Teenagerky jako klíč k lepší budoucnosti světové ekonomiky

V roce 2030 budou současné dospívající dívky a mladé ženy mít významný podíl na celkové pracovní síly. Hlavním předpokladem toho, aby se tato předpověď naplnila, je ovšem zajištění takového prostředí, v němž budou moci spoluvytvářet svou budoucnost.

Realita je bohužel taková, že v regionech, jako jsou Blízký východ, Asie nebo Tichomoří, mají ženy a zejména dívky stále mnohem horší postavení než muži a chlapci. Jde o tradice, společenské normy a hluboce zakořeněné genderové role, které vedou k diskriminaci a preferování chlapců před dívkami.

Povinná manželství již v dětském věku, nedostatečné možnosti středoškolského vzdělávání, v horším případě znásilňování, mrzačení ženských pohlavních orgánů a vraždy ze cti ze strany rodinných příslušníků (dokonce i ze strany matek) - to je to, co dnes charakterizuje skupinu dívek ve věku 10 až 19 let (ale i dospělé ženy trpí násilím v domácnosti a vyloučením ze společnosti ve starším věku) ve zmiňovaných regionech.

Otázkou zůstává, jak postavení této skupiny s velkým potenciálem, která dnes globálně čítá více než 325 milionů dívek, zlepšit. V době, kdy byl přijat Program udržitelného rozvoje (2030 Agenda for Sustainable Development), jehož cílem je dosažení důstojného života a rovnosti pro všechny lidi, jde o zásadní téma.

Velký potenciál pro ekonomiku

V roce 2030 budou dívky ve zmiňovaném věku tvořit podstatnou část pracovní síly ve světě, ale pouze v případě, že budou moci realizovat svá práva a budou žít v prostředí příznivém pro dosažení těchto cílů. Budou z nich vůdčí osobnosti, inovátorky, učitelky, ale také matky a ochránkyně nové generace, ovšem jen v případě, že jim svět vytvoří příležitosti k tomu, aby se mohly spolupodílet na své budoucnosti.

Dospívající dívky mají ve zmiňovaných rozvíjejících se regionech dvě základní možnosti. "Pokud dostanou kvalitní středoškolské vzdělání, můžeme se dostat do situace, kdy bude méně úmrtí dětí, mnohem menší počet podvyživených dětí a méně dětských sňatků a těhotenství dětí mladších 18 let. Pracovní síla bude produktivnější, ekonomiky budou prosperovat, země budou silnější a společnost bude jednotnější," říká Joriko Jasukawaová, regionální ředitelka Populačního fondu OSN pro Asii a Pacifik. "Aby dospívající dívky v budoucnu skutečně dostaly šanci, musíme dnes vyřešit nerovnosti a diskriminaci v mnoha oblastech."

Aby dívky nebyly neviditelné

Řešení uvedených problémů by podle Jasukawaové mělo být zaměřeno na specifické potřeby dívek ve věku 10 až 19 let, odstraňování bariér a nevýhod s tím, že samotné dívky by se měly na těchto změnách podílet. Jde především o zákony zakazující diskriminaci, násilí a škodlivé praktiky ve všech formách a jejich následnou vymahatelnost.

"Cestou k dosažení těchto cílů jsou intervence, které vedou k lepší zdravotní péči, bezpečnosti a vzdělávání, což zase povede ke zlepšení života milionů mladých žen a dívek v postižených regionech, ale také nás všech a zejména našich dětí a vnoučat, děvčat i chlapců," míní expertka. "Dívky si zaslouží péči, život v bezpečí a svobodu jednoduše proto, že jsou lidmi. My dospělí jim tato práva musíme zajistit. Svět, kde mohou být všechny dívky šťastné, je zkrátka lepším světem. Tečka."

Že to není nereálné, ukazuje příklad dívky jménem Rachana, která se v roce 2009 vzepřela vůli rodičů (pod záminkou toho, že když ji nenechají dostudovat, budou jí muset zaplatit školné za předchozí tři roky) a dokončila školu. Dnes provozuje vlastní organizaci v Nepálu zaměřenou na potírání dětských manželství a pomohla již desítkám dívek. To naznačuje, že jednou z hlavních hybných sil kýžených změn mohou (a možná i musejí) být samotné dívky. Musejí k tomu ale mít podmínky.

Zdroj:
World Economic Forum
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Pracovní trh
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat