NWR na konci loňského roku odepisovala aktiva, a propadla se proto do hluboké ztráty

Společně s daty za čtvrtý kvartál společnost NWR oznámila také neauditované hospodářské výsledky za celý rok 2013. Velká část provozního zisku EBITDA za čtvrtý kvartál připadla na uvolněné rezervy určené na zaměstnanecké benefity. Firma také výrazně snížila odhad vytěžitelných zásob uhlí.

Rok 2013

 • Výnosy z pokračujících činností dosáhly 850 milionů EUR, což představuje pokles o 28 % kvůli klesajícím cenám uhlí.

 • Průměrná cena koksovatelného uhlí činila 98 EUR/t, což znamená pokles o 22 %. Průměrná cena energetického uhlí činila 56 EUR/t, což znamená pokles o 24 %.

 • Hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí dosáhly 78 EUR/t, což představuje 10% nárůst při 21% poklesu produkce, avšak 14% pokles při stabilní produkci. Hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí ve 4. čtvrtletí roku 2013 byly 68 EUR/t.

 • Výdaje na administrativu a prodej z pokračujících činností klesly o 26 % na 165 milionů EUR.

 • EBITDA z pokračujících činností ve 4Q2013 -10 milionů EUR (odhad: +5,1 milionu EUR). Ve 4. čtvrtletí 2013 EBITDA dosáhl 40 milionů EUR, pozitivně ovlivněn uvolněním rezervy 28 milionů EUR určené na zaměstnanecké benefity.

 • Ztráta z pokračujících operací ve 4Q2013 466,14 milionu EUR (odhad: -39,1 milionu EUR, opravná položka 497 milionů EUR).

 • Tržby ve 4Q2013 dosáhly 216,15 milionu EUR (odhad: 220,2 milionu EUR).

 • Snížení hodnoty aktiv NWR (impairment) o 807 milionů EUR z pokračujících činností.

 • Ztráta z ukončených činností ve výši 56 milionů EUR, včetně ztrát z prodeje ve výši 65 milionů EUR.

 • Základní ztráta na akcii typu A ve výši 3,62 EUR. Očištěná základní ztráta z pokračujících činností na akcii A ve výši 0,86 EUR.

 • Čisté zadlužení na konci roku 625 milionů EUR a hotovost 184 milionů EUR.

 • Vzhledem k předpokládané úspěšné kapitálové restrukturalizaci jsou výkazy zpracovány na principu "going concern" (předpoklad trvání podniku). Na popis materiální nejistoty spojené s použitím tohoto principu, vypracovaný vedením společnosti, pravděpodobně odkáže zpráva auditora.

"Podmínky na trhu v průběhu čtvrtého čtvrtletí loňského roku byly nadále náročné, což se projevilo dalším 15% poklesem globálních spotových cen koksovatelného uhlí. To se nevyhnutelně podepsalo na dojednávání cen našeho koksovatelného uhlí na první kvartál tohoto roku, které v mezikvartálním srovnání klesly o 7 %," vysvětlil Gareth Penny, výkonný předseda představenstva NWR.

"Čistá ztráta kvůli dalšímu odpisu aktiv (497 milionů EUR) dosáhla 465 milionů EUR. Očištěná ztráta o odpisy byla 34 milionů EUR, v souladu s odhady. EBITDA překvapil mírně pozitivně s 40 miliony EUR, čekali jsme jen 5 milionů EUR. Toto číslo však zahrnovalo 28 milionů EUR rozpouštění rezerv na zaměstnanecké benefity. Tržby byly s 216 miliony EUR mírně pod očekáváním, jednotkové těžební náklady klesly o 7 % mezičtvrtletně na 68 EUR/t v souladu s našimi odhady," říká Petr Bártek, analytik z České spořitelny. "Lepší byly jen o něco nižší administrativní náklady. Hotovost dosáhla 184 milionů EUR (157 milionů EUR ve 3Q2013), my jsme odhadovali 210 milionů EUR."

Firma především snížila odhadované vytěžitelné zásoby uhlí v ČR ze 184 milionů tun na pouhých 64 milionů tun (průměrná životnost dolů na loňské produkci jen 7,2 roku). "Výsledky NWR jsou vyloženě negativní kvůli propadu vytěžitelných rezerv. Po roce 2014 lze očekávat rychlý pokles produkce, který bude dále tlačit na výsledky NWR bez ohledu na ceny uhlí, pokud ty raketově nevzrostou," varuje Bártek.

Provozní výsledky

 • Těžba uhlí v objemu 8,8 milionu tun, prodej uhlí 9,7 milionu tun.
 • Prodej uhlí v poměru 48 % koksovatelného a 52 % energetického.
 • Investiční výdaje na pokračující činnosti 100 milionů EUR (pokles o 55 %).
 • Snížení zásob o 70 % na 350 tisíc tun.
 • Celkový počet zaměstnanců včetně dodavatelských firem nižší o 7 %.

Opatření na posílení likvidity a optimalizaci obchodního modelu

 • Plánovaných úspor hotovosti ve výši 100 milionů EUR k posílení finanční pozice bylo do konce roku 2013 v plném rozsahu dosaženo.
 • Byl dokončen prodej dceřiné společnosti OKK Koksovny s hrubým výnosem 95 milionů EUR. Příjem 7 milionů EUR odložen na březen 2014.
 • Sjednáno odložené testování a dodatečné podmínky ve vztahu k úvěru ECA.
 • Uzavřena nová kolektivní smlouva s odbory na roky 2014 až 2018, s českým státem podepsáno nezávazné Memorandum o porozumění ohledně Dolu Paskov.

Ceny a cíle na rok 2014

 • Průměrná nasmlouvaná cena koksovatelného uhlí v 1. čtvrtletí 2014 je 91 EUR/t, což představuje pokles o 7 % oproti předchozímu kvartálu. Průměrná nasmlouvaná cena 80 % očekávané produkce energetického uhlí pro celý rok 2014 byla dohodnuta na 54 EUR/t, což znamená pokles o 4 % oproti roku 2013.
 • Cíl pro objem produkce a prodeje stanoven na 9 až 9,5 milionu tun. Cíl pro podíl koksovatelného uhlí v prodejním mixu 55 až 60 %.
 • Investiční výdaje na údržbu a průběžnou obnovu pod 100 milionů EUR.
 • Cílové hotovostní náklady na těžbu tuny uhlí 60 EUR/t ke konci roku, pokud by byl uzavřen Důl Paskov.

Revize kapitálové struktury NWR

Představenstvo 22. ledna 2014 zahájilo revizi kapitálové struktury společnosti NWR. Společnost zahájila diskuse se všemi zainteresovanými stranami s cílem vytvořit a realizovat takovou kapitálovou strukturu, která odráží a respektuje zájmy všech zúčastněných stran. Do diskusí je zapojen i majoritní akcionář NWR, firma BXR, který dal najevo, že je i se svými akcionáři připraven investovat nový kapitál do vhodně revidované kapitálové struktury.

Společnost rovněž zahájila diskuse s poradci ad hoc výboru držitelů dluhopisů, kteří zastupují držitele zajištěných seniorních dluhopisů splatných v roce 2018 v hodnotě 500 milionů EUR, nezajištěných seniorních dluhopisů splatných v roce 2021 v hodnotě 275 milionů EUR a držitele obou typů dluhopisů. "Dokončení tohoto procesu spolu s pokračujícím zlepšováním provozní efektivnosti by mělo NWR umožnit vyjít z nynějšího velmi obtížného období jako konkurenceschopný hráč na evropském trhu černého uhlí. Chceme nadále sledovat dříve ohlášenou strategii stát se evropským lídrem v těžbě a prodeji koksovatelného uhlí do roku 2017," neztrácí dlouhodobý optimismus Penny.

Aktuální stav revize nerostných zásob a rezerv NWR

Firma JT Boyd předběžně ocenila česká aktiva NWR k 31. prosinci 2013 na 64 milionů tun prodejných zásob kategorie JORC (prokázané a pravděpodobné), což představuje 65% pokles oproti stavu 184 milionů tun k 31. prosinci 2012. "Tento pokles v zásadě souvisí se snížením dlouhodobé ceny, kterou NWR ohodnocuje své koksovatelné a energetické uhlí na 108 EUR, respektive 57 EUR za tunu," uvedl ke snížení Gareth Penny.

Co se týče projektu Dębiensko, pro který nyní firma IMC připravuje zprávu o revizi nerostných zdrojů a zásob, je pravděpodobné, že dříve uváděné ekonomicky vytěžitelné zásoby v Dębiensku budou překlasifikovány do kategorie geologických zdrojů.

Přestat sledovat
Uhlí a koks
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
27. 1. 2021 17:00
ABCD investora: Jak na vítězné portfolio aneb Co letos na trzích (ne)potřebujete sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Bitcoin
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Pražská burza
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
27. 1. 2021 14:55
Čihák (IdeaSense): Kapitalismus mění tvář, maximalizace zisku již není vše
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Kapitalismus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 1. 2021 9:00
Aktuálně z trhů: Proč i v době globální pandemie investovat do nemovitostí?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
25. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Sazby vs. inflace aneb Hledá se největší tržní riziko roku 2021
Akciový trh
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat