Bonus certifikát

Hodí se pro stagnující nebo rostoucí trh. Pokud trh přešlapuje na místě a cena například akcie, na kterou je bonus certifikát navázaný, neklesne pod stanovenou částku, vyplatí certifikát bonus. To znamená, že můžete vydělat i v situaci, kdy se trh nikam nehýbe.

Bonusové certifikáty mají zpravidla splatnost 2-4 roky. Garantují určitý obnos, tzv. bonus (Bonuslevel), který vyplatí při splnění dané podmínky. Tou je skutečnost, že se hodnota (cena) podkladového aktiva (akcie, indexu, měny, komodity…) po celou dobu splatnosti pohybuje nad určitou hranicí, bariérou. Můžete tak při rozumné rizikové ochraně, kterou představuje právě bariéra, dosáhnout i dvouciferných výnosů. Na rozdíl od discount certifikátů neobsahuje tzv. cap, tedy horní hranici výnosu a tak můžete vydělávat bez omezení na rostoucích kurzech.

Pokud je však bariéra prolomena, tak certifikát ztrácí nárok na výplatu bonusu a ochranný mechanismus zaniká. Pak se certifikát chová jako indexový, tzn. jako kdybyste investovali přímo do holého podkladového aktiva. To nevylučuje, že certifikát nemůže vydělat, ale cena podkladového aktiva se musí vrátit zpět nad hodnotu, kterou jste zaplatili při koupi certifikátu.. I tak ale je nárok na bonus definitivně ztracený.

Zkrátka Vám certifkát říká následující:

Pokud cena akcie neklesne nikdy pod danou cenu, bude vyplacena předem známá hodnota.

Je třeba vědět…

Klasický bonus certifikát umožňuje neomezené výnosy směrem nahoru a zároveň poskytuje rizikovou ochranu proti poklesu kurzů. Koupením tohoto certifikátu se ale vzdáváte nároku na dividendu. Právě dividendou financuje emitent rizikovou ochranu, resp. mechanismu, který ji tvoří. Proto se vydávají bonus certifikáty na akcie, které vyplácí vysokou dividendu a díky tomu pak nabízí opravdu zajímavý výnosovo-rizikový profil. Na akcie, které nevyplácí dividendu, bonus certifikáty nenajdete.

Hodí se pro rostoucí, mírně klesající nebo stagnující kurzy. Rozhodující je, aby v žádném případě nedošlo k prolomení bariéry. Také zkontrolujte, zda bariéra nebyla prolomena v minulosti, tedy mezi datem emise a Vaším plánovaným nákupem.

Velmi defenzivní bonusy, které mají hodně vzdálenou bariéru od aktuálního kurzu podkladového aktiva, jsou vhodné i pro konzervativní investory. Jinak je měli kupovat ti, kteří snesou určité riziko poklesu, ale kteří neočekávají výrazný pokles podkladu.

Příklad:

Akcie: Erste Bank

Splatnost: červen 2010

Bonus: 20 €

Bariéra: 14 €

Aktuální cena certifikátu: 17 €

Aktuální cena akcie: 18,20 €

Pokud se bude až do června 2010 obchodovat akcie Erste Bank nad 14 €, tak certifikát bude splatný za 20 €. Teď ho můžeme koupit za 17 €, tzn. máme šanci na výnos cca 12% p.a. Certifikát chrání před poklesem kurzu až o 25%. Pokud bude akce stát více, než 20 €, tak dokonce bude splatný za víc.

Nákup: 17 € a akcie Erste Bank se nikdy nezobchodovaly pod hranicí 14 €:

Červen 2010: akcie Erste Bank stojí 20 € -> výplata 20 € a zisk 17,6%

Červen 2010: akcie Erste Bank stojí 17 € -> výplata 20 € a zisk 17,6%, i když na holé akcii bychom měli ztrátu (17 € - 18,20 €) ve výši 6,5%

Červen 2010: akcie Erste Bank stojí 15 € -> výplata 20 € a zisk 17,6%, i když na holé akcii bychom měli ztrátu (15 € - 18,20 €) ve výší 17,5%

Nákup: 17 € a akcie Erste Bank se obchodovaly pod hranicí 14 €, bariéra je porušena:

Červen 2010: akcie Erste Bank stojí 20 € -> výplata 20 € a zisk 17,6%

Červen 2010: akcie Erste Bank stojí 17 € -> výplata 17 €, kdybychom v té době koupili holou akcii, měli bychom ztrátu 6,5%

Červen 2010: akcie Erste Bank stojí 15 € -> výplata 15 € a ztráta 12% (15 € - 17 €), i když na holé akcii bychom utrpěli ztrátu 17,5%

Červen 2010: akcie Erste Bank stojí 10 € -> výplata 10 €

Defenzivní bonus certifikáty

Hodí se i pro konzervativní investory. Ti mohou koupit certifikát, který má bonus level i pod současnou cenou akcie, na kterou je navázaný. Také riziková ochrana pak bude větší, kurz bude moct více poklesnout, aniž by došlo ke ztrátě ochrany. Přesto, pokud by kurz padal velmi silně, může dojít k významným ztrátám!

Bonus Certifikát s Capem (Capped Bonus Certifikát)

Kdo chce větší zisk, musí podstoupit větší riziko. A platí to i obráceně. Kdo je připraven vzdát se části možného výnosu, může si za to koupit vyšší rizikovou ochranu. Hlubší bariéra je spojená s nižší hodnotou bonusu.

Bonus s capem

Cap omezuje výnos, ale ochrana proti propadu kurzu je vyšší.

Určitý kompromis nabízí bonus certifikáty s tzv. cap, tedy maximální možnou hodnotou výplaty. Na rozdíl od klasického bonusu je určen „strop“ ceny certifikátu. Proti tomu ale stojí hlubší riziková ochrana, ve srovnání s klasickým bonus certifikátem. Hodnota cap se většinou rovná i hodnotě bonusu, nemusí to ale být pravidlem pro všechny certifikáty.

Jak se chová v průběhu splatnosti…

Tyto certifikáty se jsou tvořeny pomocí opcí. Hodnota opce se v čase nevyvíjí lineárně v souladu s podkladový aktivem, ale ovlivňuje ji spousta faktorů. Hodnota certifikátu se proto v čase může vyvíjet odlišně k podkladovému aktivu.

Volatilita (míra kolísaní) ceny, dividendy nebo úrokové sazby nemají žádný vliv na výplatu bonusu v době splatnosti (pokud je stále aktivní bariéra). Certifikát se dá samozřejmě kdykoliv prodat i do doby splatnosti.

Splatnost a cena

Pokud držíte certifikát do splatnosti, vývoj ceny v průběhu životnosti je irelevantní.

Největší riziko představuje prolomení ochranné bariéry. Toto riziko roste s tím, jak se cena podkladu blíží hodnotě bariéry. Pokud je hodně blízko, může hodnota certifikátu velmi rychle klesnout. Když se kurz vzdálí, také certifikát může rychle růst, když bariéra zůstala aktivní. Zvláště, pokud se tak děje krátce před splatností. Pak se cena mění výrazně více než cena podkladového aktiva. V tuto chvíli bonus certifikát představuje výrazně rizikovou investici.

Pokud je podklad hodně vzdálený od bariéry, cena certifikátu se blíží jeho hodnotě bonusu. Protože vývoj směrem nahoru je neomezený, stojí certifikát často více, než samotný podklad.

Certifikáty s capem reagují na tyto výkyvy podkladu méně, zvláště když kurz podkladu je blízko (něco nad) hodnotou cap. Výplata totiž nikdy nemůže být vyšší než tato hodnota.

Bonus certifikáty se hodí pro investory, kteří na daném podkladu neočekávají výrazný propad.

Mohlo by vás zajímat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
27. 2. 2021 20:31
Vladimír Vávra (WOOD & Company): Na americkém trhu probíhá spíše rotace, k hlubší korekci nevidím…
Akcie ČR
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
WOOD & Company
Přestat sledovat
26. 2. 2021 12:21
Česko v roce 2030: Moderní trendy člověka ze služeb hned tak nevytlačí, věří ekonom David Marek
Česká ekonomika
Přestat sledovat
Česká republika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat