ECM: Zachraň se, kdo můžeš, a prodej akcie!

Velká pololetní ztráta (-39,6 milionů eur po očištění o minoritní podíly), záporné vlastní jmění (-10,8 milionů eur) a hrozba předčasného splacení dluhopisů s prémií, když bylo naplněno příslušné kritérium, narýsovaly temnější obrázek stavu ECM. Akcie firmy doporučujeme prodat.

Prodeje projektů/nemovitostí (jako např. City Tower, City Empiria atd.) sice přinesly (přinášejí) nějakou hotovost, ale z pohledu hospodářského výsledku neznamenaly nějaký podstatný zisk a neřeší finanční potřeby pro případné splacení dluhopisů.

Se zbývajícím majetkem (investice do nemovitostí, investiční majetek k obchodování) jsou spojena další přecenění a poklesy hodnoty, což spolu s nákladovými úroky vedlo hospodaření společnosti opět do ztráty. Kumulovaná ztráta cca -125 milionů korun převýšila ostatní položky vlastního kapitálu a vedla ke zmíněné záporné hodnotě vlastního jmění.

Vývoj akcií ECM sledujte online

Není překvapivé, že auditor vyjádřil pochybnost či riziko týkající se pokračování činnosti společnosti.

ECM se ocitá na křižovatce, když se patrně v blízké budoucnosti bude rozhodovat, co bude dál. Počátkem září by se měla konat další valná hromada držitelů výše zmíněných dluhopisů (9. září), která by měla posoudit program na konsolidace hospodaření společnosti a možná i případnou změnu splatnosti dluhopisů.

Společnost má naději, pokud se jí podaří získat překlenovací úvěry a pokud se jí podaří získat investora a navýšit základní kapitál. Bez naděje nemusí být ani zlepšení vnějších podmínek, když některé agentury odhadují lepší vývoj komerčních nemovitostí, ale až v příštím roce, což může být pro ECM ještě dlouhá doba.

V opačném případě je ECM vystaveno tlaku zvýšených prodejů majetku, čehož mohou využívat potenciální kupci v jednání o ceně.

Za takové situace vzhledem k převládajícím rizikům měníme doporučení na stupeň "prodat". Indikativní cílovou cenu nestanovujeme.

Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
22. 4. 2021 17:01
Miroslav Plojhar (Česká spořitelna): Výhled tuzemské ekonomiky je býčí, v oblasti veřejných financí…
Centrální banky
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Forex (FX)
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Miroslav Plojhar
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 17:01
Štěpán Křeček (BH Securities): Největší vliv na vývoj trhů má nabídka peněz. Pokud přetrvá,…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 12:31
Zajištění proti inflaci? Třeba i levná hypotéka, vysvětluje expert
České státní dluhopisy
Přestat sledovat
Hypotéky
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výnosy
Přestat sledovat
Zajištění
Přestat sledovat
19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat