ČS: Euro bude na konci roku za 24,60 Kč

Stabilizace britské libry, mírná korekce české koruny a nejistota na hlavním měnovém páru EURUSD. To je měnový výhled analytického týmu České spořitelny.

EURCZK

Fundamentální analýza

 • Česká ekonomika by měla dále pokračovat v konvergenci – v minulém roce poklesla stejně jako EMU (o 4,1 %), v letošním (a i v příštím) roce ale bude růst rychleji (ČR by měla růst nad 2 % v roce 2010, EMU lehce nad 1 procentem, podobně i v roce 2011). To je důsledek oživení světového obchodu, na který je ČR skrze vývoz napojená (podobný příběh je o Německu) a tudíž z oživení taženého rozvíjejícími se trhy profituje. EMU naopak obecně táhne ke dnu slabá výkonnost jihu, slabá spotřebitelská poptávka, obecně menší otevřenost a více strukturálních problémů (větší zadluženost). Z fundamentálního hlediska tak neexistuje důvod, proč by koruna i po zbytek roku 2010 a v roce 2011 neměla vůči euru obecně dále posilovat – reálná konvergence by měla pokračovat, na konci roku bychom viděli jako odpovídající hodnotu 24.60, průměrně pro rok 2011 pak 24.40.

Aktuální vývoj EURCZK sledujte online

 • Obrazem této konvergence je obchodní bilance. Ta zůstane (po rekordním přebytku v roce 2009 ve výši 153 mld. CZK) i v letošní roce 2010 a pak i v roce 2011 pozitivní kvůli menšímu nárůstu dovozu než vývozu. Oživení vývozu je důsledkem již zmiňovaného oživení v západní Evropě (speciálně v Německu), dovoz zůstane utlumen kvůli nízké investiční aktivitě a slabší finální spotřebě domácností (a vlády). Ekonomika EMU totiž dosáhla dna v 2Q/09, pak už jenom rostla, v 1Q/10 si navzdory tuhé zimě připsala 0,2 % q/q, v 2Q/10 dokonce (hlavně díky famóznímu výkonu Německa) 1 % q/q. Předstihové indexy i pro další kvartály naznačují růst (ač pomalejší než doposud), solidní vývoj na velkých rozvíjejících se trzích (a skrze ně v Německu) zlepšuje vyhlídky zemí regionu odkázaných na vývoz (zejména ČR a Slovensko). Obchodní bilance se tak za první 6 měsíců vyvíjí o 26 % lépe než v roce minulém, a to již 2009 byl rekordně silný rok.

 • Samozřejmě, fiskální konsolidace v EMU v příštím roce je problémem, ale nepředstavuje dle nás katastrofu - vzhledem k tomu, že většina utahování bude na periferii, a vzhledem k tomu, že nás více zajímá německý export než španělská finální poptávka, nebude dopad na ČR tak hrozivý. Pokud něco, růstové nůžky mezi ČR a EMU se více rozevřou, což napomáhá konvergenci a tudíž posilování CZK.

 • Ani ze zbytku běžného účtu není důvod pro oslabení. Příliv zahraničních investic bude v roce 2010 vyšší než v roce 2009 (zatím je celkový čistý příliv PZI za 1H/10 dvounásobek celého roku 2008), deficit na běžném účtu ale bude zhruba na úrovni roku 2009 (kdy byl 37 mld.). V roce 2009 se nejvíce na snížení deficitu běžného účtu podílely nižší náhrady zahraničním zaměstnancům (=zřejmý důsledek krize a propouštění nejdřív těchto zaměstnanců), vyšší obchodní bilance (částečně kompenzováno poklesem přebytku v obchodě se službami, zejména v turistickém ruchu). V roce 2010 některé z těchto tendencí pokračují - kromě pozitivní obchodní bilance by nejvíce k solidnímu deficitu běžného účtu v roce 2010 měl přispět nižší deficit z dividend, daný nižší ziskovostí firem v krizovém roce 2009. V roce 2011 by to mělo být podobně –obchodní bilance zůstane v přebytku, příliv investic urychlí. Z titulu platební bilance tak nevidíme důvod k setrvalejšímu oslabení koruny.

 • Sentiment se rovněž markantně zlepšil od dob (1Q/09), kdy se region vykresloval jako místo, které se pod tíhou krize a údajných dluhů musí nevyhnutelně sesypat jako domeček z karet. A toto zlepšování by mělo dále pokračovat, ačkoliv budou krátké epizody nervozity, spojené s oslabením koruny a dalších regionálních měn – právě to vytváří příležitosti ke vstupu do short EURCZK pozic nebo k zajištění.

 • Na straně druhé ale trhy již více rozlišují mezi jednotlivými zeměmi – Česko již není žádné Řecko :) Podívejte se jednoduše na dluhopisy. Sentiment tak sice může periodicky korunu oslabovat, ale neměli bychom vidět žádné podobně drastické výkyvy jako v první polovině roku 2009.

 • Pozitivem pro korunu (i další česká aktiva) jsou výsledky květnových voleb. Ty vedly k fiskálně konzervativní vládě, která by měla postupem času zastavit zadlužování ČR, a nechce to dělat jenom přes vyšší daně – to povede k v delším horizontu k vyšším růstovým vyhlídkám a nižšímu dluhu, což je pro trhy dobrá zpráva. Pod vlivem nové vlády rovněž může dojít ke zlepšení ratingu ČR, což může dále posílit korunu – konec-konců, výhled v posledních 2 měsících zvedly na "pozitivní" 2 z 3 největších ratingových agentur.

 • Domácí fiskální konsolidace a reformy jsou rovněž pozitivem – plán je dělat více úprav deficitu na straně výdajů než na straně příjmů, což dlouhodobě zvedne potenciál ekonomiky. Ta by tak mohla i v delším období růst rychleji než EMU.

Rizika

KD: výbuch rizikové averze (například default některého ze států jihu EMU, problémy Maďarska) by určitě vedl k dalšímu oslabení. Ačkoliv odhad jeho velikosti je vzhledem (zejména v případě kolapsu například Řecka) k bezprecedentnosti takové události věštěním z křišťálové koule, nemělo by trvat dlouhou dobu. Takový případ by rovněž pro investory s delším horizontem (>6M) vytvořil slušnou příležitost na nástup do short EURCZK pozice.

Strukturální změny v důsledku krize: naše prognóza předpokládá, že nedojde k podstatnějšímu zpomalení tempa reálné konvergence (hrubě řečeno, že ČR bude bohatnout ve vztahu k EMU). Pokud by však krize tento vztah narušila a vyústila k výrazně nižšímu potenciálnímu produktu, pak by utrpělo (cet.-par.) i tempo konvergence. Spíše se však zatím domníváme, že krizí mnohem (strukturálně) postiženější jsou zadluženější země západní Evropy než ČR.

Nárůst chuti k riziku – česká koruna je obecně stále miláčkem investorů, profituje ze solidního makra a ani politická nejistota jí – jak už tolikrát ukázala - neškodí. Zde si dovolíme citovat z našich minulých analýz: "Pokud se skutečně situace dále uklidní (= dořeší se situace kolem napjatých dlužníků), budou dobré zprávy z evropského makra, může se stát, že se koruna znovu utrhne na silnější stranu (volby tomu nahrávají)". To se koncem července i stalo. Posílení je zatím jenom krátkodobé, ale tyto hodnoty (24.70) jsou mírně silnější než co bychom viděli nejraději.

Ačkoliv jako fundamentální hodnotu pro nejbližší týdny vidíme 25 korun za euro a posílení pod 25 je odůvodnitelné až ke konci roku, i další rychlé posílení může teď přijít. Myslíme si ale, že vzhledem k reálné ekonomice by pak přišla rychlá reakce ze strany ČNB – ať už verbální intervence nebo skutečná intervence nebo cut. Toto spekulativní posílení by tak nemělo mít dlouhého trvání. Hodnoty pod 24.50 by jistě ČNB dělaly starosti.

EURUSD

Fundamentální analýza

 • Problémy některých států EU se státním zadlužením vedly k obratu trendu od oslabování dolaru k jeho posilování vůči euru. Přesun pozornosti investorů k nižší dynamice oživení v USA vedl k dalšímu zlomu trendu, což vrátilo dolar od maxim lehce pod 1,20 zpět nad 1,30 k euru. Vnímání investorů je momentálně extrémně nestabilní, což se projevuje ve vývoji kurzu častými prudkými zvraty. Nejnovější z nich (růst rizikové averze kvůli obavám ze zpomalení světové ekonomiky) vrátil kurz zpět pod 1,30.

Aktuální vývoj EURUSD sledujte online

 • Proti dolaru mohou působit následující typy informací: zprávy naznačující, že měnová politika v USA zůstane uvolněná déle než se nyní počítá (vystoupení činitelů Fedu, makroekonomické zprávy ukazující na slabou výkonnost ekonomiky a nízkou inflaci), zprávy ukazující na rychlý růst státního dluhu a informace o prodejích dolarů státy s velkými devizovými rezervami (především Čína). Roli mohou hrát i psychologické, technické a tržní faktory: psychologicky důležité hladiny, stop-lossy a opční úrovně. Dolaru mohou naopak pomoci zprávy dále zvýrazňující rizika dluhových problémů v EMU, potvrzující oživení v USA a přibližující přechod k růstu sazeb. Dolaru by mohlo také prospět případné zvýšení rizikové averze, což by vedlo k využití dolaru jako bezpečného přístavu pro investice.

 • Z fundamentálního hlediska (parita kupní síly, stav a perspektiva dlouhodobého růstu ekonomiky ve srovnání s dalšími významnými vyspělými státy) je podle našeho názoru dolar na současných úrovních zhruba správně ohodnocený až velmi mírně podhodnocený. Čekáme, že se dolar dlouhodobě v průměru udrží na úrovních mezi 1,30 až 1,40 k euru. Nečekáme, že by se měl dlouhodobě držet na úrovni danou například paritou kupní síly (podle různých odhadů kolem 1,25 k euru), protože podle našeho názoru budou dlouhodobě přetrvávat globální nerovnováhy v obchodě a tocích kapitálu, které budou ovlivňovat dolar negativně a budou bránit trvalému posílení k fundamentální hodnotě dané PPP.

EURGBP

Fundamentální analýza

 • Vývoj kurzu libry k euru byl dominantně ovlivňován problémy eurozóny se státním zadlužením, které podrývaly důvěru k euru. Tento faktor byl podpořen nástupem nové britské vlády, která přistoupila k razantním úsporným opatřením a zvýšila tak důvěru v britské veřejné finance a přeneseně i k libře. Uklidnění napětí kolem dluhové krize EU zastavilo posilování libry a vedlo i ke korekci. Pozitivní vyhlídky britské ekonomiky pak vedly k obnovení trendu k posilování libry.

Aktuální vývoj EURGBP sledujte online

 • Dlouhodobě budou hrát klíčovou roli dva základní faktory: stabilizace důvěry v euro a to, nakolik úspory britské vlády ovlivní ekonomiku. Předpokládáme, že se postupně podaří stabilizovat situaci eurozóny, což povede k návratu důvěry k euru. To by mělo stačit na zastavení posilování libry k euru. Pokud by se navíc ukázalo, že britská ekonomika trpí úspornými opatřeními více než se očekávalo, vedlo by to k obratu kurzu k posilování eura.

 • Rizikovým scénářem je stupňování problémů v eurozóny (neschopnost slabších států zvládnou své dluhové problémy, přenesení problémů do finančního sektoru). V kombinaci s úspěšnou implementací úsporných opatření v Británii by to vedlo k další radikálnímu posílení libry.

 • Centrální banky by jak v EMU, tak v UK měly po dlouhou dobu ponechat sazby ne velmi nízké úrovni, takže by neměly v horizontu 6–9 měsíců ovlivnit vývoj kurzu.

 • Shrnuto: pro nejbližší měsíce čekáme stabilizaci kurzu. Rizikem je možnost, že Británie se dostane do recese kvůli úsporným opatřením, což by vedlo k oslabení libry. Na druhou stranu by kombinace prohlubování problémů EMU s úspěšnou implementací úsporných opatření v Británii vedla k podstatnému zvětšení prostoru pro posílení libry.

Zdroj:
Česká spořitelna
Americký dolar
Přestat sledovat
Britská libra
Přestat sledovat
Česká koruna
Přestat sledovat
15. 4. 2021 17:01
Ivana Birtová (Realitní Shaker): Nízké sazby a malá nabídka hrají do karet investicím do nemovitostí
Bydlení
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
13. 4. 2021 17:01
Ronald Schubert (WOOD & Company): Největším rizikem je růst výnosů dluhopisů, současné úrovně ale…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
10. 4. 2021 20:31
Jaroslav Brychta (XTB): V rámci výsledkové sezóny budou nejdůležitější výhledy samotných firem
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
8. 4. 2021 17:01
Michal Semotan (J&T Banka): Brzdou růstu akcií ČEZ je i jeho management, zajímavými tituly jsou na…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat