Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2011 - CME, Fortuna a KIT Digital

CME, Fortuna a KIT Digital. Potenciál a riziko akcií pro obchodování do konce roku.

CME

Obrat v tržním sentimentu na amerických trzích, který nastal již na konci října, pokračoval i v listopadu a u CME se projevil poklesem ze zhruba 10 USD k 8 USD na konci. Zatímco na počátku měsíce CME kopírovala tržní vývoj, kolem poloviny listopadu začalo za trhem výrazněji zaostávat. Přestože NASDAQ Composite nakonec vymazal prakticky veškeré ztráty, CME zakončila měsíc se ztrátou 24 %.

Důležitou zprávou přitom bylo vyjádření ratingové agentury S&P, že snižuje výhled na dluh CME ze stabilního na negativní, přičemž samotný rating ponechává na stupni B. Jako důvod S&P uvedla, že CME musí v roce 2013 splatit či refinancovat dluhopisy v hodnotě 130 mil. USD, což by mohlo ohrozit finanční pozici společnosti.

Současnou úroveň hotovosti kolem 200 mil. USD vidí S&P jako adekvátní, avšak pokud by CME musela v zájmu splacení dluhu tuto úroveň výrazněji snižovat, nemuselo by to stačit pro běžný provoz firmy. Dodáváme, že refinancování zároveň může být dražší (obtížnější) s obecně rostoucími výnosy u korporátních dluhopisů a se zhoršujícím se makroprostředím. Domníváme se, že by mohlo přijít snížení ratingu, pokud by se horší makrosituace promítala do hospodaření v 1. polovině příštího roku, nebo pokud by vše nasvědčovalo tomu, že firma nebude schopná generovat v příštích letech výraznější kladné cash flow (v současnosti počítá s kladným, avšak mírným cash flow letos a příští rok).

Daná situace odpovídá aktuálnímu cenovému vývoji a investoři danou situaci dle našeho názoru vnímají. Zároveň je zřejmé, že refinancování po roce 2008/09 se stává opětovně klíčovou otázkou.

Domníváme se, že by společnost měla být opětovně schopna refinancovat, otázkou může být cena. Dále vnímáme, že v určitých scénářích by mohl stabilizační roli sehrát opětovně největší vlastník Time Warner, jenž funguje jako implicitní garant dluhopisů 2013 a 2014.

Současné ceny na úrovních 150 Kč dle našeho názoru mohou odpovídat do jisté míry sentimentu podobnému roku 2008/09 s tím, že vnímáme větší potenciál v Time Warneru.

V průběhu prosince se domníváme, že se titul bude obchodovat v návaznosti na sentiment. Zajímavé budou až výhledy na rok 2012 a dosažení plánu v podobě výše generace provozních finančních prostředků.

Aktuální cenu akcií CME sledujte zde

Fortuna

Uplynulý měsíc byl z pohledu Fortuny poměrně poklidný a akcie se pohybovaly v rozmezí 91 až 97 Kč bez výraznější reakce na globální dění na trzích. Klíčový byznys společnosti, což je kurzové sázení, nadále roste jak v České republice, tak na Slovensku, a přispívá k postupnému růstu ziskovosti.

Po relativně úspěšném spuštění loterie v ČR se růst v tomto segmentu zastavil a Sazce se úspěšně daří bránit své dominantní postavení na trhu.

Dalším zásadním růstovým projektem je online sázení v Polsku, které by mělo být spuštěno na přelomu roku po schválení ze strany regulatorních orgánů.

Z dlouhodobého hlediska jsme na titul nadále pozitivní a současné ceny pod 100 Kč považujeme za vhodnou příležitost k nákupu. Potenciál plynoucí z dvou zmíněných projektů není dle našeho názoru v ceně akcií doposud plně reflektován a může být do budoucna katalyzátorem výraznějšího růstu.

Aktuální cenu akcií Fortuny sledujte zde

KIT Digital

Společnost poprvé ve své historii reportovala za 3Q kladný čistý zisk, což spolu s pozitivním výhledem na zbytek roku a rok 2012 katapultovalo akcie o 45 % výše k úrovni 225 Kč.

Celkově negativní sentiment a zprávy o prodejích vlastních akcií spřízněnou společností KIT Media následně vedly k tomu, že akcie velkou část růstu poměrně rychle odmazaly.

Výnosy z prodeje akcií ze strany KIT Media, v které má majoritní podíl generální ředitel KITD Kaleil Isaza Tuzman, slouží k vyplacení ostatních podílníků v KIT Media. To, že k tomuto kroku může dojít do konce tohoto roku, zmiňoval ředitel KITD již v rámci konferenčního hovoru k výsledkům společnosti za 3Q. Negativní reakce tak byla spíše psychologickým důsledkem toho, že bylo u prodeje uvedeno jméno generálního ředitele, přestože neprodával žádné akcie, nad kterými by měl kontrolu.

Společnosti se v posledních měsících daří získávat nové významné zakázky (například mediální společnosti Clarin či OSN a automobilka Volkswagen) a očekáváme, že by tak společnost mohla překonat dosavadní výhled celoročních tržeb i výhled na příští rok. KITD potvrdil, že již neplánuje žádné významnější akvizice a že se soustředí na integraci dřívějších akvizic a konsolidaci svého podnikání.

S poklesem nákladů by se tak rychlý růst tržeb měl postupně promítat také do vykazovaného čistého zisku, což by mohlo pomoci akciím k výraznějšímu růstu. KITD v současné době považujeme za jeden z nejperspektivnějších titulů na BCPP.

Aktuální cenu akcií KIT Digital sledujte zde

CME (CETV)
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
KIT digital
Přestat sledovat
Fortuna
Přestat sledovat
20. 4. 2021 17:01
Štěpán Křeček (BH Securities): Největší vliv na vývoj trhů má nabídka peněz. Pokud přetrvá,…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 12:31
Zajištění proti inflaci? Třeba i levná hypotéka, vysvětluje expert
České státní dluhopisy
Přestat sledovat
Hypotéky
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výnosy
Přestat sledovat
Zajištění
Přestat sledovat
19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
Lukáš Novotný (WOOD & Company): S&P 500 může projít korekcí, prudké poklesy ale i díky pozitivnímu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat