Pražská burza: Co je nového na trhu START? I menší firmy cítí dopady globálních problémů

Analytici z České spořitelny shrnuli vše podstatné, co na říjnové prezentaci pro investory zveřejnily společnosti, s jejichž akciemi se obchoduje na trhu START pražské burzy.

FIXED.zone

Výrobce a distributor příslušenství pro mobilní zařízení FIXED.zone se na říjnovém Start Day prezentoval před zahájením IPO. Úpis pak byl v listopadu úspěšně dokončen. Firma upsala akcie po 222 Kč, tedy na horní hranici cenového rozpětí 180-222 Kč. Úpis byl 2,8krát přeupsán, firma tedy prodala maximální plánovaný objem nových akcií (222 tisíc kusů) a získala 49,3 milionu Kč. Management chce prostředky ze 45 % použít na posílení zásob a skladovacích kapacit, z 20 % na zvýšení efektivity vnitřních procesů, 15 % má jít na vývoj produktů a po 10 % na marketing a zahraniční expanzi. Na trhu se bude obchodovat asi 10 % vydaných akcií firmy a obchodování začalo 8. listopadu.

Úpis akcií za uvedenou cenu ohodnotil vlastní kapitál firmy na 493,2 milionu Kč, což vůči výhledu managementu na zisk EBITDA v roce 2022 představuje ocenění EV/EBITDA na asi 18násobku. Do roku 2025 management odhaduje EBITDA blízko 60 milionů Kč s 11% EBITDA marží a mezi roky 2021-2025 management vyhlíží průměrný roční růst tržeb poblíž 16 %. Ten by měl vycházet zejména ze zahraniční expanze prostřednictvím vstupu na nová internetová tržiště (Amazon, eMAG, Allegro), export přes distributory v jednotlivých zemích či přes vlastní e-shop.

Pilulka Lékárny

Společnost provozující on-line lékárny Pilulka na Start Day pražské burzy 19. října prezentovala v předstihu zveřejněná čísla za první tři kvartály letošního roku. Tržby vzrostly o 38 % (bez franšíz) na 1,7 miliardy Kč. Pro celý rok firma očekává růst tržeb o 31 % na 2,3 miliardy Kč, tedy blízko našeho odhadu 33% růstu. Pilulce narostl počet zákazníků o 250 tisíc na 2,1 milionu.

Management uvedl, že firma zaznamenala výpadky dostupnosti některých léčivých přípravků, ale nijak dramatický. Podle očekávání se projevilo ochlazení prodejů s ústupem pandemie, efekt ale také není nečekaně vysoký. Management nespecifikoval vývoj v oblasti zahraniční expanze (při vstupu na burzu se mluvilo o Maďarsku), výhledově zatím není plánován vstup na hlavní trh BCPP, přípravy (přechod na IFRS účetní standardy) ale probíhají.

KARO INVEST

Společnost zabývající se zpracováním kůže převážně pro prémiový nábytkářský průmysl je jediná svého druhu v regionu střední a východní Evropy. Management jako konkurenční výhodu uvádí cenu a polohu, jež je blíže zákazníkům ze severu Evropy (oproti konkurenci hlavně ze severu Itálie).

Firma uvedla, že za první pololetí letošního roku dosáhla tržeb 73 milionů Kč, což bylo 41 % plánu managementu pro celý letošní rok, při prodeji 252 tisíc m2 produktů. Zisk EBITDA byl 9 milionů Kč, provozní zisk 2 miliony Kč. Management je optimistický ohledně druhé poloviny roku, jelikož výsledky za tu první byly solidní i přesto, že do května byl v EU značně omezen maloobchod kvůli protiepidemickým restrikcím. Ohledně rostoucích cen vstupních materiálů firma uvedla, že je přenáší na zákazníky. Určité problémy s dostupností materiálů kvůli mezinárodní dopravě firma zaznamenala, dopad ale není zásadně výrazný s prodloužením čekací doby o 2-3 týdny.

V roce 2022 by se firma chtěla vrátit k dynamice růstu z doby před pandemií s cílem EBITDA 33 milionů Kč a průměrným prodejem 75 tisíc m2 za měsíc. Příští rok v létě by měla být spuštěna nová barvírna v Brtnici a probíhá proces integrace výrobní kapacity v Boršově s cílem zvýšit celkovou kapacitu. Firma poskytla výhled tržeb a EBITDA do roku 2025, kdy očekává růst tržeb na 390,8 milionu Kč a EBITDA na 85,1 milionu Kč ročně. V říjnu došlo ke snížení velikosti obchodního lotu na trhu START z 2 000 kusů na 500 kusů.

UDI CEE

UDI CEE je dceřiná firma společnosti UDI Group, která je developerem bytových a komerčních (logistických, kancelářských) prostor. Do společnosti UDI CEE, která se obchoduje na trhu START, jsou vloženy dva projekty - logistický park Ostředek v ČR a residenční projekt KURIR v srbském Bělehradě.

Společnost ve druhé polovině roku pokračovala v jednání s potenciálními zájemci o pronájem hal v logistickém parku Ostředek. V srpnu byla uzavřena nájemní smlouva na 50 % plochy haly D s německou společností Nagel-Group. Problém nastal při rezidenčním projektu v Srbsku, kde pandemie negativně ovlivňuje rychlost udělování stavebních povolení. Proto byla společnost nucena posunout plán zahájení stavby na první kvartál 2022.

Firma zmínila negativní vliv růstu nákladů a horší dostupnosti materiálů, jež vedly ke zvýšení stavebních nákladů o 10-15 %. Společnost oznámila, že výplata dividendy zatím neproběhne kvůli zpoždění dokončení projektů. Nabídla akcionářům, kteří nechtějí na dividendu čekat, odkup akcií za 560 Kč, což podle firmy využilo 90 % akcionářů.

Prabos plus

Prabos plus je výrobce pracovní a vojenské obuvi s historií sahající až do roku 1860. Odběrateli jsou například Armáda ČR, švýcarská armáda, ČEZ, ABB či Škoda. V poslední době se více orientuje i na segment outdoorové obuvi, jenž při pandemii částečně kompenzoval pokles prodejů v jádrových segmentech.

Společnost prezentovala výsledky za letošní první pololetí. Tržby dosáhly 204,7 milionu Kč, což bylo meziročně o 12 % více, a čistý zisk dosáhl 23,4 milionu Kč (+59 %). Obě hodnoty jsou nicméně stále pod úrovní z doby před pandemií. Management výsledek za první pololetí hodnotil jako silný, kterému pomohl i rychlejší než očekávaný růst v segmentu outdoorové obuvi. Druhé pololetí je očekáváno slabší kvůli tomu, že v ČR zatím nebyly vypsány očekávané tendry pro policii a armádu. To je hlavní faktor, jenž případně ovlivní i hospodaření v příštím roce.

Pro celý letošní rok i tak management potvrdil předchozí výhled a očekává tržby 387,1 milionu Kč a čistý zisk 24,2 milionu Kč. V delším horizontu firma do roku 2025 očekává růst tržeb na úroveň přes 440 milionů Kč a zisku na 30 milionů Kč. Ohledně nákladových tlaků firma uvedla, že se jí zatím daří většinu růstu přenášet na zákazníky. Z hlediska investic společnost téměř dokončila projekt zateplení a změny vytápění výrobního závodu ve Slavičíně, což by mělo vést k úsporám.

Primoco UAV

Primoco UAV je česká společnost vyrábějící autonomní bezpilotní letadla primárně pro civilní segment, probíhá ale i certifikace pro vojenské využití, jež by měla ale zahrnovat průzkumnou, nikoli bojovou činnost. Společnost se orientuje převážně na trhy Středního východu, na Afriku, Asii a Evropu.

Výsledky za první polovinu roku zůstaly za očekáváním managementu, když pandemická restriktivní opatření vedla jak k odložení dodávek v rámci již uzavřených smluv, tak k vyjednávání o nových kontraktech. Tržby společnosti dosáhly v prvním pololetí 12,8 milionu Kč, čistý výsledek hospodaření skončil ztrátou 15,8 milionu Kč (oproti ztrátě 2,1 milionu Kč v prvním pololetí 2020). Management ale zůstává z hlediska letošního výhledu optimistický a očekává dosažení tržeb 300 milionů Kč, když největší příspěvek čeká ve čtvrtém kvartálu společně s finalizací rozjednaných kontraktů.

Za první pololetí firma uzavřela nový kontrakt za 2 miliony eur, do konce roku pak očekává podpis kontraktů za dalších 11 milionů eur, celkově se jedná o 14 letounů. Během prvního pololetí firma dodala 5 letounů v rámci již dříve uzavřených kontraktů. Aktuální situace na trhu čipů nezpůsobila společnosti významnější problémy, i když měla za následek mírné prodloužení dodacích lhůt.

Management uvedl, že chce do budoucna více směřovat na vojenské využití letounů (nikoli jako nosič munice), a to s dlouhodobým výhledem podílu tržeb z vojenského a civilního segmentu 80 ku 20. K tomu probíhá u letounu One 150M vojenská certifikace podle normy NATO, jejíž dokončení management očekává do poloviny příštího roku a jež by měla otevřít příležitost k prodejům k vojenskému využití v rámci Evropy. Z hlediska investičních plánů zůstává prioritou výstavba továrny s kapacitou 200-250 letadel ročně.

Pozitivně se nevyvíjí situace v Rusku, kde kvůli zhoršení diplomatických vztahů země s Českem nemůže firma začít realizovat již získané zakázky na letecké služby kvůli chybějícímu povolení k letům. Podle managementu plánované tržby z Ruska byly letos na úrovni milionu eur, v příštím roce pak desetinásobek. Pokud by se situaci nepodařilo vyřešit v dohledné době, firma zvažuje možnost ukončení provozu v Rusku.

Fillamentum

Fillamentum se zabývá primárně výrobou materiálů pro 3D tisk, které zajišťují asi 70 % tržeb. Kromě toho vyrábí materiály pro oblasti automobilového průmyslu a obalových technologií.

Společnost během první poloviny letošního roku očekávala významné oživení, které ale nepřišlo, a od druhého kvartálu se situace začala zhoršovat. To mělo za následek nenaplnění plánovaného růstu a přinutilo společnost snížit finanční plány. Tržby na rok 2021 tak společnost očekává na úrovni 92,1 milionu Kč, o 12 % níže oproti původnímu odhadu. Důvodem je pomalé oživení na trzích, nedostatek surovin a jejich cena.

Během roku 2021 proběhlo také avizované oddělení podnikání s 3D materiály a trubkového byznysu. Firma nadále vidí příležitost v automobilovém průmyslu, který hledá levnější komponenty, jež je společnost schopna dodat. Firma také sází na budoucí úspěch 100% rozložitelného plastu NonOilen.

eMan

IT společnost eMan se zabývá komplexním vývojem informačních systémů a jejich servisem. Mezi klienty společnosti v oblasti financí patří ČSOB, z energetiky ČEZ a E.ON, z průmyslu pak Škoda či PPL.

Růst společnosti probíhá podle očekávání. Predikce na rok 2021 byla 210 milionů Kč, což společnost podle managementu splní. Na rok 2022 eMan očekává tržby 250 milionů Kč a zisk EBITDA 26,6 milionu Kč. Do roku 2025 management vyhlíží růst tržeb na 413,7 milionu Kč a EBITDA 39,1 milionu Kč. Riziko podle managementu představují vysoké vstupní náklady spojené s nedostatkem kvalifikovaných lidí a vysokou roční fluktuací zaměstnanců, která se pohybuje na úrovni 10-15 %.

Společnost uvedla, že ztráta Bohemia Energy jako klienta nepředstavuje takový výpadek příjmů, který by ohrozil chod firmy. Objem dlužné částky ze strany Bohemia Energy byl k říjnovému Start Day 3,5 milionu Kč a management věřil, že bude uhrazena.

Firma uvedla, že spouští vlastní investiční fond eMan Innovations, jenž by měl být inkubátorem pro projekty z oblasti fintechu, digitalizace služeb či průmyslu. Management také uvedl, že se firma zajímá o projekty v oblasti kryptoměn, které jsou zatím ale jen v raném stadiu rozvoje.

AtomTrace

AtomTrace je společnost zabývající se výrobou přístrojů pro prvkovou analýzu pomocí LIBS (laser induced breakdown spectroscopy). Klienty společnosti jsou například univerzity, výzkumná centra a firmy z průmyslu či zdravotnictví.

Během roku 2020 pandemie zpomalila růst společnosti, nyní je již situace stabilizovaná. Aktuálním problémem je nicméně nedostatek čipů a komponentů, jež vedou k prodloužení dodacích lhůt. Z dané situace těží konkurence díky delší přítomnosti na trhu, ale i faktu, že často jde o výrobce komponent, které AtomTrace využívá. Z hlediska podílu trhů dominuje Čína, která zaznamenala nejvýraznější oživení, přibývají nové objednávky a realizované instalace. Pozitivní výhled má společnost i na Evropu, na druhé straně se společnosti nedaří prosadit v regionech Ameriky a Latinské Ameriky, které zatím stagnují.

AtomTrace dokončuje vývoj nového zařízení M-Trace a připravuje jeho vstup na trh ještě letos. Aktuálně probíhají dokončovací fáze vývoje zařízení Road-Trace. Tržby společnost na rok 2021 odhaduje na úrovni milionu eur. V příštím roce se společnost plánuje více zaměřit na patentovou ochranu technologií. Významným cílem je vstup do oblasti medicíny klinického výzkumu využitím metody LIBS v oblasti tkáňových analýz.

Zdroj:
Česká spořitelna
Akcie ČR
Přestat sledovat
AtomTrace
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Fillamentum
Přestat sledovat
FIXED.zone
Přestat sledovat
KARO Leather (dříve KARO INVEST)
Přestat sledovat
Pilulka Lékárny
Přestat sledovat
Prabos plus
Přestat sledovat
Primoco UAV
Přestat sledovat
UDI CEE
Přestat sledovat
Zavřít
Mohlo by vás zajímat
Obrázek: Pixabay.com
6. 6. 2023 6:35
Malá tragédie českých penzijních fondů: Bez reformy nesmysl, státní příspěvek je jen pozlátko
Důchody
Přestat sledovat
Penzijní fondy
Přestat sledovat
Penzijní reforma
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Spoření
Přestat sledovat
Srovnání investic
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
3. 6. 2023 19:00
Pavel Hadroušek (Fio banka): Růst Wall Street stále táhnou technologické tituly, kvůli vysokému…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Burzovní almanach
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Technická analýza
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
3. 6. 2023 13:19
Jaroslav Havel (HAVEL & PARTNERS): Majetek ve velkém přechází do rukou žen, v dalších dvaceti letech…
Bohatství
Přestat sledovat
Demografie
Přestat sledovat
Investice
Přestat sledovat
Zajímavost dne
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Shutterstock
31. 5. 2023 6:10
Komodity v portfoliu drobného investora: Přehled (převážně) býčích argumentů
Alokace investic
Přestat sledovat
Americký dolar
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Potraviny
Přestat sledovat
Průmyslové kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Zemědělství
Přestat sledovat
Přestat sledovat