Extrémní hodnoty tohoto indikátoru signalizují pokračování býčího trhu

Nejednoznačný vývoj na akciových trzích vyvolává stále více spekulací a teorií o tom, kterým směrem se budou trhy ubírat v nejbližší době i v dlouhodobějším horizontu. Podívejme se na jeden býčí názor vycházející ze situace, která se často neopakuje. O to zajímavější je její úspěšnost.

Všimněme si síly trendu, respektive momenta, a to skrze indikátor míry změny (rate of change, ROC). Jde v podstatě o rychlost, jakou dojde k určité změně v daném časovém úseku. Často se označuje jako delta.

Na trhu lze stále pozorovat signály, které předpovídají býčí trend, stejně jako signály, které předpovídají medvědí trend. Samozřejmě, když máme k dispozici deset býčích signálů, má to mnohem větší vypovídací hodnotu, než když máme jeden.

Vedle ROC lze zmínit také velmi podobný momentový indikátor, a to Coppockův indikátor. Stejně jako ROC je vhodný pro dlouhodobé investory, dává signály poměrně zřídka a jeden takový se objevil v listopadu u indexu S&P 500. Poměrně zajímavá je i jeho úspěšnost, vzhledem k malé četnosti výskytu je ale analytiky i médii často opomíjen (trpělivost se u doporučení zkrátka nenosí). Kromě ROC a Coppockova indikátoru je na grafu vidět například i dvojité dno (respektive vyšší dno), což opět zesiluje nákupní signál.

S četností výskytů je to stejné i u dnes popisovaného indikátoru ROC, který se na týdenním grafu objevil od roku 1983 pouze šestkrát. A v posledních dnech se objevil opět a v dost extrémní býčí formě.

Jak již bylo řečeno, ROC i Coppockův indikátor jsou dlouhodobé ukazatele vhodné pro investory, kteří neuvažují ve dnech, ale v měsících a letech. Stejné je to se současným signálem. Srovnejme si ale současnost s několika příklady z minulosti.

Zřídka, ale spolehlivě

Na základě příkladů z minulosti lze doložit, že jde o velmi zřídkavý případ, kdy indikátor tak silně ukazuje na býčí trh, ale zároveň jde o poměrně spolehlivý indikátor vstupu. Na dalším obrázku je příklad býčího trhu, který trval od roku 1982 až do roku 2000. První případ, kdy ukazatel ROC klesl pod -8,25 % a pak zase vystoupal nad 5 %, byl na konci roku 1987 (po černém pondělí 19. října). Pak se tato situace opakovala ještě třikrát. V průběhu tohoto dlouhého býčího trendu tedy indikátor nabídl čtyři možnosti vstupu (většinou po podobných propadech, jakých jsme byli svědky letos na konci léta a začátku podzimu).

Mezi roky 2003 a 2007 pak došlo k objevení se signálu (alespoň v podobně extrémní formě jako nyní) pouze jednou, což opět dokazuje jeho výjimečnost. Na začátku roku 2003 ale nešlo o již zavedený býčí trend, spíše o medvědí rally či pokus o býčí trh, a nelze jej brát v úvahu jako validní signál (i když jej lze považovat za dobrý signál).

V posledním býčím trendu trvajícím od roku 2009 se podobný signál, kdy ROC klesla pod -8,25 % (a zároveň se dostala nad nulu a pak přes 5 %), objevil dvakrát, v letech 2010 a 2011. Dohromady tedy šlo o šest signálů, letošní má pořadové číslo 7. Podobně jako v minulých případech jde stále o býčí trend (letošní pokles nepřesáhl 20 % a index se neobchoduje pod 50- a 200denním klouzavým průměrem.

Historická úspěšnost parádní

Jaká je úspěšnost signálu ve zmiňovaných případech? Je potřeba uznat, že při pohledu do historie to nevypadá vůbec špatně.

V roce 1988 po poklesu ROC pod úroveň -8,25 % a opětovném růstu nad 5 % index S&P 500 přidal 40 %. Tento trend trval déle než 1,5 roku a v průběhu tohoto období index několikrát klesl, ale výsledný výnos byl velice zajímavý.

V roce 1990 nastaly opět podobné podmínky těm letošním a index, i přes počáteční nejistotu, vydělal na býčím trendu dokonce 42 %, tentokrát za téměř tři roky.

V roce 1998 byl růst indexu jednoznačnější, což vyústilo v nárůst o 32 % za 10 měsíců.

V roce 1999 se býčí trend blížil ke konci, výnos již nebyl tak výrazný a trend nebyl tak jednoznačný, za pět měsíců z toho byl výnos 14 %.

Po posledním medvědím trendu po propadech v roce 2007 se podobný signál jako letos objevil ještě dvakrát. V roce 2010 to vedlo k osmiměsíčnímu býčímu trendu s výnosem 21 %.

Zatím posledním případem byl signál, který se objevil před čtyřmi lety, přičemž po poměrně výrazném propadu následoval nárůst o 15 % za půl roku.

A co medvědí trhy?

Podobné signály se vyskytují také na opačné straně, tedy u medvědích trendů. Díky nástrojům technické analýzy, jako jsou klouzavé průměry (MA), se však těmto falešným signálům mohli investoři vyhnout. Jak je vidět z obrázku níže, v roce 2001 se stejný signál objevil dokonce dvakrát, ale právě klouzavé průměry (jejich směr i křivka indexu pod nimi) dávaly investorům jasně najevo, že trh je v silném medvědím trendu.

Pokud zaneseme stejné klouzavé průměry do letošního grafu, situace je poněkud jiná (i když je potřeba přiznat, že ne úplně jednoznačná a situace se může kdykoli změnit) a většina MA směřuje nahoru.

Podobná situace nastala také v roce 2008, i zde však 50týdenní klouzavý průměr mířil dolů a křivka indexu se nacházela pod ním, což ukazovalo na pokračující medvědí trend.

Při pohledu na letošní rok je situace opět poněkud jiná, i když zase není jednoznačná. 50týdenní klouzavý průměr má tendenci směřovat spíše nahoru a index je nad ním.

Je pár příkladů statisticky významných?

Je pravda, že zmiňovaných šest příkladů nemusí ve statistice znamenat prakticky nic. Je ale potřeba dodat, že jde v tomto případě o poměrně vzácný a extrémní signál, jehož síla spočívá právě v ojedinělém výskytu. Vzácnost výskytu může být kladem i u dalších situací:

  • vzácné a extrémní hodnoty sentimentu
  • vzácná a extrémní aktivita na trhu s opcemi
  • vzácné a extrémní objemy
  • vzácné a extrémní denní nebo týdenní pohyby oběma směry
  • vzácné a extrémní hodnoty překoupenosti nebo přeprodanosti
  • vzácné a extrémní hodnoty poměru put a call opcí
  • vzácné a extrémní hodnoty indexu VIX
  • vzácné a extrémní divergence

ROC signalizující býčí trend není tak vzácná. Ale úrovně, na nichž se nachází v posledních týdnech, již poměrně vzácné a extrémní jsou. Ani to však neznamená, že vstup do dlouhé pozice skončí pro každého investora ziskem. Při každém rozhodnutí je potřeba si uvědomovat to, že jde o hru na pravděpodobnost, kdy každá možnost má prakticky stejnou šanci uskutečnění. A jak již bylo zmíněno na začátku článku, jeden signál býčí trend nedělá, je dobré mít potvrzení z více zdrojů.

Zdroj:
ciovaccocapital.com
Technická analýza
Přestat sledovat
Býčí trh
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
S&P 500
Přestat sledovat
25. 2. 2021 17:01
ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (s Davidem Navrátilem)
Česká ekonomika
Přestat sledovat
David Navrátil
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
25. 2. 2021 12:31
Dominik Stroukal: Kdo chce těžit z výhod bitcoinu, nesmí se bát propadů o desítky procent
Bitcoin
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Volatilita
Přestat sledovat
23. 2. 2021 17:01
Kateřina Zychová (Verdi Capital): Hotovost držíme na minimu. Smysl dávají akcie, zvažujeme větší…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat