Volatilita a investování: 10 zásadních pouček pro zachování chladné hlavy

Na akciových trzích čas od času nevyhnutelně nastávají období zvýšené kolísavosti. Poklesy cen spojené se ztrátou důvěry mohou mít původ v ekonomické nejistotě, změnách měnové nebo fiskální politiky, finanční nákaze nebo geopolitickém napětí. Dlouhodobí investoři by ale takové časy měli v podstatě ignorovat.

1. Volatilita je běžnou součástí dlouhodobého vývoje

Čas od času nastává na akciových trzích nevyhnutelně období volatility, kdy investoři nervózně reagují na změny ekonomického, politického a korporátního prostředí. Právě postoj investora je rozhodující. Pokud jste připraveni na epizody volatility, méně vás překvapí, když nastanou, a s daleko větší pravděpodobností na ně budete reagovat racionálně. Když budou mít investoři správný postoj a akceptují fakt, že volatilita je nedílnou součástí investování, dokáží zůstat nad věcí a soustředit se na dlouhodobé investiční cíle.

2. Dlouhodobě se riziko spojené s akciemi vyplácí

Investoři do akcií jsou odměněni za větší riziko, kterému čelí (například ve srovnání s investory do vládních dluhopisů), dlouhodobě vyšším průměrným výnosem. Je rovněž důležité si zapamatovat, že riziko není totéž co volatilita. Ceny aktiv kolísají více než jejich skutečná hodnota, protože trhy mohou reagovat přehnaně nebo nedostatečně, takže investoři mohou předpokládat, že volatilita cen podpoří příležitosti. Z dlouhodobého hlediska jsou ceny akcií ovlivňovány zisky společností a obecně přinášejí lepší výsledky než jiné druhy investic, co se týče reálné hodnoty, tedy po započítání inflace.

3. Korekce mohou být příležitostí

Korekce jsou běžnou součástí býčích trhů. Je běžné zažít více než jednu během konkrétního býčího trendu. Korekce akciového trhu může být často vhodnou dobou k investování do cenných papírů, protože dochází k atraktivnějšímu zhodnocení a ve hře jsou nadprůměrné výnosy, když se trh opět vzpamatuje. Po několika nejhorších historických krátkodobých ztrátách na akciových trzích následovalo zotavení a růst na nové rekordní úrovně.

4. Vyhněte se otevírání a zavírání pozic

Investoři, kteří si své investice ponechají, těží z dlouhodobého rostoucího trendu trhů. Když se investoři pokoušejí přizpůsobovat se trhu a ukončují a opět zahajují své investice, riskují, že jejich budoucí výnosy budou poškozeny tím, že minou nejlepší dny zotavování trhu a nejlepší příležitosti k nakupování, které zpravidla nastávají během období volatility. Zmeškání nejlepších dnů přitom výrazně ovlivňuje celkové výnosy.

5. Projeví se výhody pravidelného investování

Bez ohledu na časový horizont investora je rozumné pravidelně investovat určitou částku, například každý měsíc nebo čtvrtletí. Tato strategie je známá jako průměrování nákladů (cost averaging). Tato strategie sice nenabízí zisk ani ochranu proti poklesu trhu, ale pomáhá investorům vyhnout se investování v jeden konkrétní okamžik, čímž snižuje průměrné náklady na nákupy. I když se pravidelné spoření během doby, kdy trh padá, může zdát investorům, kteří se snaží omezit ztráty, nerozumné, právě v této době lze učinit ty nejlepší investice, protože ceny aktiv jsou nižší a budou těžit z jakéhokoli zotavení trhu.

6. Diverzifikace pomáhá vyrovnávat výnosy

Provedení alokace aktiv může být obtížené, protože tržní cykly mohou být krátké a spojené s velkou kolísavostí. Během období volatility se mohou ve vedení rychle střídat různé sektory či trhy. Investoři mohou rozložit riziko spojené s konkrétními trhy nebo sektory tím, že investují do různých investičních košů, aby snížili pravděpodobnost koncentrovaných ztrát. Například vlastnictví mixu "rizikových" aktiv (akcie, nemovitosti a dluhopisy) a defenzivních aktiv (vládní dluhopisy, dluhopisy investičního stupně a hotovost) v portfoliu může pomoci vyrovnat výnosy v čase.

Vhodnou alternativou pro některé investory může být investování do aktivně spravovaných fondů s více aktivy, protože tyto fondy zajišťují předem připravenou míru aktiv a geografickou diverzifikaci portfolia. Tyto fondy jsou zpravidla vytvořeny na základě výnosů ze strategických dlouhodobých aktiv, kdy je váha investic takticky řízena podle očekávaných podmínek. Také rozložení investic do různých zemí může pomoci snížit korelace v rámci portfolia a snížit dopad rizik specifických pro jeden konkrétní trh.

7. Investujte do kvalitních a vydělávajících firem, je to cesta k pravidelným příjmům

Udržitelné dividendy vyplácené kvalitními vydělávajícími společnostmi mohou být zvláště atraktivní, protože tento příjmový prvek bývá stabilní i v době kolísání trhů. Vysoce kvalitní vydělávající firmy bývají přední globální značky, které mohou dosahovat výborných výsledků během všech obchodních cyklů díky etablovanému tržnímu podílu, velké cenové síle a spolehlivým tržbám. Tyto společnosti zpravidla působí ve více regionech, čímž vyrovnávají účinky nerovnoměrných regionálních výsledků. Díky schopnosti nabízet atraktivní celkové výnosy během všech cyklů jsou užitečnou součástí portfolia.

8. Investujte, co vyděláte. Zvýšíte celkový výnos

Reinvestování dividend může být značná posila pro celkové výnosy, a to díky síle složeného úročení. Aby investoři dosáhli atraktivních celkových výnosů, musejí být disciplinovaní a trpěliví. Doba na trhu je možná nejdůležitější, i když stále nedoceněnou ingrediencí strategie zajišťující úspěch. Pravidelné výplaty dividend rovněž podporují stabilitu cen akcií a akcie, ze kterých jsou vypláceny dividendy, mohou vykompenzovat erozivní účinek inflace.

9. Nenechte se strhnout všeobecnou náladou

Popularita investičních témat střídavě roste a klesá. Například obor technologií absolvoval celý tento cyklus po prudkém nárůstu na konci 90. let a propadu v prvním desetiletí 21. století. Celková nálada ohledně rozvíjejících se trhů zpravidla stoupá a klesá s komoditním cyklem a s tím, jak zpomaluje ekonomický růst v klíčových ekonomikách, jako je například Čína. S tím, jak se prohlubují rizika specifická pro konkrétní zemi či sektor ekonomiky, je nutné, aby si investoři začali vybírat, protože přístup k rozvíjejícím se trhům "shora dolů" již není vhodný. Stále však pro investory existují skvělé příležitosti na úrovni akcií, protože inovativní mladé firmy mohou využívat podpůrných dlouhodobých faktorů, jako jsou například růst populace a rostoucí poptávka střední vrstvy po zdravotní péči, technologii, spotřebním zboží a službách. Nejdůležitější je nedopustit, aby byl váš úsudek zatemněn euforií nebo zbytečným pesimismem na trhu.

10. Aktivní investování může být velice úspěšné

Když se volatilita zvýší, může být flexibilita aktivního investování zvláště lukrativní v porovnání s rigidními alokacemi pasivních investic. Kolísavost může zejména nabídnout příležitosti pro investory vybírající si akcie "zdola nahoru", zejména pak během zmatků na trzích. Nezapomínejte, že akcie, které nemáte v portfoliu, mohou být stejně důležité jako ty, které vlastníte. Na každém akciovém trhu se vyskytují společnosti, které jsou špatně řízeny nebo které mají špatné vyhlídky. Takovýmto akciím se při aktivní strategii lze zcela a s výhodou vyhnout. Navíc hodnota přidaná tím, že se vyhnete těm nejhorším akciím na trhu, během jednotlivých cyklů a během času narůstá, díky čemuž jsou aktivní investiční strategie (s odpovídající analýzou) zvláště lákavé pro dlouhodobé investory.

Zdroj:
Fidelity International
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
Volatilita
Přestat sledovat
Pravidla a doporučení pro investování
Přestat sledovat
Investiční horizont
Přestat sledovat
4. 3. 2021 17:01
Roman Koděra: Velké technologie neřekly kvůli vyšším výnosům poslední slovo, pro Apple je velkou…
Akciový trh
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat