Šéf strategie ČEZ Cyrani pro Investiční web: Temelín dostavíme

Jsem přesvědčen, že Temelín bude dostaven, protože to Česko potřebuje. Otázkou je jen to, kdy přesně k tomu dojde, říká v rozhovoru pro Investiční web člen představenstva a ředitel divize strategie společnosti ČEZ Pavel Cyrani. Podle něj se ceny elektřiny letos pravděpodobně vydají vzhůru.

Co říkáte na vývoj cen elektřiny na burze v Německu a v ČR? Alan Svoboda, váš obchodní ředitel, nedávno prohlásil, že čeká jejich růst. Souhlasíte s ním?

Vzhledem k tomu, že hlavní složky velkoobchodní ceny elektřiny, jako jsou ceny černého uhlí a emisních povolenek, jsou prakticky na minimu, je pravděpodobnější očekávat opětovný růst ceny elektřiny. Resuscitací systému povolenek se navíc nyní aktivně zabývá i Evropská komise. Proti těmto trendům působí nová kapacita obnovitelných zdrojů, ale její přírůstek také zpomaluje. Vývoj ceny elektřiny tedy bude záviset nejen na hospodářském oživení, ale hlavně na podobě cílů Evropské unie pro rok 2030 a na jednotlivých politikách národních států, které je budou naplňovat.

S jakým růstem ceny elektřiny počítáte?

Když dovolíte, zdržím se komentování našich obchodních předpokladů. Na trhu panuje taková nejistota, že stejně musíme pracovat s různými scénáři.

Trh s emisními povolenkami je stále v krizi. Budou současné kroky EU stačit k jeho zotavení? Může letos díky povolenkám růst cena elektřiny?

Byl schválen takzvaný backloading (odložení vydání části povolenek - pozn. red.), což je určitě dobrá zpráva, ale přišel minimálně o rok později, než měl. Řeší navíc pouze malou část problému. Povolenky totiž z trhu neodstraňuje, pouze přesouvá jejich vydání do oběhu do posledních let obchodování v současném období. K nápravě masivního přebytku způsobeného jednak recesí průmyslu před několika lety, a jednak enormním rozvojem silně dotovaných obnovitelných zdrojů, je tudíž nezbytná hlubší systémová reforma trhu s povolenkami. Ve svých cílech pro klima a energetiku s ní Evropská komise počítá, ale mohla by být ještě pružnější a rychlejší. Zatím se počítá s tím, že nový systém bude fungovat až po roce 2020, takže růst ceny povolenek do té doby by byl založen pouze na víře, že systém nakonec bude funkční.

Dostavba Temelína je jen otázkou času

Jaké šance dáváte dostavbě Temelína? Současná vláda odmítá garantovat výkupní cenu elektřiny. Může být s tímto přístupem rozhodnuto o dostavbě Temelína ještě za této vlády?

Osobně dávám dostavbě Temelína velké šance. Česká energetika nemůže do budoucna výrazněji spoléhat na uhlí, které postupně dojde. I v případě prolomení limitů nebude možné pokrýt předpokládaný budoucí deficit ČR. Část energie ušetříme díky programu úspor, část energie bude jistě pocházet z obnovitelných zdrojů, ale i s ohledem na geografickou polohu ČR a přírodní podmínky to nebude na potřeby ČR stačit. V jádru tak vidíme přirozenou volbu, jak u nás zajistit dlouhodobě stabilní a bezpečné energetické zázemí. Český průmysl má navíc zkušenosti s výrobou pro jaderné elektrárny. Otázkou ovšem zůstává, jak takovou výstavbu finančně i organizačně zabezpečit. V rámci Evropy vidíme řadu modelů, které má smysl prověřit a vyhodnotit.

Kdy by se o dostavbě mělo s konečnou platností rozhodnout? Platí termín přelom let 2014 a 2015, nebo teď není nic jisté?

Evropa prochází v oblasti energetiky obdobím velkých nejistot. Na konci března bude Evropská rada rozhodovat o nových cílech evropské energetiky. Uvidíme, jaký dopad to bude mít i na naši politiku.

Jste ochotni o garantované výkupní ceně diskutovat a spokojit se případně s menší garantovanou cenou než je 80 až 100 EUR/MWh, o kterých se mluvilo?

V tuto chvíli není na stole žádná částka, známe pouze částky ze zahraničí. Současný trh s elektřinou neposkytuje dostatečné signály pro výstavbu nových zdrojů v celé Evropě. Je potřeba investorům zaručit návratnost jejich investice za pomoci podpůrných mechanismů umožňujících výstavbu nových zdrojů. Ty aplikují například Spojené království nebo Turecko, nově i Maďarsko. Cena elektřiny je deformována prudkým nárůstem obnovitelných zdrojů – cena elektřiny pro spotřebitele roste, i když se finanční situace energetických firem dramaticky zhoršuje.

Takzvaný contract for difference (rozdíl mezi předem nastaveným tarifem a tržní cenou elektřiny - pozn. red.) představuje férový model financování takto rozsáhlé stavby jak pro stát, tak pro občany i investora. Je ale potřeba zdůraznit jednu podstatnou věc. Nebavíme se o garancích pro jádro, garance potřebují nyní všechny typy elektráren. A zákazník, bohužel, již nyní platí zmíněnou cenu - za naprostou většinu elektřiny, která je z klasických zdrojů, zaplatí asi polovinu, za zbylých pár procent elektřiny, které jsou z obnovitelných zdrojů, zaplatí druhou polovinu. Nemá to logiku.

Pokud se rozhodnutí o dostavbě Temelína odloží, jaké to bude mít ekonomické dopady na ČEZ?

Krátkodobý dopad na ČEZ nebude významný. Ekonomické dopady nedostatku elektřiny na hospodářství však významné být mohou. Finanční krize po roce 2008 nám dala více času, než jsme očekávali, ale není nekonečný. Doba potřebná pro výstavbu nových bloků vyžaduje přijímat rozhodnutí v předstihu. Asi 7 až 10 let zabere příprava, dalších 7 let realizace stavby.

Dovedete si představit, že by se nakonec Temelín nerozšiřoval? Jak byste potom postupovali?

Jsem přesvědčen, že Temelín bude dostaven, protože to Česko potřebuje. Otázkou je jen to, kdy přesně k tomu dojde.

Kam budou - pokud se odloží dostavba Temelína - směřovat investice ČEZ?

Takto naše volba nestojí. Naše aktuální rozvojové aktivity jsou nezávislé na rozhodnutí o novém jaderném zdroji. Skupina ČEZ v rámci své strategie směřuje rozvoj do oblasti nových služeb s přidanou hodnotou, ať už v oblasti telekomunikací, decentralizované výroby, nebo energetických úspor. Jedná se o projekty, které jsou náročné spíše organizačně než investičně. Snažíme se také hledat dodatečné úspory ve svém fungování, zvyšujeme flexibilitu zdrojů tak, abychom v nové situaci na energetických trzích obstáli. Z investičně náročnějších směrů stále sledujeme vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů, ale i zde ohlásily všechny vlády revize těchto systémů, takže vyčkáváme i my. Sledujeme i příležitosti k růstu v oblasti downstreamu, tedy distribuce a prodeje elektřiny, plynu a tepla.

Již dříve jste uvedl, že kdyby se Temelín dostavoval, musela by se omezit výplata dividendy. Je možné, že se zvýší dividenda, pokud by se odložilo rozhodnutí o Temelínu, nebo se nedostavoval vůbec?

Při návrhu výše dividendy vždy vycházíme z dostupného cash flow a atraktivních investičních příležitostí. Prioritní diskuze na toto téma bude nejprve s našimi vlastníky.

Jak v současnosti vypadá vaše strategie v zahraničí, především na Balkáně? Budete se z těchto trhů stahovat?

O prodeji zahraničních aktiv zatím aktivně nejednáme. Zatím jsme se rozhodli vypořádat se s negativními zásahy do fungování společností ze skupiny rozsáhlou revizí nákladů a obhajováním férových podmínek pro všechny investory v těchto zemích. Kolegům ze zahraničí jsme oznámili, že je pro nás prioritní výkonnost. Nadále očekáváme kladnou ziskovost zahraničních dceřiných firem.

Přestat sledovat
Energetika
Přestat sledovat
Akcie ČR
Přestat sledovat
Jaderná energetika
Přestat sledovat
23. 1. 2021 20:30
V PONDĚLÍ V 10 HODIN ŽIVĚ: Expertní tržní výhled
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
22. 1. 2021 12:23
Mertlík: V krach projektu společné Evropy nevěřím, jednotlivé státy jsou si vědomy svého globálního…
22. 1. 2021 9:00
Ryba (GOLDEN GATE CZ): Inflace výrazně vzroste a centrální banky budou váhat se zvyšováním sazeb.…
Bezpečné investice
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Stříbro
Přestat sledovat
Výhled na rok 2021
Přestat sledovat
Vzácné kovy
Přestat sledovat
Přestat sledovat
22. 1. 2021 6:46
Společensky odpovědné investování je velký trend. S těmito dvěma fondy na něj vsadíte
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
Sociálně odpovědné investování
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat