Firemní dluhopisy v roce 2019: Zázraky čekat nelze
|

Firemní dluhopisy v roce 2019: Zázraky čekat nelze

Firemním dluhopisům se podobně jako akciím v uplynulém roce příliš nedařilo. Prakticky v průběhu celého roku se výkonnost eurových korporátních bondů, investičního i spekulativního stupně, pohybovala kolem nuly, případně do -1 %. V listopadu se přitom situace poměrně prudce zhoršila.

Firemní dluhopisy Dluhopisový trh Výhled na rok 2019

Za listopad eurové korporátní dluhopisy s investičním ratingem odepsaly 0,6 % a eurové korporátní dluhopisy se spekulativním neinvestičním ratingem odepsaly 2 %. Tyto poklesy nebyly zapříčiněny žádným novým fundamentem, spíše se zdá, že se větší množství velkých mezinárodních investorů rozhodlo před koncem roku snížit svou rizikovou expozici.

Po vynikající výkonnosti z minulých let tak u korporátních dluhopisů nastal v letošním roce obrat. Od začátku roku jsou firemní bondy s investičním ratingem 1,3 % v mínusu a ty se spekulativním ratingem ztrácejí 3,2 %. Výnosy korporátních dluhopisů proto rostly (ceny a výnosy se pohybují inverzně), když se rozšiřovaly takzvané kreditní spready, které představují výnosovou prémii proti bezrizikovým úrokovým sazbám.

zdroj: Bloomberg

Primárním důvodem byl (oproti roku 2017) nárůst globální rizikové averze způsobený několika faktory:

  • zpomalující dynamikou světové ekonomiky, především v Číně,
  • zpřísňováním měnové politiky v USA,
  • obchodní válkou mezi USA a Čínou,
  • obavami o vývoj italského zadlužení,
  • obavami z neřízeného brexitu bez dohody,
  • tureckou měnovou krizí.

Co čekat v roce 2019?

Domníváme se, že aktuální úroveň kreditních spreadů, i přes růst v letošním roce, je historicky stále nízká. Je tedy možné, že i v příštím roce budou mít spready tendenci růst, což by mělo na výkonnost korporátních dluhopisů negativní dopad.

Negativně budou pravděpodobně působit i další dva faktory. Významným fundamentálním vlivem bude pokračující zpomalování ekonomického růstu, což se bude nepříznivě propisovat do finančních výsledků evropských korporací a jejich schopnosti udržovat cash flow a míru zadlužení na přijatelné úrovni. Zásadní zhoršení výsledků nečekáme, nicméně dynamika růstu tržeb, zisků a cash flow bude velice pravděpodobně slabší něž letos.

Důležitým technickým faktorem bude ukončení programu odkupů dluhopisů Evropskou centrální bankou na konci roku 2018. V posledních letech byla ECB nejvýznamnějším kupujícím evropských korporátních dluhopisů, a byla tak klíčovým faktorem mezní poptávky. Faktor ECB od příštího roku již působit nebude, což bude pro výkonnost evropských firemních bondů nepříznivé.

Celkově se domníváme, že i přes mírný pokles v letošním roce jsou tržní ceny evropských korporátních dluhopisů poměrně vysoko, a tudíž nelze na rozdíl od let minulých čekat jejich mimořádné zhodnocení. Pokud se naplní náš opatrně optimistický scénář vývoje, korporátní dluhopisy by v příštím roce mohly zaznamenat zisky okolo 3 %.