6 největších rizik roku 2018 a investiční evergreen

Globální ekonomické oživení pokračuje a je synchronizované napříč světovými regiony. Aktuálně probíhá nejsilnější globální ekonomický růst od finanční krize z let 2007-2009. Inflace zůstává slabá, pod cíli klíčových centrálních bank, a to i přes velice nízkou míru nezaměstnanosti napříč ekonomikami. Klíčové centrální banky proto zůstávají opatrné a měnovou politiku budou normalizovat jen pomalu a postupně.

Mezi klíčová rizika pro vývoj globálních trhů v roce 2018 patří:

  • neočekávané a výrazné zvýšení inflace a inflačních očekávání,
  • rychlejší než očekávané postupné zpomalování globální ekonomiky z aktuálního cyklického vrcholu,
  • oproti aktuálnímu očekávaní výrazně rychlejší normalizace monetárních politik klíčových centrálních bank (Fed, ECB, BoJ),
  • oproti aktuálnímu očekávaní výraznější zpomalení čínské ekonomiky,
  • déletrvající politická nejistota v Německu, neschopnost francouzského prezidenta Macrona prosadit klíčové reformy, březnové volby v Itálii a protahující se vyjednávání o brexitu,
  • geopolitická rizika v čele s KLDR, Blízkým východem a Venezuelou.

Do čeho investovat?

Přestože globální býčí trend na akciovém trhu trvá již téměř 9 let, domníváme se, že ještě není u konce. V rámci základního scénáře by globální akciové trhy měly nadále růst, byť jen mírně, a to díky velice solidní dynamice světové ekonomiky a výborné, byť již mírně zpomalující dynamice zisků firem. Za celý rok 2017 by měly globální korporátní zisky oproti roku 2016 vzrůst o 12 % a letošní rok by měl být v tomto směru také velice pozitivní s aktuálně očekávaným 9% tempem růstu.

Ocenění akciových trhů (valuace tržních cen ve vztahu k fundamentálním veličinám jako zisky, tržby či cash flow) je již z historického hlediska mírně nadprůměrné, u akciových valuací proto v letošním roce očekáváme stagnaci nebo mírný pokles. Nelze vyloučit dílčí akciovou korekci.

Na trh českých státních dluhopisů máme nadále poměrně opatrný výhled, neboť výnosy jsou stále poblíž historických minim a ceny blízko maxim. Ve střednědobém horizontu stále očekáváme nárůst výnosů a pokles cen, a to zejména u emisí delších splatností. Proto by měli investoři k českým státním dluhopisům přistupovat s velkou obezřetností. Tento výhled vychází z názoru na německé státní dluhopisy, jež jsou s těmi českými úzce spjaty.

Co se týče korporátních dluhopisů investičního i neinvestičního stupně, domníváme se, že po výrazném cenovém růstu z minulých let včetně roku 2017 již pravděpodobně mají to nejlepší za sebou. Pozitivní výhled naopak máme na trh tureckých státních dluhopisů, jenž v roce 2017 výrazně oslaboval, stejně jako turecká lira.

Diverzifikace jako evergreen

Pro investory je podstatné dodržovat zásady konzervativního investování, které se v čase nemění. Je potřeba mít investiční portfolio dostatečně diverzifikované, aby případný pokles jedné části portfolia mohl být vykompenzován zhodnocením dalších jeho složek.

Přijímané investiční riziko by mělo odpovídat investičnímu horizontu investora, tedy období, po které nechá své úspory pracovat a nebude je potřebovat na nenadálé výdaje. Čím delší investiční horizont je, tím více rizika si investor může obecně v rámci portfolia dovolit. Pokud investiční horizont přesahuje 7-8 let, většina úspor by měla být zainvestována agresivně, tedy především do akcií a akciových fondů. Ty jsou sice z krátkodobého hlediska nejrizikovější (kolísavost výnosnosti je nejvyšší), zároveň ale platí, že v dlouhodobém horizontu jsou nejvýnosnější.

Investoři by se také měli vyhnout horkým tipům, jež slibují až zázračné výnosy s minimálním rizikem. Na takových investicích totiž často prodělají celý vstupní kapitál. V investování mimo jiné platí klíčový zákon ekonomie, jenž říká, že oběd zdarma neexistuje. Vždy platí pravidlo něco za něco. V investování to znamená, že za vyšší očekávané výnosy v dlouhém časovém horizontu je potřeba zaplatit vyšším přijímaným investičním rizikem, tedy vyšší kolísavostí výnosnosti investičního portfolia v kratších časových periodách.

Výhled na rok 2018
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Ocenění
Přestat sledovat
Státní dluhopisy
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Obrázek: Pexels.com
30. 6. 2022 17:09
O válce na Ukrajině, (ne)jednotě Evropské unie i potratech v Americe aneb Když (téměř) všechno…
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Evropská unie
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Světová ekonomika
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Obrázek:
30. 6. 2022 12:27
Pírko (Bohemian Empire) & Žabža (FINAX): Jak "hrát" bouři na trzích a v ekonomice?
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Medvědí trh
Přestat sledovat
Panika na trzích
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
29. 6. 2022 17:04
Americké akcie: Proč se (z)hroutí technologická bublina 2.0
Americké akcie
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
28. 6. 2022 12:34
Petr Novotný (Investiční web): Proč nyní "(ne)dipovat" trh aneb grafy z burzy, které (ne)stárnou
Americké akcie
Přestat sledovat
Ekonomické a tržní indikátory
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Korekce na trzích
Přestat sledovat
Medvědí trh
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Přestat sledovat
S&P 500
Přestat sledovat