MONETA Money Bank: Toto je firma, která oživí parket pražské burzy

Třetí bankovní společnost na pražské burze by měla oživit stojaté vody českého trhu. "Ocenění akcií odhadujeme v rozmezí 74 až 85 Kč," píše v rozboru před vstupem MONETA Money Bank na burzu analytik Miroslav Frayer z Komerční banky.

Strategie

Strategií skupiny je udržovat a rozvíjet aktivitu v retailovém segmentu a současně významně posílit postavení v segmentu malých a středních podniků. MONETA Money Bank má za cíl postupně rozšířit celkový obchodní mix, diverzifikovat zdroje příjmů a dosáhnout postavení vedoucí banky pro malé podniky na českém trhu. Ve střednědobém horizontu chce navyšovat své úvěrové portfolio ve vyšších jednotkách procent, tedy v rozsahu převyšujícím současný tržní růst pohybující se v nižších jednotkách procent.

Skupina plánuje udržet a posílit svoji pozici v retailovém segmentu skrze pokračující úspěšnou cenovou politiku, akvizice nových klientů a rozvoj řízení rizik. Tím chce dosáhnout zejména podpory růstu v oblasti nezajištěných spotřebitelských úvěrů a rozvoje nabídky hypotečních produktů. Banka též plánuje zvýšit atraktivitu nabídky svých služeb pro retailové klienty rozšířením nabídky pojistných produktů a služeb v oblasti správy majetku.

V segmentu středně velkých podniků chce využít svoji jedinečnou pozici v rámci zemědělského sektoru a využívat příležitostí ke cross-sellingu ve svém leasingovém segmentu. Dalším zdrojem organického růstu je rozvoj dlouhodobých bankovních vztahů a zajištění přístupu malých podniků k řešení a službám v oblasti platebního styku, řízení likvidity a financování.

Finanční situace a výsledky hospodaření

Ziskovost banky patří mezi nejvyšší v rámci regionu. Rentabilita aktiv je vůbec nejvyšší ve srovnání s konkurenty. Výnosy ale v posledních dvou letech klesaly, na jejich vývoji se nepříznivě projevuje prostředí nízkých úrokových sazeb a vysoká konkurence, která se odráží na snižujících se příjmech z poplatků. Tržní podíl banky v oblasti úvěrování v posledních letech mírně klesal, což bylo ovlivněno zhoršující se situací v retailovém segmentu jak u hypotečních, tak nehypotečních úvěrů. Naproti tomu korporátnímu segmentu se díky akvizici VB Leasing v roce 2014 v loňském roce dařilo.

Provozní náklady zůstávají v posledních třech letech prakticky na totožné úrovni, nicméně se podařilo snížit tvorbu opravných položek na úvěry v selhání. Díky tomu i čistý zisk v loňském roce vzrostl na 4,5 miliardy Kč.

Pro letošní i nadcházející rok očekáváme, že ziskovost celého bankovního sektoru bude nadále sužována nízkými úrokovými maržemi, když první zvýšení úrokových sazeb ze strany ČNB lze očekávat nejdříve v roce 2018. Vysoká konkurence bude dlouhodobě působit na snižování poplatků. K opětovnému růstu celkových tržeb by se proto MONETA mohla vrátit až v roce 2018, když by měla těžit především ze širší nabídky služeb. Na straně nákladů letos očekáváme nárůst v jednotkách procent kvůli výdajům na implementaci strategie firmy a jejich výše bude ovlivněna i jednorázovou položkou související se vstupem firmy na pražskou burzu. Celkovou úroveň nákladů budou zvyšovat i další regulatorní požadavky.

Přestože se úroveň kapitálové vybavenosti výrazně snížila po vyplacení mimořádné dividendy v loňském roce, zůstává nadprůměrná. Objem rizikově vážených k celkovým aktivům ale patří mezi nejvyšší v rámci největších bank, což je dáno portfoliem úvěrů poskytnutých retailovému segmentu bez zajištění. Silné kapitálové postavení banky očekáváme i v následujících letech. Zároveň předpokládáme, že banka bude nadále schopna poskytnuté úvěry plně financovat svými vlastními zdroji a nebude závislá na externím financování. Poměr úvěrů k depozitům by tak měl zůstat pod hranicí 100 %.

Dividendová politika

Ve výše uvedeném scénáři by měla být firma schopna pravidelně vyplácet dividendu. Základním cílem managementu je akcionářům "vracet" 70 až 80 % čistého zisku. Dividendový výnos by se tak mohl pohybovat při námi odhadovaném rozmezí ceny akcie mezi 7 a 8 %.

Ocenění společnosti

Ocenění jsme provedli na základě tržního srovnání se skupinou veřejně obchodovaných bankovních domů v rámci střední a východní Evropy včetně Ruska a Turecka, porovnání s tržním oceněním Komerční banky a odhadovaného vývoje budoucích dividend. Srovnání jsme provedli na odhadovaných číslech pro letošní úroveň čistého zisku, tržeb a účetní hodnoty. Zároveň jsme zohlednili, že ocenění akcií Komerční banky je oproti trhu výrazně nadprůměrné. Domníváme se však, že tak či tak by se akcie MONETA Money Bank měly obchodovat oproti akciím Komerční banky s diskontem, který by měl zohledňovat výši bilanční sumy, rizikovost obchodních aktivit a fakt, že MONETA bude nováčkem na trhu oproti mnohaletému obchodování akcií Komerční banky.

Vůči trhu by se akcie MONETA Money Bank ovšem mohly obchodovat s určitou prémií, zejména díky vysoké kapitálové vybavenosti, nezávislosti na externím financování a atraktivnímu dividendovému výnosu. Pozitivní je i vysoký free float (51 %), který podpoří likviditu a obchodovatelnost akcií. Výši dividend jsme odhadli na pět let dopředu, přičemž jsme uvažovali postupný růst výplatního poměru až k úrovni 80 % čistého zisku.

Za výše uvedených předpokladů odhadujeme cenu akcie v rozmezí 74 až 85 Kč, což indikuje hodnotu firmy v pásmu 37,8 až 43,4 miliardy Kč. Podrobnější analýzu se stanovením konkrétní cílové ceny a doporučení zveřejníme po úpisu v následujících týdnech.

Autorem textu je analytik Miroslav Frayer.

Zdroj:
Komerční banka
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Primární úpis akcií (IPO)
Přestat sledovat
MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank)
Přestat sledovat
20. 4. 2021 17:01
Štěpán Křeček (BH Securities): Největší vliv na vývoj trhů má nabídka peněz. Pokud přetrvá,…
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
20. 4. 2021 12:31
Zajištění proti inflaci? Třeba i levná hypotéka, vysvětluje expert
České státní dluhopisy
Přestat sledovat
Hypotéky
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výnosy
Přestat sledovat
Zajištění
Přestat sledovat
19. 4. 2021 14:40
Investorský magazín: Jsou high yield dluhopisy nebo akcie Coinbase zajímavou volbou pro drobné…
Bitcoin
Přestat sledovat
Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
17. 4. 2021 20:31
Lukáš Novotný (WOOD & Company): S&P 500 může projít korekcí, prudké poklesy ale i díky pozitivnímu…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat