I továrnu už mohou firmy řídit pomocí internetu

Moderní aplikace pomáhají řešit plánovačům v podniku řadu překážek – malé vytížení strojů, velké skladové zásoby, dlouhé časy pro přestavbu výrobních linek, penále za nedodržení termínů dodávek nebo nadměrný odpad. Řízení výrobního procesu chytře a jednoduše online je dnes celosvětovým trendem. Do vývoje softwarových nástrojů přístupných na internet se zapojili i čeští výzkumníci.

Řízení zaměstnanců, optimální rozvržení výroby, co nejrychlejší přechod na jinou výrobu s odpovídající přestavbou výrobní linky, šetření energií i lidskými zdroji. To je jen několik oblastí řízení průmyslového podniku, které jednoduše a on-line pomohou vyřešit softwarové nástroje dostupné jednoduše z webového prohlížeče. V rámci projektu Centrum aplikované kybernetiky 3 řeší výzkum a vývoj v této oblasti řada spolupracujících institucí a firem, například Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě nebo firma Merica s.r.o.

„Plánování a řízení výrobního procesu a jeho co největší efektivita je dnes alfou a omegou průmyslové výroby. Zapojení kybernetiky do řízení moderního průmyslového podniku je proto nezbytné pro jeho fungování. Vytvoření optimalizačních softwarových nástrojů pro průmyslovou informatiku je jednou ze součástí rozsáhlého dlouhodobého projektu, který jsme podpořili částkou dvě stě třicet devět milionů korun z programu CENTRA KOMPETENCE," uvedl Petr Očko, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR).

Moderní aplikace

Softwarové nástroje má zákazník přístupné na webu a díky tomu může řešit své problémy okamžitě prostým otevřením internetového prohlížeče. Díky on-line řešení není nutná žádná instalace programů či aplikací v místě výroby, nástroje může podle situace a požadavků zákazníka poskytovatel snadno upravovat. Pomáhají řešit plánovačům v podniku řadu překážek – malé vytížení strojů, velké skladové zásoby, dlouhé časy pro přestavbu výrobních linek, penále za nedodržení termínů dodávek nebo nadměrný odpad. Aplikace zahrnují všechny oblasti provozu – rozvrhování zaměstnanců do směn včetně toho, že dokáží okamžitě reagovat na změny, například když pracovník nepřijde z důvodu ošetřování dítěte. Také zohledňuje všechna omezení vyplývající třeba z kolektivní smlouvy nebo zákoníku práce. Brání vzniku zbytečných přesčasů nebo naopak tomu, aby pracovníci měli prostoje.

„K tomu přistupuje optimalizace provozu výrobních linek a výrobních procesů. Když si například zákazník zadá požadavek na úsporu energie, algoritmy problém řeší až do takových detailů, jako je pozice nástrojů robotů v okamžiku zastavení. Musí být takové, aby opětovné spuštění nevyžadovalo zbytečné energetické zatížení," upozornil profesor Zdeněk Hanzálek z ČVUT.

Algoritmus rozhoduje vždy o optimální variantě, například u lakoven o střídání barev a čištění zařízení, o co nejkratší době, kterou zaměstnanci stráví na výrobní lince, nastaví co nejkratší možný čas v místech, kde chce zákazník co nejmenší zdržení výroby. Při přechodu na jiný druh výrobku zkrátí co nejvíce dobu přestavby linky. Dokáže namodelovat optimální výrobu i pro celou zakázku. To je výhodné zejména u malosériové výroby. Součástí modelu jsou vždy i lidé, počítá se s přípravou, nastavením nebo údržbou.

Simulace provozu

Dalším nabízeným důležitým nástrojem je simulace. Při vzniku nového provozu by měla nejdéle trvat výstavba haly. Díky vytvoření virtuální výrobní linky jen v počítači by se co nejvíce měla zkrátit doba oživení strojů, protože programy pro jejich řízení budou předem připravené a při troše štěstí stačí pár úprav a výroba se může rozjet.

„Největším problémem zůstává překonání bariér u mladých lidí, kteří se zdráhají pracovat v průmyslu. Když jim dnes řeknete, že budou linku ovládat mobilem, tak s tím nebude problém, ale když je pošlete řídit robota v prostředí nebo nástroji, které neznají, budou mít obavy. Proto bude uživatelské rozhraní stejné jako u webových aplikací. Úkol řídit robota bude bez problémů, pokud se budou používat tablety, mobily a aplikace. Zejména mladí lidé jsou na takové technologie zvyklí a snadno se chytí v oborech, do kterých se jim nechtělo," vysvětlil profesor Hanzálek.

Ve všech řešených problémech hledají autoři projektu inspiraci v praxi. Některé, jako například optimální rozvrhování výroby a zaměstnanců, se již testují v podnicích.

„U nových problémů, jako například energeticky efektivní optimalizaci výroby, kde je obtížné vytvořit model spotřeby, navrhujeme nové algoritmy a ověřujeme je na datech typických například pro kalírny," upozornil Zdeněk Hanzálek.

Více informací o Průmyslu 4.0 najdete na adrese www.investicniweb.cz/inovace

Mohlo by vás zajímat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat