V kůži portfoliomanažera (1. díl): Strategie a sestavování portfolia

Jak vybírám akcie do fondu, který spravuji? A jakou volím strategii? Vítejte u seriálu, ve kterém vás nechám nahlédnout do své investiční kuchyně.

Fond Conseq Invest Akciový investuje do akcií obchodovaných na burzách zemí střední Evropy, jako jsou Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Rakousko, s možným přesahem do ostatních okolních zemí s výjimkou Ruska a Turecka.

Při obhospodařování portfolia fondu uplatňujeme investiční filozofii postavenou na třech pilířích – bottom-up přístupu (výběr titulů podle jejich specifických fundamentů a charakteristik) při konstrukci portfolia, hodnotovou (value) strategií při hodnocení jednotlivých akcií a kontrariánstvím.

1. Bottom-up

Primárně klademe důraz na analýzu jednotlivých společností z investičního vesmíru fondu. Makroekonomický výhled pro celé ekonomiky a výhled na jednotlivé sektory neopomíjíme, nicméně při volbě regionální či sektorové struktury mají druhořadou úlohu. Ta je důsledkem takzvaného stock-pickingu (výběru jednotlivých akcií).

Při hodnocení jednotlivých společností se zaměřujeme na corporate governance (řízení společnosti), dividendovou politiku, zadluženost, stabilitu a odhadnutelnost hospodářských výsledků firmy, respektive ziskovost a marže, a dále na růstové příležitosti v následujících letech.

2. Hodnotová strategie

Tato strategie sleduje investice do akcií společností (a jejich nadvažování vůči benchmarku), u nichž vnímáme atraktivní vztah mezi tržní cenou akcie a fundamentální vnitřní hodnotou. Pro analýzu ocenění společností využíváme valuačních modelů, poměrových ukazatelů, například ceny vůči účetní hodnotě (P/B), ceně vůči zisku na akcii (P/E) a tržní kapitalizace a dluhu (enterprise value) vůči zisku EBITDA (EV/EBITDA) a dále poměrových ukazatelů ve vztahu k fundamentům společnosti, kdy se na základě ziskových marží firmy, rentability vlastního kapitálu, růstových příležitostí a nákladů vlastního kapitálu snažíme odhadnout rovnovážné hodnoty poměrových ukazatelů typu P/B a P/E, které následně porovnáme s aktuálními tržními hodnotami těchto ukazatelů. Jedním z pomocných nástrojů je srovnání hlavních ukazatelů společnosti s firmami v daném oboru (peer comparison).

3. Kontrariánství

Při praktikování kontrariánského přístupu se snažíme nenechat se strhnout tržním sentimentem. Vycházíme z toho, že akciové trhy jsou do značné míry efektivní, což znamená, že jsou do cen na trhu poměrně rychle zahrnovány nové informace. Pokud je tedy trh v případě konkrétní akcie přehnaně optimistický, pro nás to znamená, že jsme vůči ní naopak velice opatrní a obezřetní a na potenciál růstu její ceny pohlížíme skepticky.

Informace a data o společnostech získáváme z různých médií, finančních výkazů, od analytiků a od vedení společností, jejichž upřímnost může mnohé prozradit. Základním předpokladem investice do společnosti je existence rizikového polštáře, který poskytuje určitou ochranu před neočekávanými negativními událostmi. Měl by se postupem času snižovat a tlačit cenu akcie k její fundamentální hodnotě.

Všechny akcie jsou do portfolia nakupovány v několika vlnách se záměrem dlouhodobého držení (minimálně 3 roky). To je horizont, který mi jako manažerovi dovoluje relativně klidně spát i v době, kdy se ceny konkrétních titulů krátkodobě nevyvíjejí podle mých představ.

Investiční portfolio
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Kontrariánské investování
Přestat sledovat
V kůži portfoliomanažera
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
3. 12. 2022 20:30
Michal Semotan (J&T Banka): Investoři počítají s mírnějším růstem sazeb Fedu, další razantní utažení…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Obrázek: Flickr
4. 12. 2022 18:00
ABCD investora: Jak na vítězné portfolio v roce 2023?
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Bezpečné investice
Přestat sledovat
Forex (FX)
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Platina
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Obrázek: Green-point.cz
1. 12. 2022 12:42
Marek Herold (WOOD & Company): Nemovitosti jsou jako investice odolnější vůči současným nepříznivým…
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komerční reality
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Realitní trh
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
Obrázek: Investiční web
30. 11. 2022 9:30
Petr Novotný (Investičníweb.cz): Býčí a medvědí argumenty pro přelom roku
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Vyspělé trhy
Přestat sledovat