Bidenovy ambiciózní klimatické cíle mohou být game changerem na dluhopisovém trhu. Jak na nich vydělat?

Joe Biden 4
Obrázek: Wikimedia Commons

Americký prezident Joe Biden oznámil v druhé polovině dubna cíl snížit emise skleníkových plynů v USA do roku 2030 oproti roku 2005 na polovinu. Toto předsevzetí spolu s jeho předešlým představením plánu na vytvoření "milionů dobrých pracovních míst" v oblasti čisté energie, elektrifikované dopravy a celkové dekarbonizace může vytvořit příležitosti pro dluhopisové investory a transformovat celý americký trh s bondy.

V souladu s novým cílem a plánem v oblasti pracovních míst má vláda USA v úmyslu v tomto desetiletí utratit více než dva biliony dolarů za infrastrukturní projekty. Ty jsou obecně definovány jako aktivity související se snižováním emisí, bojem proti změně klimatu a zajištěním růstu a sociální spravedlnosti během transformace na nízkouhlíkové hospodářství. To by mohlo podle Fidelity International pro držitele dluhopisů znamenat následující změny.

1. Přichází doba trhu "udržitelných dluhopisů"

Trh se zelenými dluhopisy od podpisu Pařížské dohody v roce 2015 rostl rychle, přesto představuje pouze jedno procento dluhopisů na globálních rozvinutých trzích a Spojené státy mají méně emitentů, než by mít mohly. Nicméně právě navrhované výdaje ve výši dvou bilionů dolarů, jejichž cílem je zlepšení environmentální a sociální udržitelnosti, otevírají v Americe dveře rostoucímu počtu emisí zelených vládních dluhopisů (takzvaných greasuries) a "udržitelných" dluhopisů obecně.

Americké společnosti nejsou v emisích udržitelných dluhopisů dostatečně zastoupeny
Americké společnosti nejsou v emisích udržitelných dluhopisů dostatečně zastoupeny

Společnosti, které hledají další finance na budování infrastruktury nebo chtějí zajišťovat dopravu s nulovými emisemi uhlíku, přispějí k této zelené fiskální podpoře. Určitá část (pravděpodobně většina) bude financována prostřednictvím dluhopisů a mnoho z nich bude vydáno v zeleném, sociálním nebo udržitelném formátu.

Na druhé straně Atlantiku má Evropská unie v plánu zahájit program Next Generation EU za 800 miliard eur. Jeho cílem je obnovit ekonomiky po pandemii nemoci covid-19. Třetinu z toho je možné financovat právě pomocí zelených dluhopisů. Zvýšená nabídka by mohla plně začlenit udržitelné investování do hlavního proudu trhu a mohla by zmírnit současnou nerovnováhu mezi vysokou poptávkou investorů a omezenou "zelenou" nabídkou. To by pravděpodobně tyto dluhopisy zlevnilo a podpořilo jejich likviditu.

2. Vývoj úvěrového rizika v různých odvětvích

Plán výdajů USA pravděpodobně sníží úvěrové riziko v sektorech ovlivněných Bidenovými cíli a zároveň ho zvýší v sektorech, které při této transformaci ztrácí. Nabídne tak aktivním úvěrovým manažerům příležitost přidávat hodnotu. Změny v nákladech na kapitál ale mohou být v různých odvětvích rychlé, a proto vyžadují pečlivé sledování.

3. Změna cílů fúzí a akvizic pro starší firmy

Fúze není pro držitele korporátních dluhopisů vždy dobrou zprávou, protože úvěrová kvalita nové společnosti závisí na úvěrové síle cílové a nabývající společnosti a také na mechanismu financování fúze. Odvětví zabývající se fosilními palivy v minulosti strategicky reagovala na měnící se podmínky v energetice, zejména v geografickém kontextu. Americké ropné společnosti se snažily využít snížených valuací amerických producentů ropy a břidličného plynu k získání levných zdrojů (například akvizice společnosti Noble firmou Chevron), zatímco evropské ropné společnosti podléhající mnohem většímu vlivu regulátorů a investorů, kteří mají zájem na dekarbonizaci, platily plnou cenu valuací za aktiva a infrastrukturu v oblasti čisté energie.

Nyní se to však může změnit, protože americké energetické společnosti jsou nabádány, aby investovaly do čisté energie. Zřejmě uvidíme, jak se stírají hranice mezi energetickými a ropnými společnostmi, protože čistý vodík vyráběný z obnovitelné elektřiny nahrazuje v energetickém řetězci uhlovodíky. Oba přístupy budou představovat pro dluhopisové investory příležitosti na straně firem se silným úvěrovým hodnocením, které převzaly slabší firmy. Majitelé dluhopisů těchto cílových subjektů budou těžit z kapitálových zisků, protože se sníží úvěrové riziko. Bude nutná důsledná analýza, aby bylo jasné, které cílové společnosti budou zvyšovat hodnotu dluhopisu, aby nedošlo k výběru cílů, které naopak budou hodnotu ředit.

Dluhopisoví investoři musí chytit příležitost za pačesy

Na rozdíl od akcií, kde včasný vstup do dlouhotrvajících trendů umožňuje zachytit maximální hodnotu, investoři do dluhopisů mají tendenci těžit z čekání na investiční fázi a financování růstu s tím, jak obchod nabírá na tempu. Pákový efekt má tendenci dosahovat vrcholu a spready jsou na nejvyšší úrovni (kvůli zvýšené emisi dluhopisů), když podnik investuje do nových obchodních příležitostí, které ale ještě nevytváří silné cash flow. To vytváří atraktivní vstupní brány pro investory, kteří věří, že tržní vnímání rizika společnosti se ukáže jako nesprávné.

Můžeme tedy upřednostňovat podvážení sektorů, u nichž je pravděpodobné, že dojde k velkému oživení nabídky dluhopisů, protože čekáme zvyšování našich podílů s tím, jak bude nabídka vrcholit. Jiné sektory budou těžit ze snížení úvěrového rizika, protože rizika takzvaných stranded assets se snižují nebo se poptávkové vzorce stávají předvídatelnějšími. V souvislosti se zvýšenými "klimatickými výdaji" se zajímáme o následující oblasti, kde očekáváme vývoj úvěrové dynamiky.

Veřejné služby

Vzhledem k ambicióznímu "standardu čisté energie" stran dodávek bezuhlíkové elektřiny do roku 2035 a zajištění uhlíkově neutrální ekonomiky do roku 2050 bude největším příjemcem Bidenem plánovaných pracovních míst sektor veřejných služeb. Důraz na "standard čisté energie" spíše než na "standard obnovitelného portfolia" umožňuje kombinovat jadernou, větrnou a solární energii. Upřednostňování čisté energie by mělo zajistit prospěch zavedeným developerům obnovitelných zdrojů a provozovatelům jaderných zařízení, zatímco daňové pobídky pro zavádění vysokonapěťového přenosového vedení budou přínosem pro provozovatele přenosových soustav.

Navzdory nedostatku podrobností o tom, jak bude implementována fiskální podpora, čekáme na obnovitelnými zdroji oplývajícím středozápadě USA příležitosti pro podniky, které vyvíjí čisté zdroje energie a zajišťují připojení k síti. To by mělo také vést k celkově větší elektrifikaci, která by spolu s rychlejším rozšiřováním elektrických vozidel mohla zvýšit poptávku investorů po dluhopisech producentů mědi a hliníku, kteří dodávají suroviny pro dráty a automobilové díly.

Čistý vodík a uhlík

Plán prezidenta Bidena na financování továren na výrobu čistého vodíku v lokacích produkujících nyní oxid uhličitý by měl pomoci zachovat pracovní místa v daných komunitách, a získat tak podporu obou komor Kongresu. Průmyslové plynárenské společnosti by měly těžit z větší produkce vodíku, zatímco rafinerie se také mohou ukázat jako vítězové, pokud dokážou přejít na výrobu "modrého" vodíku ze zemního plynu za pomoci zachycování a skladování odpadního oxidu uhličitého, a získat také větší daňové úlevy.

Odolnost proti klimatickým změnám

Biden navrhuje úpravu elektrické sítě, potravinových systémů a městské infrastruktury včetně nemocnic a dopravy tak, aby byly odolnější vůči klimatickým katastrofám. Budovy budou energeticky efektivnější, cenově dostupné a udržitelné díky investicím v objemu 213 miliard dolarů, které by měly posloužit na "stavbu, zachování a vylepšení" asi dvou milionů objektů. Částka má být využita na budování nebo modernizaci státních škol, zařízení pro péči o děti, nemocnic a federálních budov. To by mohlo být přínosem pro širokou škálu odvětví, od veřejných služeb přes firmy poskytující stavební materiály až po strojírenství a technologie.

Digitální inkluze

Součástí plánu je také přístup k digitálním službám. Na navýšení přístupu k vysokorychlostnímu internetu pro třicet milionů domácností je vyčleněno přibližně 100 miliard dolarů, což zajistí, že celá země bude moci být on-line. Kongres také nedávno přijal zákon CHIPS (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America), jehož cílem je motivovat podniky ke zvýšení domácí výroby polovodičů v době celosvětového nedostatku čipů.

Tato dvě politická opatření znamenají řadu výhod pro americké technologické firmy, ačkoli rozvoj 5G sítí a rychlejší připojení nutně neposílí pozici stávajících operátorů. Technologie ovšem zůstávají klíčem k hospodářskému růstu a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství. V této souvislosti mohou potenciální příležitosti přinést poskytovatelé polovodičových zařízení a infrastruktury 5G a dodavatelé technologií pro odvětví čisté energie (inteligentní měřiče, stěny baterií) a průmyslové automatizace (robotika, elektromobily).

Zdá se, že velikost trhu se zelenými dluhopisy pod novým politickým vedením USA dramaticky poroste a tyto fiskální kroky přinesou vítěze i poražené. Zjistit, které společnosti z toho budou profitovat a kdy do nich investovat, bude mít pro dluhopisové investory zásadní význam pro vytváření dlouhodobé hodnoty.

Autorem článku je Kris Atkinson z Fidelity International.

Dluhopisový trh
Přestat sledovat
Ekologie a životní prostředí
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Sociálně odpovědné investování
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Obrázek: Wikimedia Commons
7. 12. 2022 6:06
Best & Novotný: Co, jak a kdy může přispět ke konci války na Ukrajině v roce 2023?
Ekonomické a politické hrozby
Přestat sledovat
Geopolitika
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Spojené státy americké (USA)
Přestat sledovat
Ukrajina
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Thinkstock
6. 12. 2022 17:06
Michálek (STARTer IP): Do roku 2023 půjdu s investičním portfoliem založeným na ETF. Jsou pro to…
Akciový trh
Přestat sledovat
Americké akcie
Přestat sledovat
Přestat sledovat
Evropské akcie
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Obrázek: Profimedia
6. 12. 2022 6:43
Igor Pauer: V současném cyklu odhaduji pokles ceny bitcoinu na 8-12 tisíc USD. Kde a jak s ním…
Bitcoin
Přestat sledovat
Ethereum
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Obrázek: Flickr
4. 12. 2022 18:00
ABCD investora: Jak na vítězné portfolio v roce 2023?
Akcie ČR
Přestat sledovat
Akciové tipy
Přestat sledovat
Bezpečné investice
Přestat sledovat
Forex (FX)
Přestat sledovat
Investiční alternativy
Přestat sledovat
Investiční strategie
Přestat sledovat
Investiční tipy
Přestat sledovat
Komodity
Přestat sledovat
Kryptoměny
Přestat sledovat
Platina
Přestat sledovat
Rozhovor
Přestat sledovat
Výhled na rok 2023
Přestat sledovat
Přestat sledovat