým dotačním programem je v případě Průmyslu 4.0 Operační program Podnikání, Inovace pro konkurenceschopnost, dále pak Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání a dále Operační program Zaměstnanost," říká iniciativa.

Konkrétně jde o dotační programy Aplikace, Inovace, Spolupráce, ICT a sdílené služby či Vysokorychlostní internet. Součástí státní podpory přitom mají být také investiční pobídky. Nově by měly být státem podporovány investice s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou například technologická centra.

Digitalizace administrace

Čtvrtá průmyslová revoluce již nějakou dobu mění požadavky v různých sektorech ekonomiky. Projevuje se v administrativě a službách, kde vytlačuje rutinní činnosti. Nové trendy kladou vyšší požadavky na počítačovou gramotnost zaměstnanců. Automatizované a robotické nástroje na sebe již nyní přebírají i takové činnosti, jako jsou vedení účetnictví, tvorba smluv nebo překlady textů.

Zapojení firem do Průmyslu 4.0 žádají i zákazníci. Poptávka po moderních technologiích meziročně stoupla o 180 %. Největší zájem o technologické novinky mají velcí hráči z energetiky, průmyslu, maloobchodu a stavebnictví. Na pořízení nových informačních a komunikačních technologií, zkráceně ICT (z anglického Information and Communication Technologies), česky též IKT, poskytuje dotace Operační program Podnikání, Inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Podle Ministerstva průmyslu a obchodu bude další výzva na tyto druhy projektů vyhlášena letos v prosinci.


Iniciativa Průmysl 4.0


Více informací o Průmyslu 4.0 najdete na www.investicniweb.cz/inovace

27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat