V kůži portfoliomanažera (1. díl): Strategie a sestavování portfolia

Jak vybírám akcie do fondu, který spravuji? A jakou volím strategii? Vítejte u seriálu, ve kterém vás nechám nahlédnout do své investiční kuchyně.

Fond Conseq Invest Akciový investuje do akcií obchodovaných na burzách zemí střední Evropy, jako jsou Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko a Rakousko, s možným přesahem do ostatních okolních zemí s výjimkou Ruska a Turecka.

Při obhospodařování portfolia fondu uplatňujeme investiční filozofii postavenou na třech pilířích – bottom-up přístupu (výběr titulů podle jejich specifických fundamentů a charakteristik) při konstrukci portfolia, hodnotovou (value) strategií při hodnocení jednotlivých akcií a kontrariánstvím.

1. Bottom-up

Primárně klademe důraz na analýzu jednotlivých společností z investičního vesmíru fondu. Makroekonomický výhled pro celé ekonomiky a výhled na jednotlivé sektory neopomíjíme, nicméně při volbě regionální či sektorové struktury mají druhořadou úlohu. Ta je důsledkem takzvaného stock-pickingu (výběru jednotlivých akcií).

Při hodnocení jednotlivých společností se zaměřujeme na corporate governance (řízení společnosti), dividendovou politiku, zadluženost, stabilitu a odhadnutelnost hospodářských výsledků firmy, respektive ziskovost a marže, a dále na růstové příležitosti v následujících letech.

2. Hodnotová strategie

Tato strategie sleduje investice do akcií společností (a jejich nadvažování vůči benchmarku), u nichž vnímáme atraktivní vztah mezi tržní cenou akcie a fundamentální vnitřní hodnotou. Pro analýzu ocenění společností využíváme valuačních modelů, poměrových ukazatelů, například ceny vůči účetní hodnotě (P/B), ceně vůči zisku na akcii (P/E) a tržní kapitalizace a dluhu (enterprise value) vůči zisku EBITDA (EV/EBITDA) a dále poměrových ukazatelů ve vztahu k fundamentům společnosti, kdy se na základě ziskových marží firmy, rentability vlastního kapitálu, růstových příležitostí a nákladů vlastního kapitálu snažíme odhadnout rovnovážné hodnoty poměrových ukazatelů typu P/B a P/E, které následně porovnáme s aktuálními tržními hodnotami těchto ukazatelů. Jedním z pomocných nástrojů je srovnání hlavních ukazatelů společnosti s firmami v daném oboru (peer comparison).

3. Kontrariánství

Při praktikování kontrariánského přístupu se snažíme nenechat se strhnout tržním sentimentem. Vycházíme z toho, že akciové trhy jsou do značné míry efektivní, což znamená, že jsou do cen na trhu poměrně rychle zahrnovány nové informace. Pokud je tedy trh v případě konkrétní akcie přehnaně optimistický, pro nás to znamená, že jsme vůči ní naopak velice opatrní a obezřetní a na potenciál růstu její ceny pohlížíme skepticky.

Informace a data o společnostech získáváme z různých médií, finančních výkazů, od analytiků a od vedení společností, jejichž upřímnost může mnohé prozradit. Základním předpokladem investice do společnosti je existence rizikového polštáře, který poskytuje určitou ochranu před neočekávanými negativními událostmi. Měl by se postupem času snižovat a tlačit cenu akcie k její fundamentální hodnotě.

Všechny akcie jsou do portfolia nakupovány v několika vlnách se záměrem dlouhodobého držení (minimálně 3 roky). To je horizont, který mi jako manažerovi dovoluje relativně klidně spát i v době, kdy se ceny konkrétních titulů krátkodobě nevyvíjejí podle mých představ.

Investiční portfolio
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Kontrariánské investování
Přestat sledovat
V kůži portfoliomanažera
Přestat sledovat
6. 12. 2021 12:00
Investorský magazín: Tržní rok 2022 podle Jána Hájka (Top Stocks)
Americké akcie
Přestat sledovat
Farmacie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investorský magazín
Přestat sledovat
Ján Hájek
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
Výhled na rok 2022
Přestat sledovat
4. 12. 2021 20:30
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Powellovo vyjádření o inflaci změnilo pravidla hry, prosincové…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
4. 12. 2021 6:52
Na tyto zajímavé investice z dílny WOOD & Company se můžete těšit v prvním čtvrtletí roku 2022
Akcie ČR
Přestat sledovat
Firemní dluhopisy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Nemovitosti
Přestat sledovat
Pražská burza
Přestat sledovat
Primární úpis akcií (IPO)
Přestat sledovat
Private equity
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Výhled na rok 2022
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
3. 12. 2021 11:57
Jaroslav Šura: Na americkém trhu držím současné vítěze a ty nové netipuji, časování trhu většinou…
Americké akcie
Přestat sledovat
Časování trhu
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat