Pegas Nonwovens ve třetím čtvrtletí hospodařil s čistým ziskem 5,5 milionu eur, výsledky podpořila absence loňských negativních faktorů

Výrobce netkaných textilií Pegas Nonwovens vykázal za letošní třetí kvartál čistý zisk pět a půl milionu eur. Loni firma za stejné období reportovala čistý zisk jen zhruba půl milionu eur. Pozitivně se do výsledků promítla absence loňských negativních faktorů v podobě vysokých nákladů na manažerský opční program a přenosového mechanismu vysokých cen polymerů.

Tržby se firmě snížily o 11,8 % na 51,11 milionu eur. Pokles byl způsoben meziročně nižšími cenami polymerů, jež jsou od začátku letošního roku víceméně stabilní a pohybují se na dlouhodobých minimech. Objem výroby se ve třetím čtvrtletí zvýšil o 5,5 % na zhruba 25 tisíc tun. Za prvních devět měsíců roku objem výroby stoupl o 1,5 % na 76,73 tisíce tun.

Geografická distribuce tržeb potvrdila stálou koncentraci odbytu společnosti do širší oblasti Evropy a postupné pronikání na trhy Blízkého východu. Výnosy z prodejů do západní Evropy dosáhly za prvních devět měsíců roku 62,8 milionu eur a představovaly 39,8% podíl na celkových výnosech. Ve stejném období roku 2015 dosáhly výnosy z prodejů do západní Evropy výše 60,8 milionu eur, což představovalo 35,8 % z celkových prodejů.

Celkové provozní náklady bez odpisů dosáhly v třetím čtvrtletí 39,8 milionu eur, což je o 20 % meziročně méně. Hlavním důvodem meziročního poklesu byly nižší nákupní ceny polymerů.

Provozní zisk EBITDA ve třetím čtvrtletí dosáhl 11,3 milionu eur, meziročně tak vyskočil o 38 %. Na nárůst ukazatele měly pozitivní vliv přenosový mechanismus nižších cen polymerů a vyšší výroba a pozitivně působilo rovněž přecenění opčního akciového plánu. Provozní EBITDA marže se ve třetím čtvrtletí zvýšila proti stejnému období loňského roku o osm procentních bodů na 22,1 %, roli hrály opět zejména nižší ceny polymerů.

Hodnota odpisů se ve třetím čtvrtletí snížila meziročně o 1,9 % na 3,9 milionu eur a kurzové změny a ostatní finanční výnosy dosáhly kladné hodnoty 0,2 milionu eur.

Úrokové náklady firmy spojené s obsluhou dluhu dosáhly ve třetím čtvrtletí 1,6 milionu eur, meziročně se tak díky expiraci úrokových swapů, jež souvisely s refinancovanými bankovními úvěry, snížily o 29,7 %.

Celková výše finančních dluhů Pegasu dosahovala ke konci září 185 milionů eur, hodnota čistého dluhu byla 148,7 milionu eur. Poměr čistého dluhu k provoznímu zisku EBITDA byl na úrovni 3,06. Ke konci druhého čtvrtletí byl poměr čistého dluhu k zisku EBITDA 3,17 a ke konci roku 2015 dosahoval úrovně 3,7.

"Hospodaření bylo v souladu s naším očekáváním a do značné míry kopírovalo předchozí dvě čtvrtletí. Provozní zisk EBITDA, který dosáhl 11,3 milionu eur, nebyl významně ovlivněn externími vlivy, jelikož ceny polymerů byly stabilní. Prodeje se spolu s výrobou držely na solidní úrovni, a nedošlo tedy k výrazné změně skladových zásob hotových výrobků, které se nám nadále daří držet na optimální úrovni," uvedl ve výsledkové zprávě generální ředitel a člen představenstva společnosti František Řezáč.

"Kromě hospodářských výsledků bych také rád upozornil na úspěšné dokončení výstavby nové skladové a výrobní haly ve Znojmě. V návaznosti na to pokračuje investice do nové výrobní linky typu Compact, jejíž instalace byla nedávno zahájena. Plný komerční provoz linky předpokládáme od poloviny roku 2017," dodal Řezáč. K investicím v Jihoafrické republice se management firmy ve zprávě nevyjádřil.

Společnost dále uvedla, že s ohledem na dosažené výsledky za prvních devět měsíců letošního roku potvrzuje své očekávání celoročního výsledku na rovině zisku EBITDA v rozmezí 43 až 49 milionů eur. Potvrdila také, že celkové investiční výdaje v letošním roce nepřesáhnou 25 milionů eur. V prvních třech čtvrtletích roku dosáhla celková hodnota investic 18,1 milionu eur. Z této částky představovaly kapitálové výdaje na rozšíření výroby 15,9 milionu eur, zbytek byl vynaložen na běžné investice. V samotném třetím čtvrtletí činily investice 11,7 milionu eur.

"Výsledky hospodaření překonaly tržní konsenzus i naše očekávání na všech linkách. Celková produkce přesáhla 25 tisíc tun, čímž navázala na příznivý vývoj z první poloviny roku. Pokles tržeb byl způsoben nižšími cenami polymerů, zisk EBITDA podpořil kromě vyšší produkce také zisk z přecenění opčního plánu (po loňské ztrátě). Na úrovni finančního výsledku sehrál významnou roli kurzový zisk 0,2 milionu eur oproti ztrátě 1,5 milionu eur v loňském třetím kvartálu. Na růstu čistého zisku se podílely i nižší úrokové náklady. Management potvrdil celoroční výhled pro zisk EBITDA v rozmezí 43 až 49 milionů eur. Náš celoroční výhled zisku na úrovni necelých 46 milionů eur je poměrně konzervativní, protože by znamenal pokles EBITDA marže k 20 %, což se nám zdá být za současné situace nepravděpodobné. Zisk EBITDA by se tak mohl pohybovat spíše v horní polovině cíle vytyčeného managementem," uvedl analytik z Komerční banky Richard Miřátský.

"Produkci na úrovni 25 tisíc tun neovlivnily ve třetím čtvrtletí žádné neočekávané odstávky a údržbové práce nejsou naplánované ani pro zbytek roku. Prodeje díky dohodnutým kontraktům se zákazníky probíhají plynule, o čemž svědčí i zásoby hotových výrobků, které se daří držet poblíž optimálních úrovní. Výsledky celkově vnímáme pozitivně, akcie by měly reagovat růstem," dodal Miřátský. Největšími riziky jsou podle něj do budoucna růst cen polymerů a nižší investice.

"Výsledky vnímáme jako dobré. Stojí za nimi nižší než očekávané personální náklady, zatímco výroba byla mírně pod našimi odhady. Čistý zisk byl víceméně v souladu s našimi odhady, ale výrazně lepší než konsenzus. Důvodem jsou pravděpodobně nižší efektivní zdanění (volatilní faktor) a klesající úrokové náklady. Očekáváme, že zisk EBITDA za rok 2016 bude ve středu oznámeného rozmezí. EBITDA za devět měsíců tohoto roku ve výši 34,1 milionu eur představuje 74 % celoročního výhledu," doplnil Petr Bártek, analytik z České spořitelny.

"Během odpoledního konferenčního hovoru management společnosti uvedl, že výrobní kapacita pro příští rok je z 99 % vyprodaná, a to včetně kapacity nové výrobní linky ve Znojmě, která by měla být zprovozněna v polovině příštího roku. Ohledně nové investice v Jihoafrické republice je Pegas stále v procesu vyjednávání o koupi pozemku, dohodu očekává v prvním kvartálu příštího roku. Rozhodnutí o postavení nové linky v této zemi by mělo padnout během druhého čtvrtletí 2017," doplnil analytik Komerční banky Miroslav Frayer.

Pegas Nonwovens je součástí mezinárodního holdingu se sídlem v Lucembursku. Společnost zaměstnává bezmála 600 lidí. V České republice má Pegas kromě Znojma závod ještě v Bučovicích. Jednu výrobní linku provozuje také v Egyptě. Vyrábí netkané textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu, které se využívají pro hygienu a ve stavebnictví, zemědělství nebo zdravotnictví. Společnost je veřejně obchodovaná na burzách v Praze a ve Varšavě.

Zdroj:
Pegas Nonwovens
PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens)
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Výsledková sezóna
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
25. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Sazby vs. inflace aneb Hledá se největší tržní riziko roku 2021
Akciový trh
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Úrokové sazby
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
25. 1. 2021 9:55
Expertní tržní výhled: MONETA (již) zajímavá na prodej a nebezpečí obchodování na páku
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
22. 1. 2021 12:23
Mertlík: V krach projektu společné Evropy nevěřím, jednotlivé státy jsou si vědomy svého globálního…
22. 1. 2021 9:00
Ryba (GOLDEN GATE CZ): Inflace výrazně vzroste a centrální banky budou váhat se zvyšováním sazeb.…
Bezpečné investice
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat