České akcie: Kompletní manuál pro rok 2010

"13 vyvolených". Tolik titulů se nachází na kurzovém lístku nejlikvidnějšího trhu SPAD na Pražské burze cenných papírů. Jak se jim bude dařit po ekonomické a kurzové stránce v roce 2010?

AAA Auto

Hospodaření společnosti by mělo být nadále zasaženo slabou spotřebitelskou poptávkou v důsledku ekonomické recese a poklesem ceny ojetých vozů. Lze očekávat pokračující snahu o úsporná opatření, aby společnost dosáhla alespoň čistého zisku. Společnost plánuje otevřít až 2 nové pobočky v případě příznivých podmínek na trhu. Trh by mohl vnímat otevření nových poboček s menší nedůvěrou kvůli neúspěšné expanzi v minulosti.

CME

Rok 2010 by měl být z hlediska hospodaření dalším špatným rokem, ale měl by alespoň přinést určitou stabilizaci v souvislosti s očekávaným ekonomickým zotavením. CME očekává mírný růst reklamního trhu, ale stále tu však je riziko opětovného ekonomického poklesu (dvojitého dna), což by znamenalo odklon investorů od tohoto cyklického titulu (reklamní výdaje jsou 2-3x víc volatilnější než vývoj HDP). Návrat do čistého zisku společnost očekává až v roce 2011. Dle našeho názoru by pozitivním faktorem bylo uplatnění opce na prodej ukrajinských operací. Případná akvizice největší bulharské TV by mohla být stimulem pro obchodování. Bude samozřejmě záviset na ceně transakce, která by pravděpodobně byla financována dluhem. Z dlouhodobého pohledu (až se vrátí ekonomický růst) by společnost měla představovat zajímavý potenciál.

ČEZ

Určujícím faktorem vývoje ceny akcií bude vývoj poptávky po elektřině. V roce 2009 by měla poptávka po elektřině klesnout až o 7%. Očekávané mírné oživení poptávky (díky růstu ekonomiky) v roce 2010 by tak mělo vést ke zvýšení odbytu elektřiny příští rok a také k oživení ceny elektřiny na trhu. Záviset bude samozřejmě také na vývoji ceny komodit. Trh v současné době očekává, že by průměrná cena ropy příští rok měla dosahovat 84 USD/bbl. To by mělo ČEZu pomoci, aby prodával v roce 2010 elektřinu na rok 2011, 2012, 2013 za lepší ceny než nyní. Na druhou stranu bude velice obtížné dosáhnout v letech 2011 a 2012 průměrné prodejní ceny v roce 2010 (58 EUR/MWh). Z hlediska vývoje hospodaření očekáváme, že ČEZ bude příští rok v meziročním srovnání prakticky stagnovat. Pokles hlavního segmentu (Výroba elektřiny ve střední Evropě) díky snížené prodejní ceně elektřiny by měl být kompenzován celoroční konsolidací nově získaných dceřiných společností v zahraničí (MIBRAG, Sedas, AkEnerji, Albánská distribuce). Z hlediska dividendy očekáváme, že ČEZ vyplatí dividendu ze zisku za rok 2009 jen mírně vyšší než ze zisku za rok 2008 (50 Kč/akcii). Očekáváme tak výplatu blízko 53 Kč/akcii (6,2% hrubý dividendový výnos). Neočekáváme, že by stát i ve špatném stavu vládních financí tlačil na mimořádnou dividendu. Důvodem je, že ČEZ má v těchto letech silné investiční výdaje (stavba nových zdrojů v ČR), které bude muset profinancovat. Očekáváme také, že společnost bude pokračovat ve vydávání eurobondů. Nečekáme v příštím roce stejnou úspěšnost na poli akvizic jako tomu bylo letos a důvodem bude nárůst investičních výdajů souvisejících s obnovou zdrojů.

ECM

Na začátku roku by měly být otevřeny oba projekty v Číně, ve kterých má ECM již jen 37% podíl. Zamýšlený prodej některých nemovitostí by měl snížit zadluženost společnost, čímž by se společnost měla vyhnout předčasnému splacení dluhopisů. Očekáváme, že ceny komerčních nemovitostí by měly dále klesnout, což by mělo mít nepříznivý vliv na hospodaření. Měla by pokračovat výstavba některých projektů, realizace většiny projektů je však neustále oddalována (hlavním důvodem bude ekonomická recese a omezení financování ze strany bank).

Erste Bank

Vývoj akcií bank v příštím roce bude záviset především na tom, zda se prokáže udržitelnost dosavadního ekonomického oživení (cyklické odvětví). Důležitými faktory pak budou také jednání o ukončování státních podpůrných programů a změny v regulaci finančních institucí. Hospodaření Erste Bank by se mělo nadále zlepšovat s tím, jak dochází k stabilizaci objemu nesplácených úvěrů (vrchol očekáváme v polovině příštího roku), čímž se začne výrazněji projevovat pokračující dobrá výkonnost banky na provozní úrovni. Čistý zisk by dle naší projekce měl růst o 14 % na 1,1 mld. EUR (2009: odhad 965 mil. EUR). I když současnou kapitalizaci banky považujeme za dostatečnou, pokračující jednání o změnách v regulaci bank, mohou vézt k případnému dalšímu navyšování kapitálu.

Komerční banka

V případě Komerční banky nelze očekávat výrazné změny v dosavadním vývoji, ani žádné překvapivé kurzotvorné zprávy. V porovnání s letošním rokem očekáváme mírný nárůst čistého zisku (+5% r/r na 11,7 mld. Kč pro rok 2010), především díky nižším nákladům na nesplácené úvěry. Zajímavým faktorem bude opět stanovení výše dividendy za rok 2009, kde očekáváme zhruba 170 Kč na akcii. Určitý vliv na akcie KB může mít plánované uvedení ČSOB na pražskou burzu v první polovině roku. Na jednu stranu může dojít k částečnému přesunu investorů z KB do ČSOB, na druhou stranu je možné, že emise přiláká nové investory a zvýší zájem zahraničních investorů o český akciový trh. Celkový dopad je tak nejednoznačný.

NWR

Finanční výkonnost pro rok 2010 bude ovlivněna tím, za jaké ceny prodá společnost své uhlí na příští rok. Tato jednání s odběrateli právě probíhají. Očekáváme, že by NWR mělo být díky oživení ocelářství ve střední Evropě schopno prodat vyšší objemy (to potvrdili i zástupci společnosti), očekáváme růst prodejů o 5%, na 11,5 mil. tun. Výsledek jednání bude oznámen pravděpodobně až se zveřejněním výsledků za 4Q09 (24. února). Očekáváme, že NWR bude schopno navýšit rovněž ceny koksovatelného uhlí díky oživení světových cen. Navýšení v rámci cen na světovém trhu (růst až o 30% r/r) však díky podmínkám na trhu ve střední Evropě (ocelářství stále pod tlakem) nečekáme. Předpokládáme, že v cenách a prodaném objemu u koksu by mělo nastat oživení. U energetického uhlí odhadujeme pokles cen kvůli poklesu ceny elektřiny. Z hlediska nákladů by mělo dojít ke snížení nákladů vlivem kroků, které NWR uskutečnila již v průběhu roku 2009 (snížení počtu zaměstnanců a dalších benefitů pro zaměstnance). Pozitivně projevit by se mělo také zařazení nových těžebních strojů (program POP 2010). Výše zmíněné předpoklady a opatření by se měly přetavit na návrat k ziskovému hospodaření a tím také i k výplatě dividend. Klíčové pro vývoj akcií bude, jak se bude vyvíjet ocelářství ve střední Evropě, od kterého jsou odvislé prodeje Ve vývoji ocelářství a tím i prodejů společnosti v příštím roce je však stále velká nejistota.

Orco

Koncem března vyprší druhé půlroční období soudní ochrany před věřiteli, ve kterém by měla být provedena restrukturalizace. Orco by upřednostňovalo odložení splatnosti dluhopisů až o 10 let, což by mělo příznivý vliv na finanční toky („cash flow“). Bankovní úvěry budou pravděpodobně úspěšně restrukturalizovány (zájmem bank nebude likvidace společnosti, která by byla hodnotově destruktivní). S navýšením kapitálu (vedoucí k rozředění současných akcionářů) Orco zatím nespěchá a teoreticky by se bez něj mohlo obejít. Prodej majetku je pozvolný, jelikož společnost nechce prodávat za nízké ceny. Hospodaření by mělo být stále zatíženo očekávaných poklesem cen komerčních nemovitostí.

Pegas Nonwovens

Výkonnost společnosti bude i příští rok záviset na vývoji prodejních cen, které Pegas dohodne. Očekáváme, že díky tlaku na straně nabídky prodejní ceny na příští rok spíše mírně klesnou, což bude mít spíše mírně negativní dopad na hospodaření. Očekáváme však, že společnost bude schopná prodat zhruba stejný objem produkce jako v roce letošním (stabilita prodejů díky dobré pozici na trhu). Klíčovým pro další budoucnost bude rozhodnutí o nové výrobní lince, které má Pegas učinit v lednu příštího roku. Očekáváme, že toto rozhodnutí bude pro novou linku, ačkoliv se návratnost zhoršuje díky stavu ekonomiky. Vedení společnosti však potvrdilo, že by bylo kapacitu nové linky schopno vyprodat. Motivem, který dle našeho názoru povede k tomu, že se Pegas rozhodně novou linku stavět jsou také daňové pobídky od státu, které již v budoucnu zřejmě nebudou. Výstavba nové linky by neměla ohrozit schopnost vyplácet dividendy v roce 2010, protože v tomto roce bude investiční výdaje velice malé. Očekáváme tedy, že by dividenda v roce 2010 měla vzrůst a měla by dosáhnout 0,95 EUR (24,4 Kč/akcii, 5,8% hrubý dividendový výnos). Schopnost vyplácet dividendy v letech 2011 a 2012 by tak díky růstu investičních výdajů mohla být ohrožena.

Philip Morris ČR

Nejdůležitějším faktorem bude jako pravidelně sledování hospodaření společnosti a to především díky stanovení výše dividendy pro další období (březen/duben). V příštím roce bude opětovně po roce odmlčení vstupovat do hry zvyšování tabákových daní a to díky řešení státního rozpočtu. Pro příští rok se počítá se zvýšením tabákové daně v přepočtu na krabičku zhruba 2,5 Kč (+vyšší DPH). Toto zvýšení může mít opětovně nepříznivé vlivy na poptávku a potenciálně zvýšené úsilí v konkurenčním prostředí. Zpráva, která na konci roku 2009 zapříčinila lehký prodejní tlak na titulu, bude nadále determinovat vývoj hospodaření i pro další potenciálně až několikaleté období. Jedná se o opětovné plánované zvýšení daní v rámci EU do roku 2014. Pro ČR by toto zvýšení nemělo přinést výraznější problém, ani výrazněji ohrozit poptávku. Nicméně konzervativnější přístup bude muset být přijat v projekci výsledků společnosti, kde i při konzervativním vynechání zvyšování cen a tím vylepšování marží stále společnost pravděpodobně udrží velmi solidní úroveň hrubé dividendy (8-9% hrubý dividendový výnos) pro následující roky.

Telefónica

Výsledky za třetí čtvrtletí s čistým ziskem 3,2 mld. Kč (vs. oček. 2,6 mld. Kč) mohou naznačovat, že společnost může vygenerovat dostatečné množství zisku pro opět zajímavou výplatu hrubé dividendy za rok 2009, která by se mohla pohybovat v rozmezí 47-50 Kč na akcii (11,2 – 11,9 % hrubý div. výnos). Otázkou samozřejmě zůstává vývoj dividendy pro nadcházející roky, kde jsme již dříve indikovali, že díky absenci zadržených zisků v bilanci (budou dovyplaceny za letošní rok) a vynechání ostatních cest k distribuci peněžních prostředků (snížení základního jmění či odkup vlastních akcií) akcionářům může samotná dividenda významně poklesnout. Zde se následně bude brát v potaz jen čistý zisk vygenerovaný společností za daný rok, což dle odhadů odpovídá 35-40 Kč/akcii. Zprávy o regulaci ze strany EU již nejsou překvapivé (tlak na ceny a propojovací poplatky). Stěžejní bude vývoj ekonomiky potažmo spotřebitelských výdajů na telefonické služby. Samozřejmě nesmíme opomenout tendr na čtvrtého mobilního operátora. Velcí světoví hráči se dle našeho názoru na náš trh pravděpodobně nebudou snažit proniknout za každou cenu, ale současní domácí hráči by mohli být logickou volbou. Velkou roli bude hrát ekonomická stránka věci, tedy především možnost využití současných sítí (technického vybavení), protože to je vždy velmi náročné na investiční náklady.

Unipetrol

Očekáváme, že hospodářská situace Unipetrolu bude i příští rok obtížná. Na druhou stranu předpokládáme s oživením ekonomiky postupný nárůst rafinérských marží i prodejů. Avšak tento nárůst bude velice pozvolný. Hospodaření společnosti ovlivní příští rok negativně zvýšení spotřebních daní na motorová paliva o 1 Kč/l. To může tlačit na spotřebu motorových paliv ČR zejména z důvodu poklesu spotřeby u kamionové přepravy, protože zvýšením spotřební daně zmizí cenová výhoda ČR oproti okolním státům. Z jednotlivých segmentů očekáváme stabilizaci v petrochemickém segmentu. V rafinérském segmentu očekáváme pozvolný nárůst marže ke 2 USD/bbl po průměrné marži 1,8 USD/bbl v roce 2009. Je si však třeba uvědomit, že rafinérská marže v silných letech 2005-2007 byly nad 5,5 USD/bbl. Očekáváme, že Benzina (maloobchodní segment) bude i v roce 2010 vykazovat dobrou výkonnost, která souvisí se slušnými prodejními maržemi a růstem prodejů relativně k trhu díky zlepšení kvality služeb (nové čerpací stanice Benzina plus). Pozitivně by se měl projevit i efekt úspory provozních nákladů. Očekáváme, že by měl Unipetrol příští rok skončit v zisku zhruba 1 mld. Kč (po ztrátě v roce 2009). V oblasti akvizic očekáváme, že se stále bude spekulovat o prodeji 16,3% podílu Shellu v České rafinérské. Nečekáme, že by Unipetrol tuto akvizici v příštím roce zrealizoval (cena by musela být velice nízká). Je také pravděpodobné, že se Unipetrol bude dále soustředit na získání zajímavých čerpacích stanic v ČR, tak aby zvýšil svůj tržní podíl.

Vienna Insurance Group (VIG)

Pokračující růst předepsaného pojistného v regionu střední a východní Evropy a konzervativní investiční portfolio pojišťovny by mělo zaručit stabilitu hospodářských výsledků. Nejzajímavější tak v příštím roce bude především situace okolo případných akvizic. VIG dlouhodobě avizuje, že má připraveno přibližně 1,5 mld. EUR na posílení své pozice v regionu. Zájem společnosti je pak upřen především na Polsko a Maďarsko. Restrukturalizace velkých mezinárodních finančních skupin (např. ING, KBC) může přinést zajímavé příležitosti a změny v rozložení sil na trhu. Riziko vnímáme na poli investic, kdy dodatečné zisky jsou generovány právě investováním především do dluhopisových instrumentů, které v případě utahování monetární politiky mohou mít negativní výkonnost.

Zdroj:
ATLANTIK FT
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat