Co nového na trhu START: Shrnutí prezentací firem

Na trhu START pražské burzy se obchodují akcie menších firem s konkrétními růstovými příběhy. Poslední prezentace společností z dubnového START Day shrnují analytici z České spořitelny.

Primoco UAV

Primoco je česká společnost vyrábějící autonomní bezpilotní letadla primárně pro civilní segment, probíhá ale i certifikace pro vojenské využití, jež by měla zahrnovat průzkumnou, nikoli bojovou činnost. Společnost se orientuje převážně na trhy Středního východu, Afriku, Asii a Evropu.

V letech 2015-2020 společnost celkově prodala 17 letadel. V roce 2020 uzavřela zakázky v hodnotě 117 milionů Kč, tržby v daném roce byly 30 milionů Kč a ztráta 9,4 milionu Kč. Pandemií společnost nebyla výrazněji zasažena. V roce 2021 plánuje dodat 18 letadel v hodnotě 300 milionů Kč a dosažení kladného zisku EBITDA. Celkově má společnost rozpracované zakázky v pokročilé fázi jednaní na 233 letadel pro 40 zákazníků v hodnotě přes 6 miliard Kč. V květnu firma dokončila úpis nových akcií.

eMan

Jde o IT společnost zabývající se komplexním vývojem informačních systémů a jejich servisem. Mezi její klienty v oblasti financí patří ČSOB a Sberbank, z energetiky ČEZ a E.ON, z průmyslu pak Honeywell, Škoda či PPL.

Za rok 2020 společnost splnila obchodní plán s tržbami na úrovni 175 milionů Kč a ziskem před zdaněním 2,3 milionu Kč. V loňském roce se firmě podařilo získat významného klienta (státní podnik CENDIS) a nastartovat pobočku v USA, kde dosáhla tržeb 10 milionů Kč.

Pro rok 2021 firma očekává tržby 210 milionů Kč (meziročně +20 %), EBITDA 20 milionů Kč (meziročně +60 %). Do roku 2025 management vyhlíží růst tržeb na 413,7 milionu Kč a EBITDA 39,1 milionu Kč. Z rozpracovaných projektů management na prezentaci zmínil e-learningovou aplikaci Repeato, projekt v oblasti obchodování s kryptoměnami nebo produkt Minialarm.

Fillamentum

Fillamentum se zabývá primárně výrobou materiálů pro 3D tisk, ty zajišťují asi 70 % tržeb. Kromě toho vyrábí materiály i pro oblasti automotive a packaging.

Společnost v roce 2020 zaznamenala problémy s likviditou, ale co se týče objednávek, podle vyjádření managementu poptávka převyšuje kapacity firmy a ve finále byl rok 2020 z hlediska hospodaření lepší než rok 2019. Tržby dosáhly 72,3 milionu Kč při provozní ztrátě 3,8 milionu Kč. Ztráta byla hlavně důsledkem investic do větší diverzifikace směrem k automotive segmentu. Ta kvůli dopadům pandemie nakonec nedávala smysl, management tento proces zastavil a hodlá vyčlenit 3D segment do samostatné entity.

Předpokládané synergie s automotive a trubkovým segmentem se nenaplnily. Likviditní problémy prozatím vyřešil majoritní vlastník převzetím závazku a vkladem 15 milionů Kč do základního kapitálu, čímž byly splněny bankovní kovenanty. Závazky po splatnosti ale k 31. březnu stále činily 18,7 milionu Kč.

V roce 2021 management očekává tržby 103 milionů Kč (meziročně +43 %) a provozní zisk 10 milionů Kč. Od srpna 2020 je v provozu nová efektivnější výrobní linka s větší kapacitou, díky plným kapacitám budou potřeba další investice. Letos společnost představila nový produkt, biologicky odbouratelný polymer pro 3D tisk.

Připomeňte si v krátkém videu z léta 2019, o co přesně v byznysu společnosti Fillamentum jde.

KARO INVEST

Společnost zabývající se zpracováním kůže převážně pro prémiový nábytkářský průmysl. Jediný zpracovatel kůže svého druhu v regionu střední a východní Evropy. Management jako konkurenční výhodu uvádí cenu a geografickou polohu blíže zákazníkům ze severu Evropy oproti konkurentům hlavně ze severu Itálie.

Rok 2020 byl pro společnost náročný z důvodu pandemické situace. Firma nesplnila plán, tržby meziročně rostly o 10 % na 163 milionů Kč (plán: 239 milionů Kč), zisk EBITDA meziročně klesl o 83 % na 5 milionů Kč (plán: 37 milionů Kč). Z hlediska objemu firma prodala 563 tisíc m2 oproti plánu 720 tisíc m2. Důvodem zaostání byl pokles prodejů a marže v důsledku uzavírání maloobchodů v Evropě a zpoždění při instalaci nové technologie o 6 měsíců, jež firmě neumožnilo uspokojit poptávku v období, kdy byla. Díky investicím byla navýšena kapacita, jež by měla umožnit širší portfolio výrobků a flexibilitu výroby s podporou marže.

V roce 2021 management očekává rychlé oživení po druhém kvartálu (s otevřením prodejen nábytku v Evropě). Tržby jsou očekávány na úrovni 221,9 milionu Kč při EBITDA 30,2 milionu Kč. Do roku 2025 management očekává dosažení tržeb 390,4 milionu Kč a EBITDA 85,2 milionu Kč.

Firma loni získala dotaci na inovace a rozvoj v hodnotě 91 milionů Kč a připravuje výstavbu nového výrobního závodu v rámci brownfieldu Brtnice, kam plánuje přemístit barvírnu (plný provoz je očekáván v roce 2023). Management rovněž zmínil, že tržby sice ovlivňuje pokles cen surové kůže na trhu, nemá to ale nutně dopad na marže, protože byznys model firmy je založen na přidání vlastní zpracovatelské marže k surovému materiálu. Její cílová hodnota je 5 eur/m2.

Prabos plus

Prabos je výrobce pracovní a vojenské obuvi s historií datující se až do roku 1860. Odběrateli jsou například Armáda ČR, švýcarská armáda, ČEZ, ABB či Škoda. V současnosti společnost rozšířila segment outdoorové obuvi, jejíž prodej probíhá přes e-shop, díky čemuž nebyla zásadně postižena pandemií. Management zmínil pokles poptávky v průmyslovém segmentu asi o 20 %.

Tržby v roce 2020 dosáhly 417,6 milionu Kč (meziročně +9,5 %), čistý zisk klesl o 8 % na 24,8 milionu Kč. Významnými událostmi byly uzavření kontraktu s Policií ČR v hodnotě 130 milionů Kč a dodávka pro švýcarskou armádu, dále získaní ochranné známky "Prověřeno v poušti" na pouštní boty. Firma spustila 3D aplikaci na měření velikosti nohou pro účely e-shopu.

Z důvodu zvýšené nejistoty v roce 2020 společnost nevyplatila dividendu. V případě pozitivního pandemického vývoje bude letos zvažovat výplatu 60 % zisku, rozhodnutí by mělo být učiněno na valné hromadě v červnu. Pro rok 2021 management očekává pokles tržeb na 387,1 milionu Kč a čistého zisku na 21,7 milionu Kč. To jsou však výhledy bez zahrnutí tendru pro Armádu ČR, jenž byl odložen na květen až červen 2021. Podle managementu je výhled velice konzervativní.

UDI CEE

UDI CEE je dceřiná firma společnosti UDI GROUP, jež je developerem bytových a komerčních (logistických, kancelářských) prostor. Do společnosti UDI CEE, jež se obchoduje na trhu START, jsou vloženy dva projekty - logistický park Ostředek v ČR a rezidenční projekt KURIR v Bělehradě.

V roce 2021 byla zahájena výstavba logistického parku Ostředek s pronajímatelnou plochou 47 300 m2. V březnu 2021 byla uzavřena nájemní smlouva na jednu halu se spediční společností WE/DO. Jednání na další halu jsou ve finální fázi. Náklady na projekt jsou odhadovány na 730 milionů Kč (30 % financováno vlastním kapitálem a 70 % úvěrem).

Rezidenční projekt KURIR, jenž by měl zahrnovat 317 bytových jednotek, 245 kanceláří a 34 obchodů, má zpoždění kvůli pomalejšímu získání územního rozhodnutí, jež firma očekává během následujících měsíců. Zahájení výstavby očekává ve 4. kvartálu letošního roku. Management uvedl, že výnos z projektu KURIR by mohl být vyšší, než se očekávalo, z důvodu růstu cen bytů v okolí projektu. Výplata dividendy bude odložena o rok z důvodu probíhající pandemie, jež oddálila zahájení projektu v Srbsku.

AtomTrace

AtomTrace je společnost zabývající se výrobou přístrojů pro prvkovou analýzu pomocí LIBS (laser induced breakdown spectroscopy). Klienty společnosti jsou například univerzity, výzkumná centra a firmy z průmyslu či zdravotnictví.

Rok 2020 byl pro společnost náročný v důsledku omezení vývozu, zpoždění dodavatelů a omezení provozu. V současnosti dochází k postupnému návratu k přerušeným zakázkám. Společnost zaznamenala zvýšenou poptávku z Číny, kam již dodala jedno zařízení a celkově plánuje dodat minimálně pět. Pro financování rozvoje firma v roce 2020 navýšila základní kapitál zdvojnásobením počtu akcií vydáním 2,17 milionu kusů nových akcií po 8 Kč. V 1. kvartálu 2020 dále firma získala bankovní úvěr 20 milionů Kč.

V roce 2021 společnost plánuje rozšířit výrobní kapacity a nabrat 2-5 nových zaměstnanců. Aktuálně probíhají dokončovací fáze vývoje zařízení Road-Trace, optimalizace projektu Sci-Trace pro zdravotnictví a A-Trace pro průmysl. Díky grantu od EU firma vyvíjí přenosné zařízení pro LIBS analýzy v terénu pro užití v těžebním průmyslu, jež by mělo být do budoucna důležitým produktem. Management plánuje vydání zaměstnaneckých akcií. Management uvedl, že letos má uzavřené zakázky za 91 tisíc eur a 521 tisíc eur v rámci rozpracovaných zakázek.

Pilulka Lékárny

Pilulka informovala, že za první kvartál 2021 dosáhla rekordního výsledku s růstem tržeb na 670 milionů Kč (+56 % meziročně) a růstem EBITDA marže na 4,9 % z 2,5 % v prvním kvartálu 2020. Tyto údaje jsou bez zahrnutí výsledků z franšízové sítě, jež by podle managementu měly mít další nepatrně pozitivní vliv. Za silným růstem tržeb v prvním kvartálu stál pokračující růst podílu on-line tržeb v rámci lékárenského trhu a také pokračující vliv pandemie, jež podporuje prodeje kategorií, jako jsou ochranné pomůcky, antigenní testy a respirátory.

Na základě těchto výsledků firma zvýšila dlouhodobý výhled do roku 2024. V letošním roce očekává růst tržeb asi o 39,5 % na 2,50 miliardy Kč, do roku 2024 pak očekává růst tržeb na 4,96 miliardy Kč (což implikuje CAGR růst 29 %) a zlepšení EBITDA marže ke 4 %. Výhled tržeb v letošním roce implikuje, že další kvartály očekává na nižší úrovni, než byl ten první, za čímž pravděpodobně může stát jisté oslabení prodejů "pandemického" zboží. Z dlouhodobého hlediska management nicméně očekává, že pozitivní vliv pandemie na zrychlení růstu on-line prodejů bude do značné míry zachován.

Expanze do Maďarska je zatím stále odložena kvůli pandemii a vytíženosti kapacit na stávajících trzích a expanzí v Rumunsku, jež podle managementu probíhá dobře. Ohledně plánu na umístění akcií Pilulky na hlavní trh BCPP management nové informace neposkytl, v březnu ale informoval, že zahájí přípravy a implementaci IFRS standardů. Celkově uvedené informace hodnotíme pozitivně. Firma oproti našemu očekávání dosáhla kladné EBITDA marže již loni a navýšila dlouhodobý výhled znatelně nad odhady našeho základního scénáře.

Zdroj:
Česká spořitelna
Akcie ČR
Přestat sledovat
AtomTrace
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Fillamentum
Přestat sledovat
KARO Leather (dříve KARO INVEST)
Přestat sledovat
Pilulka Lékárny
Přestat sledovat
Prabos plus
Přestat sledovat
Pražská burza
Přestat sledovat
Primoco UAV
Přestat sledovat
UDI CEE
Přestat sledovat
Zavřít
Mohlo by vás zajímat
Obrázek: Pixabay.com
6. 6. 2023 6:35
Malá tragédie českých penzijních fondů: Bez reformy nesmysl, státní příspěvek je jen pozlátko
Důchody
Přestat sledovat
Penzijní fondy
Přestat sledovat
Penzijní reforma
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spoření
Přestat sledovat
Srovnání investic
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
3. 6. 2023 19:00
Pavel Hadroušek (Fio banka): Růst Wall Street stále táhnou technologické tituly, kvůli vysokému…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Burzovní almanach
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technická analýza
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
3. 6. 2023 13:19
Jaroslav Havel (HAVEL & PARTNERS): Majetek ve velkém přechází do rukou žen, v dalších dvaceti letech…
Bohatství
Přestat sledovat
Demografie
Přestat sledovat
Investice
Přestat sledovat
Zajímavost dne
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
31. 5. 2023 6:10
Komodity v portfoliu drobného investora: Přehled (převážně) býčích argumentů
Alokace investic
Přestat sledovat
Americký dolar
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Potraviny
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Zemědělství
Přestat sledovat
Přestat sledovat