Zvažujete investici? Sledujte i její kybernetickou bezpečnost

Kybernetické útoky nejsou ničím výjimečným, jejich počet za posledních pět let vzrostl na dvojnásobek. Vzhledem k tomu, že se nevyhýbají prakticky nikomu, stává se zabezpečení společností proti takovým útokům jedním z důležitých faktorů při rozhodování o investici.

Investoři musejí uvažovat tak, že ve firmách, do nichž investují, musí vedle návratnosti řešit také kybernetickou odpovědnost. Ta by měla být v zájmu samotných společností, které jsou pak nejen konkurenceschopnější, ale také atraktivnější pro investory.

V zájmu zabezpečení kybernetické bezpečnosti již některé sektory začínají požadovat od svých dodavatelů více bezpečnostních prvků. Důležité je to ve zdravotnictví, kde je podstatné zejména bezpečné připojení k internetu (například u infuzních pump, zobrazovacích stolů pro biopsii a dalších zdravotnických produktů) i speciální software. Ale i mnohá další odvětví si uvědomují, že s pronikáním technologií do všech oblastí byznysu musejí myslet i na kybernetickou bezpečnost.

S tím souvisí i rostoucí poptávka spotřebitelů po bezpečných řešeních. Nedávný průzkum Bain & Company prokázal, že jsou spotřebitelé ochotní platit více za produkty s menším kybernetickým rizikem. Problém je, že i přes růst poptávky je pokrok v této oblasti relativně pomalý. Podle Světového ekonomického fóra je právě investiční byznys považovaný za klíč k tomu, aby se podstatněji zvyšovala bezpečnost v rámci technologických inovací.

Základem a prvním krokem je podle fóra vytvoření globálního rámce, který má investorům pomáhat při zvyšování digitální bezpečnosti jako podstatné složky rizika. Centrum pro kybernetickou bezpečnost Světového ekonomického fóra sepsalo principy a rámec pro posuzování kybernetické bezpečnosti pro investorskou komunitu. Investoři na základě těchto principů mohou při svém rozhodování aplikovat principy pro zlepšení kybernetické bezpečnosti. Ty nespočívají pouze v technologickém know-how, spíše apelují a staví na povědomí o bezpečnosti v oblasti investic.

Investoři by měli vědět, zda jimi vybraná společnost splňuje tyto základní podmínky:

  • tolerance vůči kybernetickému riziku;
  • kybernetická due diligence;
  • vhodná motivační struktura, která buď stimuluje kybernetickou bezpečnost, nebo omezuje nejistotu;
  • integrace a rozvoj lidí, procesů a technologií;
  • pravidelné hodnocení vývoje a výzev kybernetické bezpečnosti, spolupráce a sdílení osvědčených postupů.

Tyto zásady péče o kybernetickou bezpečnost by měly být začleněny do všech fází investičního procesu. Rámec pro posuzování kybernetické bezpečnosti (cybersecurity due diligence assessment framework) je pak prvním krokem k vytvoření nástroje, který pomáhá identifikovat mezery společnosti ve vedení a řízení rizik v oblasti kybernetického rizika. Skládá se ze dvou částí - organizační bezpečnosti a zabezpečení produktu. Investoři tak mohou hodnotit nejen kybernetickou bezpečnost organizace, ale také bezpečnost technologických inovací nebo produktů.

Kybernetická odpovědnost investorů nekončí, když je provedena hloubková kontrola. Kybernetická odolnost a připravenost jsou neustále se vyvíjejícím procesem a musejí být pravidelně přezkoumávány a upravovány. Účelem vývoje bezpečnějších produktů je v konečném důsledku ztížení možnosti útoku snížením počtu zranitelných míst v technologii a zajištěním odolnosti produktů a systémů. V neposlední řadě je důležité ujištění, že v případě útoku lze případné škody rychle odstranit a rychle obnovit (a vylepšit) potřebnou ochranu.

Zdroj:
World Economic Forum
Bezpečné investice
Přestat sledovat
Počítače
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Investování
Přestat sledovat
Internet
Přestat sledovat
22. 4. 2021 17:01
V PÁTEK V 10 HODIN ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (Miroslav Plojhar, Česká spořitelna)
Centrální banky
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Forex (FX)
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Miroslav Plojhar
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 17:01
Štěpán Křeček (BH Securities): Největší vliv na vývoj trhů má nabídka peněz. Pokud přetrvá,…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 12:31
Zajištění proti inflaci? Třeba i levná hypotéka, vysvětluje expert
České státní dluhopisy
Přestat sledovat
Hypotéky
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výnosy
Přestat sledovat
Zajištění
Přestat sledovat
19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat