Právo platit hotově jako (další) nedobrý nápad politiků

České bankovky - ilustrační foto
Obrázek: Freeimages.com

Skupina senátorů nedávno přišla s návrhem, aby právo na platbu hotově bylo zakotveno v Listině základních práv a svobod. Tento návrh je z mého pohledu nesprávný. Dáváme-li totiž jisté právo jedné straně transakce, vytváříme tím automaticky povinnost pro druhou stranu této transakce. Právo kupujícího platit hotově znamená povinnost prodávajícího platbu v hotovosti přijímat.

A to je problém, protože prodej za hotové je pro prodávajícího docela nákladná věc. Musí přijímanou hotovost zkoumat z hlediska pravosti a poškození, již přijatou hotovost skladovat, třídit (aby ji banky byly ochotny převzít) a přepravovat do bank, přičemž skladování zabírá prostor, zkoumání pravosti a třídění zdržuje a veškerá manipulace s hotovostí vyžaduje drahá opatření na ochranu před zloději. Kromě toho je tu neustálá obava z trapasu v podobě nedostatku "drobných na vrácení", v posledních letech pak nabyla na významu i otázka hygieny.

Uzákoněním práva na platbu hotově tak uvalujeme na obchodníky nezanedbatelné náklady. Řadu let už přitom existuje bezhotovostní alternativa. Ta může být pro obchodníka leckdy celkově výhodnější (zejména pokud nezneužívá hotovostní platby k daňovým únikům).

Nákladový rozdíl mezi oběma variantami a součet jejich nákladů může být někdy tak velký, že kvůli povinnosti přijímat hotovost daný prodejce svůj obchod buď ani neotevře, nebo přijímá právě jen hotovost. Trpí tak buď všichni spotřebitelé, nebo přinejmenším ti, kterým platba bezhotovostně nevadí nebo jim přijde z různých důvodů lepší.

Náznak toho, že takových lidí přibývá (tedy že popularita bezhotovostního placení ve srovnání s platbou hotově roste), lze získat například z vývoje relace objemů peněz, které česká populace drží v hotovosti a na běžných účtech (právě tyto účty jsou využívány jako primární zdroj bezhotovostních plateb). Hotovost v tomto srovnání ztrácí dlouhodobě na váze, přičemž tento trend je jen občas narušen šokem (pandemie, invaze na Ukrajinu), případně metodickou změnou ve vykazovaných datech.

Podíl hotovosti a běžných účtů

Podobně vyznívá i skutečnost, že objem peněz utracený v Česku přes kartu od roku 2015 (dřívější data nejsou) prudce roste, kdežto objem peněz, který byl vybrán z bankomatů (obvykle nejspíše k placení hotově), téměř stagnuje.

Objemy plateb

Klíčovým argumentem ve prospěch povinnosti obchodníků přijímat hotovost je to, že mnohým z nás vadí u bezhotovostních plateb ztráta anonymity. Vedle toho se objevuje i obava, že některým našim spoluobčanům (asi zejména těm nejstarším) není placení bezhotovostně dostupné, protože nemají bankovní účet nebo k němu zřízenou platební kartu.

V zahraničí není situace jednotná. Například ve Švédsku a v USA (s možností odchylky v jednotlivých státech federace) je výslovně dovoleno hotovost odmítnout. V mnoha dalších zemích je tato věc předmětem debaty a v praxi i jisté aplikační "mlhy". Ostatně i v Česku se před pár lety Ministerstvo financí vyjádřilo tak, že absolutní povinnost přijímat hotovost z českých zákonů neplyne.

Jádrem sporu je tedy konflikt dvou zájmů. Na jedné straně je zájem některých plátců vyhnout se úniku osobních dat o jejich platbách (a případně se vůbec vyhnout nutnosti zřizovat si nebo používat bankovní účet), a na druhé straně zájem jiných plátců a některých obchodníků vyhnout se otravným aspektům používání hotovosti.

Za těchto okolností se mi jako správné jeví neupřednostňovat legislativně ani jeden způsob placení, a tím pádem dovolit trhu, aby našel řešení samovolně. Jedině poměření poptávky po každém způsobu placení a jeho nabídky totiž může odhalit, který z uvedených faktorů je pro většinu z nás silnější. Pokud mnoho kupujících hodně stojí o placení hotově a pokud tento způsob placení nebude pro prodávající o mnoho dražší než ten bezhotovostní, možnost platit hotově zůstane samozřejmostí. V opačném případě se bude trh samovolně posouvat od hotovosti pryč.

Platbu hotově by mnozí obchodníci nejspíše zachovali i v tomto druhém případě, ale pravděpodobně za příplatek. Jestliže bychom i v případě ústupu od hotovosti chtěli chránit zájmy těch, kteří nejsou na placení bezhotovostně vybaveni, dá se to řešit – po vzoru například sociálních dávek – selektivní podporou ze strany státu, ať už formou dotací obchodníkům, aby možnost platit hotově pro takové lidi zachovali, nebo formou výpomoci přímo daným zákazníkům směrem k tomu, aby si k bezhotovostnímu placení cestu přece jen našli.

Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Hotovost
Přestat sledovat
Michal Skořepa
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
1. 4. 2023 13:28
Regionalizace vs. globalizace aneb Proč bude byznys napříště sázet na (ne)přátelské režimy
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Mezinárodní obchod
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
28. 3. 2023 20:30
Petr Novotný (Investiční web): Dluhopisový trh je přesvědčený, že se USA nevyhnou recesi. Akcie ale…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
29. 3. 2023 12:07
Proč se (ne)bát pádů malých bank v USA, když jsou ve slevě Komerční banka nebo Erste?
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Erste Group Bank
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Komerční banka
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
28. 3. 2023 10:28
Petr Šimíček (Valori Fund): Investice do pohledávek jsou zajímavé svými výnosy i jako diverzifikační…
Fondy kvalifikovaných investorů
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Úvěry
Přestat sledovat