Akcie ČEZ jako (nadále) dobrá sázka na vývoj cen elektřiny, navíc s dlouhodobým růstovým plánem

Aktualizovali jsme ocenění akcií ČEZ o nové odhady cen elektřiny a zvýšili jsme roční cílovou cenu z 634 na 880 Kč, doporučení jsme upravili na stupeň "akumulovat" z dosavadního "koupit".

ČEZ - přehled

Odhady realizovaných cen elektřiny ČEZ se zvýšily pro roky 2022-2023 o více než 30 % a v dlouhodobém horizontu o 24 %, tedy z úrovně okolo 60 EUR/MWh nad 70 EUR/MWh. Strategie ČEZ zajišťovat si ceny prodávané elektřiny až na tři roky dopředu znamená, že současné vysoké tržní ceny (přes 120/90/80 EUR/MWh na roky 2022/2023/2024) se budou do hospodářských výsledků firmy promítat jen postupně v průběhu let 2022-2024.

Do prognózy byla začleněna také nová strategie ČEZ do roku 2030. V jejím rámci firma plánuje vysoké investice do distribučních sítí, obnovitelných zdrojů energie, tepláren na zemní plyn (upravitelných na vodík), energetických služeb a potenciálně do dodavatelského řetězce spojeného s bateriemi. To mění příběh ČEZ z firmy poskytující čistý peněžní výnos na růstovou, ale stále s 80-100% dividendovým výplatním poměrem ze zisku a průměrným odhadovaným 7% hrubým dividendovým výnosem v letech 2021-2025. Ten by měl být zajištěn vysokými cenami elektřiny.

Podle našich odhadů by v letech 2021-2026 měl průměrný růst zisku EBITDA dosáhnout 4,4% CAGR a průměrný růst upraveného čistého zisku 8,4 % CAGR, přičemž investiční výdaje by se měly zvýšit z průměrných 32 miliard Kč ročně za posledních pět let na průměrných 43 miliard Kč v příštích pěti letech. Výsledkem těchto odhadů je stabilní výhled poměru zadlužení (čistý dluh vůči EBITDA) na zhruba 2,2.

Dostavba jaderného bloku v Dukovanech pokračuje zatím jako předpokládaný z 98 % státem financovaný projekt, a to fixními výkupními cenami elektřiny. Schéma financování projektu ale bude muset být potvrzeno novou českou vládou po říjnových parlamentních volbách a schváleno Evropskou komisí. Tento projekt zatím kvůli potřebným schválením nezahrnujeme do ocenění akcií ČEZ.

Výhledy ziskovosti na roky 2022-2023 zvýšeny, výsledek za rok 2021 je z velké části zajištěn

Snížili jsme odhady ziskovosti na letošní rok o dřívější než očekávaný prodej aktiv v Rumunsku a Bulharsku. ČEZ si zajišťuje ceny zhruba 90 % prodané elektřiny na následující rok dopředu, takže z aktuálně velice vysokých cen elektřiny na burze bude těžit jen částečně prostřednictvím vyšších výrobních objemů v hnědouhelných elektrárnách. Ty v posledních měsících těží z rychlejšího růstu cen elektřiny oproti růstu cen emisních povolenek. Firma by tak měla bez problémů dosáhnout svých letošních cílů na úrovni zisku.

Zvýšili jsme odhady EBITDA na roky 2022-2023 o 9-15 % a odhady upraveného čistého zisku o 16-29 %, a to především díky o zhruba třetinu vyšším odhadovaným cenám elektřiny. Ty mají přímý pozitivní dopad na ziskovost jaderných a průtočných vodních elektráren. V posledních měsících se výrazně zlepšily tržní marže pro hnědouhelné portfolio. Naše odhady na roky 2022-2023 na druhou stranu nově zahrnují i chystaný prodej polských aktiv. Ten bude mít negativní dopad na EBITDA asi 0,4 a 0,8 miliardy Kč.

Ačkoli ČEZ plánuje výrazné zvýšení investic, firma také potvrdila politiku vyplácet 80-100 % upraveného čistého zisku jako dividendu. Odhadujeme pokračování výplaty 100 % čistého zisku, jak to firma víceméně dělala v posledních letech. Nadále také očekáváme dodatečnou výplatu dividendy 5 Kč na akcii z prodeje zahraničních aktiv. Dividenda je tak očekávána na 40 Kč na akcii ze zisku za rok 2021, následovat by měl její postupný růst na 45 Kč a 53 Kč na akcii v dalších dvou letech.

ČEZ - změna odhadů hospodářských výsledků od Erste

Ceny elektřiny jsou na historických maximech díky zemnímu plynu

Ceny elektřiny jsou v současné době v Evropě na historických maximech, a to z důvodu nedostatečných dodávek zemního plynu (a uhlí) v kombinaci s obnovením poptávky nad úrovně před koronavirem při relativně nízké produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů. Například produkce větrných elektráren v Německu se letos za prvních devět měsíců kvůli nepříznivému počasí propadla meziročně o 17 %.

České futures na dodávku elektřiny v roce 2022 se aktuálně obchodují nad 120 EUR/MWh a průměrná cena za devět měsíců již dosahuje 71 EUR/MWh (v porovnání s průměrnou cenou 44 EUR/MWh realizovanou pro dodávky v roce 2021). Dlouhodobější futures jsou sice níže, ale stále jsou dvakrát výše než loni – dodávky v roce 2023 se obchodují nad 90 EUR/MWh a v roce 2024 nad 80 EUR/MWh. České futures se nadále obchodují s prémií 2-3 EUR/MWh vůči Německu.

Ceny elektřiny v Německu

Aktuální růst cen je poháněn především nedostatkem zemního plynu kvůli kombinaci problémů v dodávkách v průběhu roku na straně nabídky a silné dosavadní poptávky. Zmínit lze:

  • globálně chladné jaro,
  • nízkou produkci větrných elektráren v Evropě, nízkou produkci vodních elektráren v Brazílii,
  • výpadky terminálů LNG v USA, Austrálii a Rusku,
  • polární vír v Texasu v únoru, hurikán Ida v Mexickém zálivu v srpnu,
  • nízké dodávky ruského plynu do Evropy v posledních týdnech.

Ceny zemního plynu a emisních povolenek

Pro český trh tak odhadujeme, že průměrná cena elektřiny na rok 2022 bude o 80 % meziročně vyšší, tedy na úrovni 80 EUR/MWh. V následujícím roce předpokládáme mírný pokles na 78 EUR/MWh na základě postupného ochlazování cen zemního plynu, silný trh s emisními povolenkami by ale měl bránit hlubšímu poklesu.

ČEZ využívá tříletou forwardovou zajišťovací politiku současně pro elektřinu a CO2 na úrovni 90-95 % v následujícím roce a zhruba na úrovni 60 % a 30 % v dalších dvou letech. Předpokládáme proto, že se průměrné prodejní ceny elektřiny ČEZ zvýší v roce 2022 o 20 % na 59 EUR/MWh, a to díky velice vysokým tržním cenám v 4Q2021, a že vzrostou o dalších 14 % na 67 EUR/MWh v roce 2023. Ceny ČEZ by měly dosáhnout tržních úrovní okolo 70 EUR/MWh v roce 2024. Celkově tak byly odhady realizovaných cen elektřiny ČEZ zvýšeny o více než 30 % pro období let 2022-2023 a o 24-25 % pro období let 2024-2030.

ČEZ - odhad vývoje zajištěných cen elektřiny

Strategie 2030: Diverzifikace, růst, CAPEX, ale také dividendy

Letos v červenci ČEZ představil svou novou dlouhodobou strategii do roku 2030. Ta předpokládá v dlouhém období stabilní objemy výroby okolo 57 TWh a přidává nové oblasti růstu prostřednictvím až o 60 % vyšších ročních investičních výdajů. ČEZ ovšem bude stále nabízet dobrý dividendový výnos prostřednictvím vysokého provozního cash flow a nezměněného 80-100% dividendového výplatního poměru. Nová strategie předpokládá investiční výdaje do budoucna ve výši přibližně 50 miliard Kč, což je výrazně více než předchozí úroveň okolo 32 miliard Kč.

ČEZ - strategické plány do roku 2030

Tyto plány reflektujeme v modelu ocenění částečně, protože v oblasti obnovitelných zdrojů a energetických služeb je vnímáme jako poměrně ambiciózní. Náš výhled investičních výdajů pro roky 2021-2026 tak dosahuje v průměru 43 miliard Kč při očekávaném vybudování 3 GW solárních kapacit a průměrného dlouhodobého ročního růstu tržeb z energetických služeb o téměř 13 %.

ČEZ - model ocenění

Video thumbnail play-btn
Obrázek:
4. 10. 2021 12:21
Akcie bank na pražské burze jsou na cenách z doby před pandemií, spekulaci na jejich další růst bych se vyhnul. Mají ale smysl jako dlouhodobé dividendové pilíře portfolia, říká zkušený investor

Francouzská matka Komerční banky bude mít tendenci nechat si vyplatit dividendu a po pandemii je šance, že by mohlo jít...

Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Investiční doporučení
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
18. 8. 2022 13:31
Půl roku války na Ukrajině: Chybí relevantní informace, propaganda je stále silnější. Útoky na území…
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
15. 8. 2022 9:30
Štěpán Hájek (XTB): Argumenty na medvědí straně trhu jsou stále silné, v září navíc Fed více utáhne…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Obrázek: pixabay
12. 8. 2022 10:17
Pilíšek (ZLATÉ REZERVY): Recesi se nejspíše nevyhneme, zlato v českých korunách je mimořádně…
Bezpečné investice
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Technická analýza
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
11. 8. 2022 18:13
Zajíc (Amundi AM): Akciový trh má skvělý track record, dokázal zatím překonat všechno. Méně…
Akciový trh
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Likvidita
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat