NWR: Ve 4. čtvrtletí uhlí o 9 % levnější

Společnost NWR oznámila, že se dohodla s odběrateli na dodávkách koksovatelného uhlí a koksu pro čtvrté čtvrtletí 2011. Společnost také oznámila výši produkce a objem prodejů ve třetím čtvrtletí 2011. Hospodářské výsledky za třetí kalendářní čtvrtletí 2011 zveřejní NWR 16. listopadu 2011. Údaje o produkci a cenách jsou neauditované a mohou být ještě upraveny.

Od dubna 2011 jsou ceny veškerého koksovatelného uhlí od NWR stanovovány kvartálně. Průměrná sjednaná cena koksovatelného uhlí pro dodávky na čtvrté kalendářní čtvrtletí 2011 činí 171 EUR za tunu, což představuje pokles o 9 % oproti cenám realizovaným ve třetím čtvrtletí, a to v důsledku nižších cen tvrdého koksovatelného uhlí (hard coking coal) i poloměkkého koksovatelného uhlí (semi-soft coking coal) na mezinárodních trzích.

Uvedená průměrná cena vychází z předpokladu, že prodeje koksovatelného uhlí ve čtvrtém čtvrtletí budou tvořeny přibližně ze 40 % poloměkkým koksovatelným uhlím (semi-soft coking coal) a ze 60 % tvrdým koksovatelným uhlím (hard coking coal).

Ceny koksu

Průměrná prodejní cena koksu sjednaná pro čtvrté kalendářní čtvrtletí roku 2011 činí 341 EUR za tunu, což představuje pokles o 13 % oproti cenám realizovaným ve třetím čtvrtletí. K poklesu došlo v důsledku nižších cen slévárenského a vysokopecního koksu na evropském trhu. Uvedená průměrná cena se opírá o předpoklad, že prodeje ve čtvrtém čtvrtletí budou tvořeny přibližně ze 71 % slévárenským koksem, ze 14 % vysokopecním koksem a z 15 % ostatními druhy koksu.

Ceny energetického uhlí

V souladu s již publikovanými informacemi zůstává průměrná cena sjednaná pro prodej energetického uhlí v kalendářním roce 2011 nezměněná – na úrovni 71 EUR za tunu, což je o 13 % výše než průměrná cena realizovaná v roce 2010.

Všechny zde oznámené ceny vycházejí ze směnného kurzu 24,30 CZK/EUR. Ceny jsou vyjádřeny jako kombinace průměrů různých kvalitativních kategorií uhlí i koksu v dodací paritě ex works.

Aktuální kurz akcií NWR sledujte zde

Uváděné průměrné ceny jsou orientační. Skutečně realizované ceny mohou být ovlivněny řadou faktorů včetně (avšak nikoli výhradně) pohybů směnného kurzu, kvalitativního mixu, načasování dodávek a pružných ustanovení jednotlivých smluv. Skutečná realizovaná cena za dané období se tak může od oznámené průměrné smluvní ceny lišit. Uváděné předpokládané objemy prodeje mohou být ovlivněny strukturou produkce i strukturou prodeje, jakož i konkrétním kvalitativním složením dodávek odběratelům.

Výhled

NWR potvrzuje platnost svých celkových cílů produkce a prodejů uhlí pro rok 2011. Společnost plní svůj záměr vyprodukovat 11 milionů tun uhlí a 800 tis. tun koksu.

Jak již bylo dříve oznámeno, NWR předpokládá prodej 10,3 mil. tun zhlí v následujícím složení: 44 % koksovatelné uhlí, 4 % uhlí PCI, a 52 % energetické uhlí. Společnost již neočekává dosažení cíle prodejů koksu ve výši 720 tisíc tun. Nyní předpokládá, že prodeje koksu v roce 2011 dosáhnou, v důsledku pokračující slabé poptávky na evropském trhu s koksem, objemu mezi 525 a 575 tisíc tun.

Zdroj:
NWR
Přestat sledovat
Uhlí a koks
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
12. 5. 2021 17:01
ŽIVĚ: Aktuálně z trhů (Ronald Schubert, WOOD & Company)
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
11. 5. 2021 17:11
Best & Novotný: Co (ne)nového v kauze Vrbětice aneb Nejen výbuch v Česku hýbe světovou geopolitikou
Česká republika
Přestat sledovat
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitická rizika
Přestat sledovat
Politika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
10. 5. 2021 12:01
Investorský magazín: Family office od A do Z
Bohatství
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
8. 5. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): V technologickém sektoru bych nyní preferoval nejen vysoký růst,…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat