3G – globální generátory růstu: Citibank favorizuje například Bangladéš, Čínu, Indii, Egypt a Irák

Analytici Citibank chtějí do budoucna systematicky zkoumat globální generátory růstu. Ve svém aktuálním reportu se zaměřili na regiony, města, komodity, třídy aktiv, činnosti a produkty. Označení 3G se nesnaží nahradit současné akronymy jako EM či BRIC, má jít o průřezový pohled na generátory budoucího růstu, které se mohou nacházet jak v mladých, tak ve vyspělých ekonomikách. Citibank předpokládá největší růst ekonomik v Bangladéši, Číně, Egyptě Indii, Indonésii, Iráku, Mongolsku, Nigérii, Filipínách, Srí Lance a Vietnamu.

Vybíráme z reportu Citibank:

Očekáváme silný růst světové ekonomiky do roku 2050, kdy by průměrné tempo růstu reálného HDP mělo dosáhnout 4,6 % ročně do roku 2030 a 3,8 % ročně v období 2030 až 2050. V důsledku toho by světové HDP mělo reálně vzrůst – očištěno paritou kupní síly – ze 72 bilionů USD v roce 2010 až na 380 bilionů USD v roce 2050.

Rozvíjející se státy Afriky a Asie budou nejrychleji rostoucími oblastmi díky demografickému vývoji i díky růstu důchodu na obyvatele. Tyto regiony budou následovány růstem na Blízkém východě, v Latinské Americe, ve střední a východní Evropě, ve Společenství nezávislých států a v dnes již vyspělých ekonomikách.

Čína předběhne USA v roce 2020

Čína by měla předběhnout USA a stát se největší ekonomikou světa do roku 2020, poté ji překoná Indie okolo roku 2050. Naopak současný podíl států Severní Ameriky a západní Evropy, který v současnosti dosahuje okolo 40 % světového HDP (přepočteno paritou kupní síly), by měl dosáhnout pouze 18 % v roce 2050.

Naopak zmíněné asijské ekonomiky by měly přispět k nárůstu podílu rozvíjející se Asie na téměř 50 % světového HDP v roce 2050 ze současných 27 %. Podíl střední a východní Evropy by se měl zmenšit na 2 % v roce 2050 z dlouhodobých 4 % v současnosti, jelikož čekáme, že vyšší úroveň konvergence vyústí ve snížení tempa ekonomického růstu na 2,8 % ročně v letech 2030-2050 z 3,5 % ročně očekávaných v letech 2010-2030.

To rovněž odráží pouze mírný růst vyspělých ekonomik, jenž by se měl pohybovat obdobně jako v nedávné minulosti okolo 1,5-2 % ročně napříč celým horizontem predikce.

"Tentokrát je to jinak"? - Kdepak!

Mnoho mladých ekonomik (EM) se již otevřelo mezinárodnímu obchodu, nebo tak brzy učiní, a zároveň dosáhlo určité prahové úrovně institucionální kvality a politické stability. Proto čekáme, že následující dekády přinesou více absolutní konvergence, než jsme viděli v uplynulé dekádě a než jsme "neviděli" v předešlých dekádách, což vyústilo ve sledování tzv. podmíněné konvergence.

Naše očekávání absolutní konvergence ovšem odráží dva protichůdné faktory. Jeden je pozitivní – pokračující tendence globalizace a liberalizace v mnoha mladých ekonomikách (EM). Druhý je prostý, neboť naše predikce nezahrnují přírodní katastrofy a bubliny, které nás čekají v budoucnosti.

Instituce a politiky jsou více důležité pro růst, jakmile země dosáhly slušné míry konvergence. To je příznačné pro středoevropský region.

Pro chudé země s velkým podílem mladé populace by mělo být snadné dosáhnout rychlého růstu: otevřít ekonomiku, vytvořit jistou formu tržní ekonomiky, investovat do lidského a fyzického kapitálu, nebýt nešťastný a nezatracovat to. Proces dohánění a konvergence by se měl postarat o zbytek.

Jak poukazuje Quah (2010), nastává přesun globálního ekonomického gravitačního bodu na planetě Země směrem na východ, do Asie. To zahrnuje tři klíčové faktory:

  • silný růst investiční aktivity v Asii, který výrazně překoná investice ve vyspělých ekonomikách a to navzdory tomu, že podíl investic vůči HDP je výrazně vyšší v Asii, ale o dost výrazně nižší v porovnání na jednoho obyvatele;

  • růst asijské spotřeby, což odráží zvyšující se podíl střední třídy v asijských ekonomikách;

  • ve výsledku silnější růst obchodní aktivity v rámci mladých ekonomik (EM), tedy pokračující vznik nových obchodních koridorů. Bangladéš, Čína, Egypt, Indie, Indonésie, Irák, Mongolsko, Nigérie, Filipíny, Srí Lanka a Vietnam mají nejslibnější vyhlídky růstu (na obyvatele), a tak patří mezi naše 3G země díky svému vysokému umístění na stupnici, která odrážela:

  1. poměr domácích úspor/investic;

  2. demografické vyhlídky;

  3. zdraví;

  4. vzdělání;

  5. kvalitu institucí a politik;

  6. otevřenost vůči zahraničnímu obchodu.

Všechny tyto země jsou dnes chudé a mají před sebou dekády konvergence. Některé jsou bohaté na nerostné suroviny, kde doufáme v jejich vyšší výnosnost v budoucnosti. Irák prochází obnovou po mnoha válkách. Všechny kromě Číny mají příznivý demografický výhled.

Jak už jsme zmínili, ne všechny EM země budou generátory růstu v budoucnosti. Čekáme, že Mexiko, Brazílie, Turecko, Thajsko a pár jiných zemí ukážou robustní růst, ale budou muset nejprve projít silným přizpůsobením, včetně nárůstu míry domácích úspor a míry investic, aby se mohly připojit k listu 3G ekonomik. Do této skupiny zemí patří rovněž Ukrajina a Rusko.

Růst nebude hladký. Očekávejme vzestupy a pády. Vzniknou překážky růstu kvůli špatné hospodářské politice, konfliktům nebo přírodním katastrofám (riziko pro Bangladéš, pokud dojde k zvýšení hladiny moří).

Nevěřte, že "je to tentokrát jinak". Podobně jako řidič používá pásy v autě, protože s vyšší rychlostí roste možnost nehody, tak i investor do rychle rostoucích mladých ekonomik by měl udržovat zrak na cestě a být připoutaný. Navíc je nutné držet v paměti, že růst HDP se ne nutně rovná investičnímu výnosu díky politickému či ekonomickému riziku či díky výraznějšímu rozdílu mezi HDP a disponibilním důchodem.

Zdroj:
Citibank
Ekonomika
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
9. 4. 2021 6:41
Česká energetika má prostor se připravit na budoucnost, čas ale utíká. Panika je vyvolaná lobbisty…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
7. 4. 2021 13:01
Petr Beneš (WOOD & Company): Z komodit bych si nyní vsadil na stříbro, zlato pak sám nakupuji jako…
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ropa Brent
Přestat sledovat
Ropa WTI
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
4. 4. 2021 19:01
Lukáš Novotný (WOOD & Company): Ohlédnutí za prvním kvartálem a detailní rozbor kauzy Archegos…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat