V kůži portfoliomanažera (1. díl): Strategie a sestavování portfolia

Jak vybírám akcie do fondu, který spravuji? A jakou volím strategii? Vítejte u seriálu, ve kterém vás nechám nahlédnout do své investiční kuchyně.

Fond Conseq Invest Akciový investuje do akcií obchodovaných na burzách zemí střední Evropy, jako jsou Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Rakousko, s možným přesahem do ostatních okolních zemí s výjimkou Ruska a Turecka.

Při obhospodařování portfolia fondu uplatňujeme investiční filozofii postavenou na třech pilířích – bottom-up přístupu (výběr titulů podle jejich specifických fundamentů a charakteristik) při konstrukci portfolia, hodnotovou (value) strategií při hodnocení jednotlivých akcií a kontrariánstvím.

1. Bottom-up

Primárně klademe důraz na analýzu jednotlivých společností z investičního vesmíru fondu. Makroekonomický výhled pro celé ekonomiky a výhled na jednotlivé sektory neopomíjíme, nicméně při volbě regionální či sektorové struktury mají druhořadou úlohu. Ta je důsledkem takzvaného stock-pickingu (výběru jednotlivých akcií).

Při hodnocení jednotlivých společností se zaměřujeme na corporate governance (řízení společnosti), dividendovou politiku, zadluženost, stabilitu a odhadnutelnost hospodářských výsledků firmy, respektive ziskovost a marže, a dále na růstové příležitosti v následujících letech.

2. Hodnotová strategie

Tato strategie sleduje investice do akcií společností (a jejich nadvažování vůči benchmarku), u nichž vnímáme atraktivní vztah mezi tržní cenou akcie a fundamentální vnitřní hodnotou. Pro analýzu ocenění společností využíváme valuačních modelů, poměrových ukazatelů, například ceny vůči účetní hodnotě (P/B), ceně vůči zisku na akcii (P/E) a tržní kapitalizace a dluhu (enterprise value) vůči zisku EBITDA (EV/EBITDA) a dále poměrových ukazatelů ve vztahu k fundamentům společnosti, kdy se na základě ziskových marží firmy, rentability vlastního kapitálu, růstových příležitostí a nákladů vlastního kapitálu snažíme odhadnout rovnovážné hodnoty poměrových ukazatelů typu P/B a P/E, které následně porovnáme s aktuálními tržními hodnotami těchto ukazatelů. Jedním z pomocných nástrojů je srovnání hlavních ukazatelů společnosti s firmami v daném oboru (peer comparison).

3. Kontrariánství

Při praktikování kontrariánského přístupu se snažíme nenechat se strhnout tržním sentimentem. Vycházíme z toho, že akciové trhy jsou do značné míry efektivní, což znamená, že jsou do cen na trhu poměrně rychle zahrnovány nové informace. Pokud je tedy trh v případě konkrétní akcie přehnaně optimistický, pro nás to znamená, že jsme vůči ní naopak velice opatrní a obezřetní a na potenciál růstu její ceny pohlížíme skepticky.

Informace a data o společnostech získáváme z různých médií, finančních výkazů, od analytiků a od vedení společností, jejichž upřímnost může mnohé prozradit. Základním předpokladem investice do společnosti je existence rizikového polštáře, který poskytuje určitou ochranu před neočekávanými negativními událostmi. Měl by se postupem času snižovat a tlačit cenu akcie k její fundamentální hodnotě.

Všechny akcie jsou do portfolia nakupovány v několika vlnách se záměrem dlouhodobého držení (minimálně 3 roky). To je horizont, který mi jako manažerovi dovoluje relativně klidně spát i v době, kdy se ceny konkrétních titulů krátkodobě nevyvíjejí podle mých představ.

Investiční portfolio
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Kontrariánské investování
Přestat sledovat
V kůži portfoliomanažera
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
24. 3. 2023 10:28
Ponaučení z krize: Prioritou firem je odolnost, tlak na vyšší ceny bude pokračovat
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Ekonomika
Přestat sledovat
Inflace
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
24. 3. 2023 6:00
ABCD investora: Lesk a bída akciového výplachu aneb Proč nyní (ne)kupovat i banky
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Americké banky
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Volatilita
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
23. 3. 2023 16:56
Miloš Filip (Schönfeld & Co): Náš nemovitostní fond v uplynulých letech překonal konkurenci, sázíme…
Komerční reality
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Podílové fondy
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Freepik.com
23. 3. 2023 10:18
Nervozita kvůli stavu bank se na trzích přelévá i do jiných odvětví. Nakupuji ve slevě Komerční…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropské banky
Přestat sledovat
Finanční sektor
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Komerční banka
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat