Burzy ve střední Evropě: Varšavská burza je lepší než pražská?!

Pokud jde o vývoj na burzách v regionu Visegrádské čtyřky (V4 – ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), lze jej ve zkratce charakterizovat i takto: Prakticky žádné změny, přičemž všechny burzy sledují, jak se vede té varšavské. Snad ani není nutné uvádět přesná čísla, pokud jde o množství nových emisí, velikost objemů obchodů či jiná data. Ale kdybychom tato čísla vzali jedno po druhém, Varšava ze srovnání s burzami v Bratislavě, Budapešti nebo v Praze vyjde jako podstatně větší a silnější.

Dovolím si však jednoduchou úvahu o "lidském faktoru", který stojí za rozhodováním ať už velkých polských domácích investorů, nebo drobnějších retailových hráčů, případně velkých zahraničních fondů.

Velcí domácí investoři

Převaha varšavské burzy nad ostatními ve střední Evropě je dána už velikostí země. Polsko je o čtvrtinu rozlehlejší než zbývající tři členské státy V4 dohromady a má téměř o 50 % více obyvatel. Tato převaha "základního domácího" faktoru ovlivňuje i možnosti rozvoje polského kapitálového trhu.

Kromě velikosti a lidnatosti státu je třeba brát v úvahu rovněž ekonomický aspekt. Také v něm má polská ekonomika "navrch". Jako jediná z celé Evropské unie v posledních třech letech vykázala meziroční růsty – a pokud jde o kapitálový trh, jako jediná vytvořila vnitřní legislativní podmínky pro podporu burzy (v podobě pravidel pro velké domácí institucionální investory). To jsou faktory, které jinde chybějí nebo se v jejich naplnění zůstalo "v půli cesty". A v tom spočívá i podstata zájmu velkých domácích investorů o obchody na varšavské burze.

Retailoví investoři

Přitažlivost neztrácí varšavská burza ani mezi retailovými klienty. A dosahuje toho jednoduchým způsobem – orientací na ně a důvěrou v ně. Určitě s tím má zkušenost i nemálo českých investorů.

Přichází-li na varšavskou burzu zajímavá společnost s dostatečnou kapitalizací, manažeři příslušné emise nacházejí v absolutním měřítku poptávkovou převahu u domácích investorů, kteří se tak následně dostávají ke svým podílům jako první. Vzájemná důvěra pak vytváří základ pro budoucí spolupráci (i mezi manažery emisí a retailovým investorem). Zahraniční investoři

Abychom mohli pojednání o "lidském faktoru" úspěchu varšavské burzy uzavřít, podívejme se ještě na jeden aspekt, který někdy stojí za zájmem zahraničních investorů. V celém vyspělém světě se domluvíte určitě anglicky nebo jinými světovými jazyky. S vysokou pravděpodobností však také poměrně často narazíte na člověka, s nímž si budete moci popovídat také polsky (pouze zkušenost autora). Lidé s polskými kořeny jsou rozeseti po světě a často se pohybují ve významných exekutivních funkcích. Nejenže dotvářejí obraz úspěchu Polska mimo jeho hranice, ale také leckdy rozhodují o alokaci investic...

Pro doplnění výše uvedeného nabízím ještě jeden pohled na varšavskou burzu. Její majoritní akcionář – polský stát – se rozhodl část svého podílu prodat, a to přes burzu. Nabídnut byl 64% podíl a mezi domácími investory se po něm doslova zaprášilo. Prodávající akcionář spolu s manažery emise dokonce retailovým investorům nabídl již v procesu IPO diskont vůči ceně pro institucionální investory. Při otevření obchodování s akciemi jejich kurz vůči ceně IPO narostl o 18 % a tento zisk si prakticky udržel i během následujících dnů.

I na kapitálovém trhu jsou hlavními devizami lidský faktor a důvěra. Pokud si tyto atributy varšavská burza udrží, zůstane nadále přitažlivá jak pro další společnosti, které na ni budou vstupovat, tak pro investory z Polska a okolních zemí i daleké ciziny.

Článek vyšel v magazínu Béháčko, který vydává společnost BH Securities.

Přestat sledovat
Varšavská burza
Přestat sledovat
Mohlo by vás zajímat
3. 3. 2021 15:01
Investice do diamantů: Manuál (nejen) pro začátečníky
Diamanty
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Ponaučení pro investory
Přestat sledovat
2. 3. 2021 17:01
Technický pohled na trhy: Jaké hladiny sledovat u hlavních indexů, bitcoinu nebo Tesly?
Expertní tržní výhledy
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
25. 2. 2021 21:31
ABCD investora: Tipy na výběr akcií (nejen) ve středoevropském regionu
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Large caps
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Small caps
Přestat sledovat
Střední a východní Evropa
Přestat sledovat
Světové akcie
Přestat sledovat
1. 3. 2021 12:21
Úspěšný byznys vs. narůstající nejistota: Myslete na nemyslitelné!
Byznys a podnikání
Přestat sledovat
Koronavirus
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat