Recept na spokojenost: Finančně zajištěná, vzdělaná a vdaná konzervativní žena

Arthur Brooks, ředitel washingtonského think tanku American Enterprise Institute, se v jednom ze svých posledních výzkumů zabýval otázkou, kdo je skutečně šťastný. Některé jeho poznatky odpovídají obecnému očekávání, jiné jsou poměrně překvapivé.

Příliš velkým překvapením není potvrzení předpokladu, že o štěstí a spokojenosti jedince ve velké míře rozhoduje jeho temperament. Stejně tak je ale důležité brát v potaz i jeho majetek, společenské postavení a politickou, sociální i ekonomickou stabilitu regionu, v němž žije.

Brooks na základě svého výzkumu potvrzuje, že chudí a společensky níže postavení lidé jsou se svým životem velmi často nespokojení, zatímco finančně zabezpečení jedinci z vyšších kruhů svůj život obvykle označují za vydařený. Na druhou stranu ale zjistil, že od jistého bodu již větší bohatství neznamená automaticky větší spokojenost.

Není práce jako práce

Dosáhne-li ve svém životě člověk bodu, kdy se již nemusí bát o svou existenci, začíná narůstat také význam jeho zaměstnání. Většina lidí totiž ke své životní spokojenosti potřebuje vědět, že jsou finančně odměňováni za smysluplnou práci, která je jejich okolí jistým způsobem prospěšná. Brooks v této souvislosti argumentuje mimo jiné i studií z roku 1978, podle které spokojenost lidí, kteří vyhráli v loterii, šest měsíců po jejich náhlém zbohatnutí výrazně klesla. Tito lidé totiž mnohdy začali pochybovat, zda si získané peníze skutečně zaslouží.

Se svým zaměstnáním je ve Spojených státech podle nejnovějších průzkumů spokojených až 89 % lidí. Zajímavých je však zejména oněch zbylých 11 %, z nichž tvoří nezanedbatelnou část například ženy, které jako odpověď na Brooksovy otázky týkající se zaměstnání uvedly, že by byly mnohem šťastnější, kdyby mohly pracovat na kratší úvazek a ve volném čase se více věnovat rodině. Některé šťastné ženy dokonce přiznaly, že se z tohoto důvodu dobrovolně vzdaly povýšení či příležitosti na zlepšení platových podmínek. To potvrzuje i další zjištění, podle kterého jsou ve většině případů šťastnější lidé žijící v trvalém partnerském vztahu.

(Výhradně) ženská záležitost

Dále Brooks upozorňuje, že má na spokojenost jedince nezanedbatelný vliv i jeho duchovní život. Lidé, kteří ve výzkumu uvedli konkrétní náboženské vyznání, podle něj vykazovali vyšší míru štěstí a spokojenosti než lidé, kteří o sobě tvrdí, že jsou ateisté.

Opomínat nelze ani genderové hledisko životní spokojenosti. Při srovnání zástupců obou pohlaví ze souboje dlouhodobě vycházejí lépe ženy, ačkoli se jejich náskok před muži za posledních několik desetiletí výrazně zmenšil. Pozornost si zaslouží i tvrzení, že se za šťastné mnohem častěji označují ženy a muži, kteří své názory a pohled na svět označují za poměrně konzervativní.

Životní priority a spolu s nimi i spokojenost každého jedince se samozřejmě v čase výrazně mění. Rizikový je zejména věk kolem 45 let, obzvláště v případě mužů s nižším vzděláním, u kterých v tomto období podle psychologů výrazně roste riziko vzniku depresí. Podle Brookse se proto v žádném případě nelze spoléhat na tvrzení, že se člověk spolu s rostoucími životními zkušenostmi automaticky stává spokojenějším. Mnohdy je tomu právě naopak.

Zdroj:
Bloomberg
Psychologie
Přestat sledovat
Zaměstnání
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
27. 2. 2021 20:31
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
David Navrátil (Česká spořitelna): České zadlužení může být problém, výnosy dluhopisů ztrácejí v…
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat