Krátkodobý výhled na české akcie: prosinec 2011 - Telefónica C.R., Philip Morris a Pegas Nonwovens

Telefónica C.R., Philip Morris a Pegas Nonwovens. Potenciál dividendových akcií na pražské burze do konce roku.

Telefónica C.R.

V listopadu se titul držel v relativně úzkém rozmezí 375 až 395 Kč. Důvodem je především defenzivnost titulu s očekávaným solidním dividendovým výnosem.

Výsledky za 3Q11 dopadly víceméně dle očekávání při provozním zisku OIBDA 5,68 mld. Kč vs. oček. 5,61 mld. Kč. Nadále pokračuje propad v obou telefoniích, kde především v mobilní části jsou výsledky ovlivněny regulatorním vlivem snižování propojovacích poplatků. Společnost dle očekávání potvrdila svůj výhled, a to pokles roční čisté OIBDA o 1-5 %.

Vzhledem k dosavadním výsledkům předpokládáme, že se tento výhled nemusí naplnit, ale v době oznámení výsledků za celý rok může mít společnost komentář k dividendové politice, který může konečné výsledky zneutralizovat. Nadále očekáváme, že společnost podnikne kroky k udržení absolutní výše peněžních prostředků distribuovaných akcionářům.

Na titulu se rovněž objevili spekulace o potenciálním prodeji podílu mateřské společnosti Telefonica SA, ale ze strany managementu i akcionáře byly tyto spekulace popřeny. Jen připomínáme, že jde o několikáté podobné spekulace. Pravděpodobnost podobného kroku vnímáme jako velmi malou vzhledem k podle nás omezenému počtu potenciálních zájemců, které vidíme v Asii či Rusku.

Sledovat budeme potenciální regulatorní kroky, které mohou vnést vyšší konkurenci na český telekomunikační trh poté, co CTU aktuálně vidí český telekomunikační trh jako nedostatečně konkurenční.

Do konce roku nevnímáme větší cenové impulzy na titulu, a proto se domníváme, že bude pokračovat obchodování v relativně úzkém pásmu 380 až 390 Kč.

Aktuální cenu akcií Telefóniky C.R. sledujte zde

Philip Morris ČR

Titul nadále prokazuje jasnou defenzivní charakteristiku a investoři jej odměňují za anticyklický produkt a zajímavou dividendovou politiku. Významnější fundamentální posun se na titulu očekávat nedá, žádná významnější zpráva také ne.

Současné ceny nám připadají neutrální vzhledem k očekávané dividendě 850 až 950 Kč či očekávanému hrubému dividendovému výnosu na úrovni 6,8 až 7,6 %. Na druhou stranu jsou stále zajímavé pro defenzivní investory.

Aktuální cenu akcií Philipu Morris ČR sledujte zde

Pegas Nonwovens

3Q11 výsledky tradičně bez překvapení. Management potvrdil výhled růst FY11 EBITDA v intervalu 2 až 7 %, ale spíše blíže k dolní hranici. Přes pokles poptávky v 4Q11, který společnost vnímá jako dočasný, je Pegas optimistický, co se týká výhledu 2012 (prodáno cca 95 % produkce). Na výsledky měl pozitivní vliv pokles cen základní suroviny (polymerů).

Společnost pokračuje podle plánu ve svém projektu v Egyptě. Nyní se vyřizují potřebná povolení a stavební práce by měly začít v 1Q12, první výrobky by měla linka dodat v 2H13. Tady je ovšem politické riziko. I management společnosti uznává, že pokud by se situace zhoršila, může dojít k zpomalení nebo zastavení projektu (negativní).

Titul potvrzuje defenzivní charakter pohybem v rozmezí 420 až 440 Kč (po dividendě) a nadále může být kandidátem pro zajímavou defenzivní investici. Defenzivní charakter je také podpořen vysokým dividendovým výnosem 5,6 %.

Na trhu byl/je vidět poměrně solidní kupec (společnost Wood & Company potvrdila navýšení podílu ve společnosti nad 10,56 % na počátku října), což nás vede k myšlence, že titul má jen limitovaný prostor pro pokles, což může dále potvrdit defenzivní charakter akcie a omezit volatilitu i při výrazně volatilním trhu.

Aktuální cenu akcií Pegasu Nonwovens sledujte zde

PFNonwovens (dříve Pegas Nonwovens)
Přestat sledovat
Philip Morris ČR
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Dividendy
Přestat sledovat
Telefónica
Přestat sledovat
20. 1. 2021 12:20
Michal Šnobr: Jak se Česko (ne)popere s jadernou energetikou a co to znamená (i) pro kurzové a…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Elektřina
Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
Německo
Přestat sledovat
Solární energie
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Větrná energie
Přestat sledovat
20. 1. 2021 10:02
Aktuálně z trhů: Srovnání evropských a amerických bank (plus důvod, proč budovat pozice v akciích…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
19. 1. 2021 7:00
Erik Best: Trump, Biden a rozpadající se USA? Vlastně nic nového pod sluncem
Donald Trump
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Joe Biden
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
18. 1. 2021 12:00
Investorský magazín: Výhled pro jednotlivá aktiva, vodíkové akcie a lekce z doby technologické…
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční bubliny
Přestat sledovat
Investiční portfolio
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technologie
Přestat sledovat