Globální změna klimatu a její dopad na portfolia investorů

Změna klimatu má dopad na výnosy investičních portfolií, ať už proti ní světoví lídři bojují, nebo ne. Ovlivňuje sektory průmyslu i jednotlivé třídy aktiv.

Autoři analýzy společnosti Mercer Investing in a Time of Climate Change doporučují investorům se změnami klimatu počítat jako s další proměnnou při kalkulaci očekávaných výnosů portfolia. Nazývají ji faktorem TRIP (technology, resource availability, impact and policy).

Klimatické změny a výkonnost sektorů

Graf níže znázorňuje potenciální dopad klimatických změn na mediánové roční výnosy sektorů v následujících 35 letech. Najdete na něm minimální a maximální dopad pro čtyři scénáře klimatických změn u každého sektoru.

Energetický sektor, který je jedním z odvětví nejvíce ovlivněných klimatickými změnami, je v grafice rozdělen do subsektorů. Velkou nadějí sektoru energií jsou obnovitelné zdroje, protože nabízejí velký potenciál budoucích výnosů.

Dopady na třídy investičních aktiv

Dopady na jednotlivá aktiva jsou značně závislé na konkrétním scénáři. Zajímavé ale je, že jen vyspělé akciové trhy ve všech scénářích zaznamenávají nižší výnosy. Na většinu ostatních tříd aktiv podle studie dopadnou klimatické změny smíšeně.

Největší rozptyl výnosů ve všech čtyřech scénářích (největší potenciál velkých růstů, ale i ztrát) vykazují reálná aktiva zahrnující infrastrukturu, lesnictví, nemovitosti a zemědělství. Podobnou dynamiku lze vidět také u akcií mladých trhů.

Dluhopisové a hedgeové fondy by měly být od dopadů změny klimatu izolovány vzhledem k pestrosti investičních strategií. Státní dluhopisy vyspělých zemí také nejsou vnímány jako příliš rizikově citlivé na změnu klimatu na agregátní úrovni, protože jim dominují spíše jiné makroekonomické faktory. Je tu však několik výjimek (Japonsko, Austrálie a Nový Zéland).

Celkový dopad na portfolio

Odhady dopadů klimatických změn na portfolio jsou dále projektovány ne pro období 35 let, ale jen 10 let, které odpovídá typickému časovému horizontu dlouhodobějšího investora.

Černý kroužek představuje celé portfolio, šířka dílu pro každou třídu aktiv značí velikost alokace. Skupiny tříd aktiv, u nichž by se v rámci jednotlivých scénářů měly výnosy snižovat, se posouvají směrem do kruhu, a ty, které by měly zaznamenat vyšší výnosy, směrem z kruhu.

Transformační scénář

Poznámka: Mediánový roční dopad na portfolio pro příštích 10 let.

V rámci tohoto scénáře jsou hlavní rizika spojena s vyspělými akciovými trhy, private equity a akciemi s nízkou volatilitou. Naopak zisky by měly zajistit akcie mladých trhů, nemovitosti, infrastruktura, lesnictví a zemědělství.

V tomto scénáři lze očekávat dramatičtější dopad změn klimatu na třídy aktiv ve srovnání s ostatními scénáři, i když čistý celkový dopad na portfolio bude podobný. Může ho zmírnit realokace portfolia a risk management (například analýza pozic v jednotlivých sektorech nebo firmách).

Fragmentační scénář

Poznámka: Mediánový roční dopad na portfolio pro příštích 10 let.

U fragmentačního scénáře jsou nejhorší výnosy u lesnictví, zemědělství, nemovitostí a veřejných služeb, a to jak na mladých, tak na vyspělých trzích.

Čistý dopad na celé portfolio je podobný jako v případě transformačního scénáře, žádná z tříd aktiv u něj ale nevykazuje během 10letého období pozitivní výnosy.

Jediným způsobem, jak vyřešit problémy spojené se změnou klimatu v rámci fragmentačního scénáře, je řízení rizika, protože růstové příležitosti jsou u něj omezené.

U fragmentačného scénáře, kde jsou dopady změny klimatu nejvážnější, by investoři měli posuzovat geografické riziko na úrovni portfolia a přijmout proaktivnější přístup zahrnující strukturální nadvážení "ekologičtějších" sektorů a aktiv nad těmi tradičními.

Investiční portfolio
Přestat sledovat
Sektory
Přestat sledovat
Alokace investic
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
17. 4. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat